روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس - خانه داری آکا - الگوی یقه شکاری

خانه داری - آموزش خیاطی - روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس
 
۱) برای خود لباس مثل درس شماره ۱۱ روی پارچه پشت و جلو را برش می زنیم.
۲) برای یقه قسمت جلو لباس پارچه ای جدا به پهنای ۱۷ سانت دولا می کنیم و زیر برش جلو قرار می دهیم.
۳) از سمت دولای بسته اندازه های گردن را روی پارچه جدا برش می زنیم و در روی خط سرشانه بعد از دور گردن ۱۰ سانت به سمت چپ به طرف سرشانه رفته و در پایین یقه در آخر ۱۹ سانت ۱۲ سانت پایین می رویم و از نقطه ۱۲ سانت ۳ سانت داخل رفته خط برش یقه را روی پارچه جدا علامت می گذاریم. این طریق برش روبر می شود.
راه دوم برش یقه ها مثل شکل مقابل است. پارچه جدا را دولا می کنیم. به عرض ۱۷ سانت و به طول ۳۱ سانت یک مستطیل می کشیم...

الگوی یقه شکاری , طریقه وصل یقه شکاری , الگو لباس یقه هفت شکاری

الگوی یقه شکاری

از دولای بسته مستطیل ۷ سانت داخل و ۱۹ سانت پایین می رویم و خط گردن را رسم می کنیم. در قسمت بالای این مستطیل بعد از ۷ سانت ۱۰ سانت به سمت چپ می رویم و از این نقطه یک سانت پایین رفته علامت می گذرایم در پایین مستطیل بعد از ۱۹ سانت ۱۲ سانت پایین می رویم. از این نقطه ۳ سانت به سمت چپ رفته این نقطه را به یک سانت قسمت بالا وصل می کنیم و خط های علامت زده شده را قیچی می زنیم. از این چهار عدد برش می زنیم. سجاف پشت لباس مثل درس شماره ۱۱ است.
● روش دوخت
الف) سجاف دور گردن پشت را می دوزیم.
ب) چهار عدد برش یقه جلو را دو تا دو به هم می دوزیم.
ت-)این یقه را به قسمت دور گردن جلو وصل می کنیم. این یقه را از داخل می دوزیم به طرف روی لباس پس دوزی می کنیم. یقه روی دوخت را می پوشاند. هم یقه لباس و هم سجاف جلو لباس به دست می آید. 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


طریقه وصل یقه شکاری , الگو لباس یقه هفت شکاری