تكثير خرما به روش كشت بافت

تكثير خرما به روش كشت بافت 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

          

         

 كشت بافت گياهي عبارت است از تكنيكي كه براي توليد و تكثير گياه كامل از بخش هايي مانند سلول يا بافت گياه استفاده مي شود . اين نوع تكثير موسوم به تكثير خرد يا ريزازديادي بوده و با دو روش توليد گياهك از طريق اندام زائي و جنين رويشي يا گياهك زائي امكان پذير مي باشد . در هر دو روش وجود يك محيط آزمايشگاهي استريل و استفاده از هواي تصفيه شده الزامي است . خوشبختانه در سال هاي اخير تكنولوژي توليد نهال كشت بافت خرما به كشور وارد شده و به حالت بومي درآمده است .

 

          

 

فوائد تكثير خرما به روش كشت بافت

 


مطالب مشابه :


درختچه موز در موزیباغ

درخت موز در موزیباغ منزل آقای حسن ودرخت نخل بسیار بزرگ در منزل آقای حسین مقصودی اشاره
تكثير خرما به روش كشت بافت

استفاده از تکنيک سايه دهي يا رنگ پاشي بوسيله حصير يا برگ هاي خشک نخل براي جلوگيري از افزايش
رنگ ها، گياهان، ميوه هاي، اعضاي بدن انسان، كالاها،و حيواناتي كه درقرآن نام برده شده اند.

نَخل = درخت خرما طَلح = درخت موز نَوي = هسته
دانلود مدل نخل گیاهان درختان استوایی | CGAXIS Exotic Plants vol.15

مدل درختان استوایی نخل موسی Acuminata / درخت موز وحشی 17 - آدامس اکالیپتوس cladocaylx / شکر 18
موارد استفاده گونه های گیاهی مقاوم به خشکی

وب سایت درخت شناسی دانشگاه virginia. نخل پنبه موز
برچسب :