لیست قیمت بروز بلبرینگ دیزل کانادا (اصل)

با تضمین کیفیت و کارکرد تمام اجناس  

 
نماینده  محصولات کانادا دیزل اتوپارس

 
بلبرینگ.کاسه نمد.تسمه لنت ترمز
دفتر فروش
:تبریز: میدان قونقا کوچه عمارتی جنب گاراژ مرندی مجتمع تجاری عصمت همکف پ 64
تلفن
09143148055                        04132823161
شماره بلبرینگ
 
مورد مصرفی
 
قیمت
.ریال 
 
مارک بلبرینگ
   
بلبرینگ های مصرفی پراید
     
69349/10
 
چرخ جلوی
پراید قدیم
 
127500
 
CANADA DIESEL
 
DAC 141
 
چرخ جلوی پراید جدید
یک تیکه
 
265000
 
CANADA DIESEL
 
44649/10
 
چرخ عقب پراید بزرگ
.جدید.قدیم
 
85000
 
CANADA DIESEL
 
11749/10
 
چرخ عقب پراید کوچک
.قدیم
 
82000
 
CANADA DIESEL
 
11949/10
 
چرخ عقب پراید کوچک جدید
 
 
83000
 
CANADA DIESEL
12649/10
 
بلبرینگ ته شفت دنده ریز پراید
 
97000
 
CANADA DIESEL
 
32204
 
بلبرینگ
سر شفت دنده ریز پراید
 
102000
 
CANADA DIESEL
 
62/22/2RS
 
بلبرینگ
ته شفت ورودی اصلی پراید
 
91000
 
CANADA DIESEL
 
6304 2RSTN
 
بلبرینگ فیبری پایین گیربکس پراید
 
86000
 
CANADA DIESEL
 
RAC141
 
بلبرینگ
تسمه تایم پراید
 
200000
 
BFI
 
RAC141
 
بلبرینگ
کلاچ پراید
 
202000
 
CANADA DIESEL
 
68149/10
 
بلبرینگ هوزینگ پراید
 
118000
 
CANADA DIESEL
 
RAT 141
 
بلبرینگ
تسمه تایم پراید
 
180000
 
CANADA DIESEL
 
B-8
 
بلبرینگ
دینام پراید
 
60000
 
CANADA DIESEL
 
AC141
 
بلبرینگ کولر پراید
RD&ROA
 
210000
 
CANADA DIESEL
 
RAC1600
 
بلبرینگ
کلاچ پیکان
 
170000
 
BFI
 
RAC405RD
 
بلبرینگ
کلاچ RD
 
220000
 
CANADA DIESEL
 
RAC405 RD
 
بلبرینگ
کلاچ RD
 
220000
 
BFI
 
501349/10
 
بلبرینگ
هوزینگ پیکان
 
140000
 
BFI
 
KGX405RD
 
بلبرینگ هرزگرد
RD
 
190000
 
BFI
 
KGX405RD
 
بلبرینگ
هرزگرد RD
 
190000
 
CANADA DIESEL
 
RAC405ROA
 
بلبرینگ کلاچ
ROA
 
220000
 
BFI
 
RAC405ROA
 
بلبرینگ کلاچ
ROA
 
    220000
 
CANADA DIESEL
   
بلبرینگ های مصرفی
پژو 206
     
DAC206
 
بلبرینگ چرخ جلو پژو
206
 
380000
 
CANADA DIESEL
 
DU206B
 
بلبرینگ چرخ عقب پژو
206
 
310000
 
CANADA DIESEL
 
RAC206
 
بلبرینگ کلاچ پژو
206
 
220000
 
CANADA DIESEL
 
NBR206S
 
رولبرینگ کوچک ژامبون
206
 
135000
 
CANADA DIESEL
 
NBR206B
 
رولبرینگ بزرگ ژامبون
206
 
135000
 
CANADA DIESEL
 
AC206
 
بلبرینگ کولر پژو
206
 
192000
 
CANADA DIESEL
 
KGX206S
 
بلبرینگ کوچک هرزگرد
206
 
235000
 
CANADA DIESEL
 
KGX206
 
  M
 
بلبرینگ متوسط هرزگرد
206
 
235000
 
CANADA DIESEL
 
KGXL90/206
 
بلبرینگ هرزگرد کائوچوئی
206
 
230000
 
CANADA DIESEL
 
KGX206/T2K
 
بلبرینگ هرزگرد دینام کائوچوئی
206
 
225000
 
CANADA DIESEL
 
KGX206/T5F
 
بلبرینگ هرزگرد فلزی
206تیپ 5
 
260000
 
CANADA DIESEL
 
KGX206/T5K
 
بلبرینگ هرزگرد کائوچوئی206 تیپ
5
 
265000
 
CANADA DIESEL
 
