آیه 29 سوره هود - استخاره هود 29

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   کار خوبی است و در آن صلاح و رستگاری است.  
سوره:   هود  
آیه:   29  
صفحه:   225     

سوره هود مشتمل بر 123 آیه - سوره شماره 11

استخاره هود 29 ,