اسامی معلمان مدرسه نمونه دولتی امام علی کرمانشاه

user_1389400317.jpg

نام:بهزاد
نام خانوادگی:نوری
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:حرفه فنuser_1389400206.jpg

نام:کامبیز
نام خانوادگی:فرزادفر
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:گرافیک

user_1389399987.jpg

نام:امید
نام خانوادگی:اویسی
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:ریاضی

user_1389400385.jpg
نام:فرهاد
نام خانوادگی:نوری
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:ادبیات فارسی

user_1389399920.jpg
نام:غلامحسین
نام خانوادگی:اکبرزاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:الهیات و معارف اسلامی


نام:بهزاد
نام خانوادگی:نوری
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:حرفه فن

user_1389400259.jpg
نام:سیاوش
نام خانوادگی:قبائی
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:ریاضی

user_1389400472.jpg
نام:سپهر
نام خانوادگی:ولی زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته:زبان انگلیسی

user_1389400041.jpg
نام:وحید
نام خانودگی:حیدری


مطالب مشابه :


اسامی معلمان مدرسه نمونه دولتی امام علی کرمانشاه

من بهنام مشعشعی دانش آموز سال دوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی امام علی(ع) شهر کرمانشاه هستم
کاریکاتور های مفهومی

من بهنام مشعشعی دانش آموز سال دوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی امام علی(ع) شهر کرمانشاه هستم
10اعجوبه

مدرسه نمونه دولتی امام علی بعضی از اخبار مدرسه مطالبی را امام علی (ع) کرمانشاه.
دانلود+سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای+درخشان و نمونه دولتی استان کرمانشاه

درخشان و نمونه دولتی استان کرمانشاه و نمونه دولتی مدرسه غیر
دانلود آهنک کرمانشاه از عزیز ویسی

حدیثی از امام علی کرمانشاه از عزیز دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی پسرانه شهید
برچسب :