RAH206M
 
توپی چرخ عقب
206 مگنتی
 
840000
 
CANADA DIESEL
 
6006/2RS  TN
 
بلبرینگ وسط
پلوس 206فیبری
 
85000
 
CANADA DIESEL
 
6006 /2RS
 
بلبرینگ وسط
پلوس 405.206
 
80000
 
CANADA DIESEL
   
بلبرینگ های مصرفی پژو
405
     
DAC405
 
بلبرینگ چرخ جلو پژو
405
 
400000
 
CANADA DIESEL
 
RAH405
 
بلبرینگ توپی چرخ عقب
405
 
820000
 
CANADA DIESEL
 
RAC 405
 
بلبرینگ کلاچ پژو
405
 
252000
 
CANADA DIESEL
 
RAT 405
 
بلبرینگ تسمه تایم
405
 
260000
 
CANADA DIESEL
 
AC 405
 
بلبرینگ کولر پژو
405
 
210000
 
CANADA DIESEL
 
KGX 405
 
بلبرینگ هرزگرد پژو
405
 
145000
 
CANADA DIESEL
 
NBR 405S
 
رولبرینگ کوچک ژامبون
405
 
145000
 
CANADA DIESEL
 
NBR 405B
 
رولبرینگ بزرگ ژامبون
405
 
145000
 
CANADA DIESEL
 
RAH1800 R
 
بلبرینگ توپی
ABS دار عقب
 
880000
 
BFI
 
69349/10
 
بلبرینگ دیفرانسیال
405
 
127500
 
CANADA DIESEL
 
32005 GF
 
بلبرینگ شفت اولیه گیربکس
405
 
97000
 
CANADA DIESEL
 
12649/10
 
بلبرینگ شفت اولیه گیربکس
405
 
97000
 
CANADA DIESEL
 
BOX 405A
 
بلبرینگ جلو گیربکس
405
 
260000
 
BFI
 
6303/2RS
 
دینام بزرگ
 
72000
 
CANADA DIESEL
 
6003/2RS
 
دینام کوچک
 
46000
 
CANADA DIESEL
   
بلبرینگ های مصرفی زانتیا
             
KGX 1800
 
بلبرینگ هرزگرد زانتیا
 
176000
 
CANADA DIESEL
 
RAH 1800R
 
بلبرینگ توپی عقب
ABS دار
 
800000
 
CANADA DIESEL
 
RAT 2000 M
 
بلبرینگ تایم متحرک زانتیا
 
250000
 
CANADA DIESEL
 
RAT 2000 S
 
بلبرینگ
تایم ثابت زانتیا
 
250000
 
CANADA DIESEL
 
DAC 405
 
بلبرینگ چرخ جلو زانتیا
 
400000
 
CANADA DIESEL
   
بلبرینگهای مصرفی وانت  نیسان
     
30304
 
بلبرینگ چرخ عقب قدیم نیسان
 
180000
 
CANADA DIESEL
 
1252L
 
بلبرینگ بزرگ عقب نیسان جدید
 
320000
 
CANADA DIESEL
 
32011
 
عقب نیسان جدید کوچک
 
320000
 
CANADA DIESEL
 
12649/10
 
بلبرینگ چرخ جلو بزرگ نیسان
 
97000
 
CANADA DIESEL
 
48548/10
 
بلبرینگ چرخ جلو کوچک نیسان
 
120000
 
CANADA DIESEL
 
30207
 
بلبرینگ چرخ جلو نیسان قدیم
 
200000
 
CANADA DIESEL
   
بلبرینگ های مصرفی
L90
     
KGXL90/206
 
بلبرینگ هرزگرد کائوچوئی
L90
 
210000
 
CANADA DIESEL
 
DACL90
 
بلبرینگ چرخ جلو
L90
 
320000
 
CANADA DIESEL
 
DU L90B
 
بلبرینگ چرخ عقب
L90
 
280000
 
CANADA DIESEL
 
DAC 323
 
بلبرینگ  جلو مزدا
323
 
350000
 
CANADA DIESEL
   
بلبرینگ های پیکان
     
11949/10
 
چرخ
  جلوکوچک پیکان
 
83000
 
CANADA DIESEL
 
44649/10
 
چرخ
  جلوبزرگ پیکان
 
85000
 
CANADA DIESEL
 
411280
 
بلبرینگ چرخ عقب پیکان
 
210000
 
CANADA DIESEL
 
84548/10
 
پینیون پیکان
 
170000
 
CANADA DIESEL
 
88048/10
 
پینیون پیکان
 
145000
 
CANADA DIESEL
 
501349/10
 
هوزینگ پیکان
 
168000
 
CANADA DIESEL
 
6306NR
.(402082)
 
