جدول قمر در عقرب سال 1391

جدول قمر در عقرب سال 1391

تاریخ و ساعات زیر با روزهای قمر در عقرب نوشته شده در تقویمهای نجومی موجود دربازار1 تا 2 روز اختلاف دارد که ساعات زیر براساس نرم افزارهای دقیق و آسترولوژی ودیک آنها را نوشته شده است که دقیقتر از تقویمهای نجومی بازار است . البته باز انتخاب با خودتان است که براساس کدام تاریخ برنامه ریزی کنید:

در ماه شروع از ساعت تمام تا ساعت
فروردین
ساعت 10:05    21 فروردین

11:25     23 فروردین
اردیبهشت ساعت  20:44   17 اردیبهشت 20:44    19 اردیبهشت
خرداد ساعت    7:35   14 خرداد 7:25      16 خرداد
تیر ساعت   16:51  10 تیر 17:40    12  تیر
مرداد ساعت 23:47    7 مرداد 2:03  بامداد   9 مرداد
شهریور

ساعت 11:07   30 شهریور

ساعت    13:40    1  مهر
مهر ساعت 18:19  26 مهر ساعت 19:16      28  مهر
آبان ساعت   4:59    24  آبان ساعت   4:33    26  آبان
آذر ساعت 16:24    21  آذر ساعت 15:50    23  آذر
دی ساعت   2:11  بامداد 19 دی ساعت 2:53   بامداد 21 دی
بهمن ساعت    9:09   16  بهمن ساعت   11:35    18 بهمن
اسفند ساعت  14:29    13  اسفند ساعت 17:38   15 اسفند

 

شایسته است بنابه سفارش و دستورات دینی در این ساعات از انجام کارهای اساسی نظیر انعقاد نطفه – عقد ازدواج– افتتاح کار وکسب –  تعیین و تغییر نام و گذاشتن سنگ بنا و کلا انجام هر یک از کارهای اساسی پرهیز کنیم.

البته ذکر این حدیث گرانقدر در اینجا موجب هدایت و باعث آرامش است که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند :

هر کس برخدا توکل کند و هیچ گاه ملاحظه سعادت و نحوست روزها را ننماید خداوند او را یاری خواهد نمود و عهده دار او خواهد شد به ویژه اینکه صدقه نیز بپردازد زیرا صدقه نحوست را از بین میبرد.

در توضیح این حدیث گرانقدر باید عرض کنیم که از ظاهر این مطلب اینگونه استنباط میشود که منظور پیامبر از نحوست روزها دقیقا قمر در عقرب نیست چراکه خود حضرتش در جای دیگر به امیرالمومنین علیهماالسلام فرمودند یاعلی از جماع در قمر در عقرب بپرهیز که...

توضیح بیشتر اینکه بهتر است از در ساعات قمر در عقرب از احتیاطا از انجام کارهای اساس پرهیز کنیم و اگر به ناچار محبور به انجام آن کار شدیم حتما و حتما صدقه ای بپردازیم تا نحوست آن برطرف شود/ مگر انعقاد نطفه که به صراحت توصیه شده است که در قمر در عقرب نباشد.


مطالب مشابه :


جدول قمر در عقرب سال 1391

جدول قمر در عقرب سال 1391. تاریخ و ساعات زیر با روزهای قمر در عقرب نوشته شده در تقویمهای نجومی
روزهای قمر در عقرب , معنی قمر در عقرب

مفهوم قمر در عقرب , جدول قمر در عقرب 94 , جدول روزهای قمر در عقرب 94 , روزهای نحس سال 94 ,
روزهای قمر در عقرب سال ۹۳

آن شدیم تا روزهای قمر در عقرب سال ۹۳ را جهت جدول بطور کامل ایام قمر در عقرب تمام
روزهای قمر در عقرب سال 93

قمر در عقرب 93 و زمان ورود و خروج از آن، بر اساس محاسبات آسترولوژی، مطابق با جدول
ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب و...

به عرض دوستان برسانيم که اين مطلب را به همراه ايام هفته و مبحث قمر در عقرب و در جدول زير
نحوه ی حساب کردن قمر در عقرب

شاید تا بهحال شنیده باشید که می گویند فلانی کارش نگرفت چون در برج قمر در عقرب در جدول ذکر
معرفي يك تقويم نجومي مرتب روزهای قمر در عقرب سال 1393

كه عموم مردم از تقويم نجومي مي خواهند اين است كه بتوانند روزهاي قمر در عقرب را اما جدول
دعای رفع چشم زخم

قمر در عقرب 93 و زمان ورود و خروج از آن، بر اساس محاسبات آسترولوژی، مطابق با جدول
برچسب :