جزوه درس اقتصاد کلان محسن نظری


اقتصاد کلان
تألیف: دکتر محسن نظری

انتشارات: نگاه دانشفصل 1 : شیوه انجام فعالیت های اقتصادی
1)      تعریف اقتصاد کلان:  
2)      کارگزاران اقتصادی و وظایف آنها در اقتصاد کلان:
3)      نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل دو بخشی:
4)      نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل سه بخشی:
5)      نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل چهار بخشی:
6)      نشت ، تزریق:
7)      تقاضای کل ( AD یا YD  ):
8)      عرضه کل ( AS یا YS  ):
9)      تعادل در اقتصاد کلان:
فصل 2 : حسابداری ملی و شاخص قیمت ها
1)      GDP و GNP :
2)      سایر شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی:
3)      محاسبه شاخص ها به قیمت های بازار و به قیمت عوامل:
4)      محاسبه شاخص ها به شکل سرانه:
5)      روش های محاسبه شاخص های حساب های ملی:
6)      یک اصل و چند استثناء در محاسبات ملی:
7)      آیا معیار GNP یا GNP سرانه می تواند به عنوان شاخص رفاه کشورها در نظر گرفته شود؟
8)      تعریف شاخص قیمت ها:
9)      نکاتی در مورد شاخص قیمت ها:
10)   کاربرد شاخص قیمت ها:
فصل 3 : مدل های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست های مالی
1)      تابع مصرف:
2)      بررسی تابع مصرف کینز از طریق نمودار:
3)      تابع پس انداز ملی:
4)      استخراج تابع پس انداز از تابع مصرف از طریق نمودار:
5)      تابع سرمایه گذاری:
6)      درآمد ملی تعادلی در مدل دو بخشی به روش جبری:
7)      درآمد ملی تعادلی در مدل دوبخشی از طریق نمودار:
8)      ضریب تکاثر:
9)      درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی به روش جبری:
10)   درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی از طریق نمودار:
11)   ضرایب تکاثر در مدل سه بخشی:
12)   ضریب تکاثر بودجه متوازن یا متعادل (kBB ):
13)   درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی وقتی که مالیات درونزا است:
14)   درآمد ملی تعادلی در مدل چهار بخشی به روش جبری:
15)   درآمد ملی تعادلی در مدل چهار بخشی از طریق نمودار:
16)   ضرایب تکاثر در مدل چهار بخشی:
17)   سیاست مالی:
18)   شکاف (حفره) رکودی:
19)   شکاف (حفره) تورمی:
20)   تناقض یا معمای خست:
21)   پایداری و ناپایداری تعادل درآمد ملی:
22)   تثبیت کننده های خودکار:
فصل 4 : بازار پول و سیاست های پولی
1)      چرا پول بوجود آمد؟
2)      تاریخچه تکامل پول:
3)      وظایف پول:
4)      حجم پول در گردش، نقدینگی و سرعت گردش پول:
5)      تقاضای پول:
6)      تقاضای پول از روش نموداری:
7)      عرضه پول:
8)      تعادل در بازار پول:
9)      تغییر در تعادل بازار پول:
10)   عوامل تعیین کننده عرضه پول:
11)   ضریب تکاثر پول:
12)   سیاست پولی:
13)   ابزارهای سیاست پولی:
14)   نظریه مقداری پول:
15)   نظریه مکتب کمبریج برای تقاضای پول:
16)   نظریه تقاضا پول فریدمن (نظریه جدید مقداری پول):
17)   نظریه تقاضای معاملاتی بامول – توبین:
18)   قانون گرشام:
فصل 5 : تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول (مدل IS - LM )
1)      تعریف تابع IS :
2)      استخراج تابع IS از طریق نمودار:
3)      استخراج IS از طریق جبری:
4)      شیب تابع IS:
5)      نقاط خارج از منحنی IS:
6)      انتقال تابع IS:
7)      تغییر شیب تابع IS:
8)      تعریف تابع LM:
9)      استخراج LM از طریق جبری:
10)   شیب تابع  LM:
11)   نقاط خارج از منحنی LM:
12)   انتقال تابع LM:
13)   تغییر شیب تابع LM:
14)   تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول:
15)   تغییر در تعادل همزمان بازار کالا و پول:
16)  کارایی سیاست های پولی و مالی در مدل IS- LM :
فصل 6 : نظریه های مصرف و سرمایه گذاری
1)      نظریه های مصرف:
2)      عوامل مؤثر بر مصرف ملی:
3)      نظریه مصرف درآمد مطلق (کینز):
4)      انتقادهای وارده به نظریه مصرف کینز:
5)      نظریه مصرف درآمد نسبی دوزنبری:
6)      نظریه مصرف درآمد دائمی (فریدمن):
7)      نظریه مصرف سیکل زندگی مودیلیانی:
8)      نظریه های سرمایه گذاری:
9)      عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری:
10)   نظریه اصل شتاب ساده سرمایه گذاری:
11)   انتقادهای وارده به اصل شتاب ساده:
12)   اصل شتاب با وقفه:
13)   نظریه کارایی نهایی سرمایه گذاری:
14)   ارزش زمانی پول:
15)   ارزش حال و ارزش آینده:
16)   خالص ارزش حال (NPV):
17)   نرخ بازدهی داخلی (IRR):
فصل 7 : نظریه های تورم و بیکاری
1)      تعریف تورم:
2)      اندازه گیری تورم:
3)      آثار تورم:
4)      علل تورم:
5)      علت اختلاف کلاسیک ها و کینزین ها در مورد منحنی عرضه کل:
6)      انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن:
7)      طبقه بندی تورم بر حسب شدت و ضعف آن:
8)      درمان تورم:
9)      تعریف بیکاری:
10)   انواع بیکاری:
11)   علت بیکاری:
12)   تعریف منحنی فیلیپس:
13)   شکل های مختلف منحنی فیلیپس:
14)   انتقال منحنی فیلیپس:
15)   تفسیر فریدمن – فلپس از منحنی فیلیپس:
16)   نظریه مکتب انتظارات عقلایی در مورد منحنی فیلیپس: جهت تهیه جزوات با ما تماس بگیرید. 


    0909  552 0937

  [email protected]


مطالب مشابه :


جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان استاد شمخال بوده و با برنامه پاور پوینت نوشته شده است. برای مشاهده این جزوه
روش مطالعاتی اقتصاد کلان

اقتصاد کلان تقریبا یکی از مفهمومی ترین و تحلیلی ترین دروس رشته اقتصاده که خیلی از بچه ها با
اقتصاد کلان

یک جزوه کامل 150 صفحه ای از کتاب اقتصاد کلان رو برای دانلود آماده کرده ام. دانلود
جزوه اقتصاد کلان موسسه آموزش عالی پارسه

دانشجوی اقتصاد - جزوه اقتصاد کلان موسسه آموزش عالی پارسه - اخبار روز ، مقالات و پایان نامه ها
جزوه درس اقتصاد کلان محسن نظری

مرجع آموزشي رشته مديريت - جزوه درس اقتصاد کلان محسن نظری - نمونه سوالات و جزوات تخصصي رشته
برچسب :