بلبرینگ گیربکس پیکان
 
160000
 
CANADA DIESEL
 
6208 C4
 
گیربکس بزرگ پیکان
 
170000
 
CANADA DIESEL
 
6003 2RS
 
بلبرینگ جعبه فرمان پیکان
.
دینام
 
46000
 
CANADA DIESEL
 
6202 2RS
 
بلبرینگ جعبه فرمان پیکان
 
36000
 
CANADA DIESEL
   
سایر بلبرینگ های کانادا دیزل
     
30203
 
بلبرینگ تراکتور و غیره
 
71000
 
CANADA DIESEL
 
30204
 
چرخ کوچک مزدا
1600-1000
 
73000
 
CANADA DIESEL
 
30205
 
ماشینیهای کشاورزی
 
79000
 
CANADA DIESEL
 
30206
 
بلبرینگ چرخ مزدا
 
160000
 
CANADA DIESEL
 
30207
 
جلونیسان قدیم چرخ
 
200000
 
CANADA DIESEL
 
30208
 
عقب مزدا
1600
 
240000
 
CANADA DIESEL
 
30209
 
چرخ کوچک پاترول
 
250000
 
CANADA DIESEL
 
30210
 
ماشین الات کشاورزی
 
280000
 
CANADA DIESEL
 
30211
 
ماشین الات کشاورزی
 
280000
 
CANADA DIESEL
 
30212
 
ماشین الات کشاورزی
 
380000
 
CANADA DIESEL
 
30214
 
ماشین الات کشاورزی
 
450000
 
CANADA DIESEL
 
30215
 
ماشین الات کشاورزی
 
480000
 
CANADA DIESEL
 
67048/10
 
چرخ جلو تراکتور
 
160000
 
CANADA DIESEL
 
84548/10
 
پینیون پیکان
 
170000
 
CANADA DIESEL
 
88048/10
 
پینیون پیکان
 
145000
 
CANADA DIESEL
 
501349/10
 
هوزینگ
 
168000
 
CANADA DIESEL
 
DAC 4584W
 
چرخ جلو ماکسیما
 
400000
 
CANADA DIESEL
 
VKC2523
 
کلاج
207
 
220000
 
CANADA DIESEL
 
30304
 
ماشین سواری
 
170000
 
CANADA DIESEL
 
411280
 
عقب پیکان
 
210000
 
CANADA DIESEL
 
DAC 4584W
 
جلو ماکسیما
 
450000
 
CANADA DIESEL
 
DAC 43760043
 
عقب ماکسیما
 
450000
 
CANADA DIESEL
 
6002 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
33000
 
CANADA DIESEL
 
6003 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
46000
 
CANADA DIESEL
 
6004 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
55000
 
CANADA DIESEL
 
6005 2RS
 
مصارف عمومی
 
55000
 
CANADA DIESEL
 
6006 2RS
 
پلوس سمند.پزو405و
206
 
80000
 
CANADA DIESEL
 
6006 2RS TN 
 
پلوس سمند.206.405 فیبری
 
85000
 
CANADA DIESEL
 
6007 2RS
 
مصارف عمومی
 
88000
 
CANADA DIESEL
 
6408
 
بلبرینگ کشاورزی
 
600000
 
CANADA DIESEL
 
6410
 
بلبرینگ کشاورزی
 
700000
 
CANADA DIESEL
 
6200 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
32000
 
CANADA DIESEL
 
6201 ZZ
 
بلبرینگ دینام
 
32000
 
CANADA DIESEL
 
6201 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
36000
 
CANADA DIESEL
 
6202 ZZ
 
بلبرینگ دینام
 
34000
 
CANADA DIESEL
 
6202 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
36000
 
CANADA DIESEL
 
6203 TN 2RS
 
فیبر
 
بلبرینگ دینام:فیبری
 
47000
 
CANADA DIESEL
 
6203 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
45000
 
CANADA DIESEL
 
6203 ZZ
 
بلبرینگ دینام
 
43000
 
CANADA DIESEL
 
6204 ZZ
 
