پرداخت حقوق

باطلاع مي رساند حقوق همكاران محترم تبديل وضعيتي در تاريخ 8/10/90 واريز گرديد

در همين تاريخ حق الزحمه آموزش شنا به حساب همكاران مربوطه واريز گرديد .

هزينه بيمه طلايي همكاراني كه فاكتور به كارشناسي تعاون ارائه كرده اند واريز گرديد


مطالب مشابه :


صدور احكام بازنشستگان

كارشناسي امور مالي آموزش و سازمان بازنشستگي صادر شده و در سايت آن سازمان قابل
پرداخت حقوق

ارائه ي اطلاعات مربوط به امور مالي پرسنل و آموزشگاههاي آموزش و پرورش سايت صندوق
احياي مراكزتربيت معلم،برنامه اصلي وزارت آموزش و پرورش

سايت خبري و نداشتن استقلال مالي مراكزتربيت معلم،آموزش وپرورش‌سياست همخواني‌اين
جايگاه مراکز تربيت معلم در تحول بنيادين آموزش وپرورش

جايگاه مراکز تربيت معلم در تحول بنيادين آموزش وپرورش سايت تخصصي امور مالي دانشگاه
نشست خبری مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان

سايت آموزش وپرورش كارشناسي امور مالي . مدیر كل آموزش وپرورش استان اصفهان با
برگزاری آزمون استخدامی آموزش وپرورش درکاشان

سايت آموزش وپرورش كارشناسي امور مالي . آزمون استخدامی آموزش وپرورش درشهرستان کاشان با
برنامه امتحانات ترم اول سال تحصیلی 94-93 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) سلماس

سايت تخصصي امور مالي دانشگاه فیش حقوق آموزش وپرورش. مرکز آموزش عالي امام خمینی (ره)
دروس ترم دوم سال تحصیلی 1394 - 1393 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) سلماس

1393 مرکز آموزش عالی امام خمینی سايت تخصصي امور مالي دانشگاه پورتال وزارت آموزش وپرورش.
دســـتورالعمـــل مـــالي مـــدارس

دســـتورالعمـــل مـــالي آموزش وپرورش در راستای کمک به اجرای سايت بهونه گلهاي
برچسب :