کیف دستی پارچه ای

مواد لازم:

۱- پارچه زیرین و پارچه رویی کیف به میزان لازم .

۲- زیپ

۳- لایی چسب

طرز دوخت:

۱- ابتدا از الگو دو تا از پارچه آستر ببرید. ( خط نقطه چین وسط الگو برای ان است که شما می توانید الگو را نصف کنید و روی دو لای پارچه بگذارید و ببرید.)

Bag1.jpg

۲- حال باید ۴ قطعه مستطیلی به ابعاد عرض زیپ و طول ۵ سانتیمتر ببرید.

۳- ۴ قطعه دیگر به ابعاد عرض ۵ سانتیمتر و طول کمی بلندتر از زیپ ببرید.

۴- حال دو قطعه اول را به انتهای زیپ بدوزید.

Bag2.jpg

۵- دو قطعه بلند را به کناره های زیپ بدوزید به صورتیکه زیپ کاملا محصور شود.

Bag4.jpg

۶-حال برای رویه کیف باید چنین عمل کنید. قطعه پارچه ای را که می خواهید روی کیف چین بدهید بزرگتر از عرض الگوی اولیه کیف ببرید. این بزرگی به تعداد پلی هایتان بستگی دارد. حال حای پیلی ها را علامت زده و کوک بزنید.

Bag5.jpg

۷-بالای ان را تا زده و به عکس روی سر قسمت پائین کیف قرار دهید و کوک بزنید. دقت کنید که از وسط روی هم منطبق کنید. سپس لایه بالایی را روی لایه پائینی به همراه چین آن قرار دهید ( به صورتیکه رویشان به هم باشد) و از وسط شروع کنید چرخ کنید و دور آن را بدوزید تا مجددا به وسط کیف برسید. این قطعه فقط برای جلوی کیف است.

Bag6.jpg

 ۸-حال یک طرف قطعه زیپ دار را به یک طرف کیف متصل کرده و چرخ کنید.

۹- حال همین کار را بطرف دیگر زیب و طرف دیگر کیف تکرار کنید.

۸- اگر می خواهید داخل کیفتان جیب داشته باشید باید قبل از اتصال زیپ روی آستر جیب بدوزید.

BAG8.jpg

۹- حال دو روی آستر که با زیپ به هم وصل شده را روی هم آورید و از انتهای زیپ شروع کنید به چرخ کنید. دقت داشته باشید که پائین آن را باز بگذارید تا بتوانید  پشت و رو کنید.

BAG9.jpg

۱۰-کیف را پشت و رو کنید و پائین آن را که باز مانده با دست بدوزید.

۱۱- بندی به اندازه مورد نظرتان درست کنید و به دو سر زیپ بدوزید.

نکته: می توانید برای بهتر ایستادن آن پشت لایه زیرین را لایی چسب بچسبانید.

الگوی کیف پارچه ای

دانلود کتابچه آموزشی کیف پارچه ای


مطالب مشابه :


کیف دستی پارچه ای

دانلود کتابچه آموزشی کیف پارچه ای
آموزش دوخت اردک پارچه ای

آموزش دوخت اردک پارچه ای کیف پارچه ای آموزش دوخت کیف موبایل چرم دوختن پرده والان
کیف پارچه ای

آموزش دوخت کیف موبایل چرم دوختن پرده والان کیف پارچه ای
روش دوختن پرده تاشو

کیف پارچه ای آستین آموزش دوخت کیف موبایل چرم دوختن پرده والان
قفسه‌های پارچه‌ای

قفسه‌های پارچهای کیف پارچه ای آموزش دوخت کیف موبایل چرم دوختن پرده والان
پرده والان دار

کیف پارچه ای دوختن پرده والان لبه های پارچه پرده ای را به اندازه ۵/۱ سانتی متر تا کنید.
دوختن کوسن‌های گرد

قفسه‌های پارچهای یقه مردانه نوک آموزش دوخت کیف موبایل چرم دوختن پرده والان
دوخت پرده شیک در منزل

قفسه‌های پارچهای کیف پارچه ای از این کارهای تزئینی، دوختن پرده اتاق هاست که در
برچسب :