بلبرینگ دینام
 
55000
 
CANADA DIESEL
 
6204 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
56000
 
CANADA DIESEL
 
6205 2RS
 
مصارف عمومی
 
67000
 
CANADA DIESEL
 
6205 ZZ
 
مصارف عمومی
 
64000
 
CANADA DIESEL
 
6206 ZZ
 
مصارف عمومی
 
92000
 
CANADA DIESEL
 
6206 2RS
 
مصارف عمومی
 
97000
 
CANADA DIESEL
 
6207 2RS
 
مصارف عمومی
 
127000
 
CANADA DIESEL
 
6208 ZZ
 
مصارف عمومی
 
180000
 
CANADA DIESEL
 
6208 C4
 
گیربکس بزرگ پیکان
 
170000
 
CANADA DIESEL
 
6302 2RS
 
دینام بلبرینگ
 
55000
 
CANADA DIESEL
 
6303 2RS
 
بلبرینگ دینام
 
72000
 
CANADA DIESEL
 
6304 ZZ
 
بلبرینگ دینام
 
79000
 
CANADA DIESEL
 
6304 TN 2RS
 
فیبرشفت گیربکس پراید
 
85000
 
CANADA DIESEL
 
6305 2RS
 
مصارف عمومی
 
112000
 
CANADA DIESEL
 
6305 ZZ
 
مصارف عمومی
 
105000
 
CANADA DIESEL
 
6306 ZZ
 
مصارف عمومی
 
160000
 
CANADA DIESEL
 
6306 2RS
 
مصارف عمومی
 
170000
 
CANADA DIESEL
 
6306 NR
.(402082)
 
بلبرینگ گیربکس
 
160000
 
CANADA DIESEL
 
6307 ZZ
 
مصارف عمومی
 
185000
 
CANADA DIESEL
 
6307 2RS
 
مصارف عمومی
 
195000
 
CANADA DIESEL
 
6308 ZZ
 
مصارف عمومی
 
280000
 
CANADA DIESEL
 
6308 ZNR
 
بلرینگ گیربکس
 
290000
 
CANADA DIESEL
 
6308 2RS
 
مصارف عمومی
 
300000
 
CANADA DIESEL
 
6309   OPEN
 
بلبرینگ کشاورزی
 
350000
 
CANADA DIESEL
 
6309 2RS
 
مصارف عمومی
 
350000
 
CANADA DIESEL
 
6309 ZZ
 
مصارف عمومی
 
350000
 
CANADA DIESEL
 
6310 ZZ
 
مصارف عمومی
 
450000
 
CANADA DIESEL
 
6310 2RS
 
مصارف عمومی
 
450000
 
CANADA DIESEL
 
6310 OPEN
 
مصارف عمومی
 
400000
 
CANADA DIESEL
           


مطالب مشابه :


لیست قیمت بروز بلبرینگ دیزل کانادا (اصل)

قيمت به روز لوازم يدكي. بلبرینگ تبریزbc. با ارسال رایگان و تضمین کیفیت و کارکرد تمام
لیست قیمت

لوازم يدكي - لیست قیمت - قيمت به روز لوازم بلبرینگ چرخ پیکان تبریز ibc 180000. شاتون پیکان 390000.
تاریخچه اسکیت و وسایل اسکیت

قيمت: 15 دلار بلبرینگ : یکی از مهمترین قسمت های کفش اسکیت می باشد که در صورت مرغوبیت بالا
قيمت 8 طبقه

قيمت 8 طبقه دارای 4 شیار مطابق با قطر سیم بکسل با بلبرینگ 2z ژاپن مطابقت با فلکه متور
قيمت محصول جديد كرمان خودرو اعلام شد

BeSt CaR - قيمت محصول جديد كرمان خودرو اعلام شد - نگاه كنيد ، دانلود كنيد و نظر بدهيد
لانسر

البته فقط زیاد بدون بلبرینگ دلیل خوب بودن قرقره نیست! جنس چرخ دادنده ها هم خیلی مهمه!
طرز کار سیستم خنک کننده پژو405

قيمت روز محصولات وچند پره می باشد وبر روی یک بدنه آلومنیومی ثابن است وبه کمک یک بلبرینگ
لیست لوازم یدکی و بدنه ال90 تندر90

۱۳: دیسک و صفحه و بلبرینگ اصلی قیمت: ۱۲۰ هزار تومن. ۱۴: دیسک و صفحه شرکتی
کفش ورزش اسکیت

بلبرینگ به نسبت تعداد دور در دقیقه آن و لوازم ایمنی اسكيت، قيمت بالايي ندارند و مي‌توان
برچسب :