حضور مجریان ذی‌صلاح در ساخت وساز

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اداره کل راه و شهرسازی از اجرای قانون عملیاتی کردن مجریان ذی‌صلاح در اجرای ساختمان‌ها حمایت می‌کند، چرا که مهم‌ترین کار ما مهندسی است.

محمود محمودزاده بیان داشت: اداره کل و راه و شهرسازی در زمینه کنترل و ساخت و سازهای مسکن مهر نظارت دارد و با وجود نظارت مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی بر پروژه‌های مسکن ما نیز به وسیله کارشناسانی کنترل‌های مضاعفی بر طرح‌های مسکن مهر داشته است. وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی از اجرای قانون عملیاتی کردن مجریان ذی‌صلاح در اجرای ساختمان‌ها حمایت می‌کند، چرا که مهم‌ترین کار ما مهندسی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در چهار سال اخیر مسکن مهر بسیاری از نیازهای مسکن را به صفر رسانده اما از این به بعد نهادهای غیر دولتی باید پا در عرصه ساخت و ساز گذاشته و نیازهای انباشته را بر طرف کنند. وی اضافه کرد: جایگاه نظام مهندسی ساختمان تغییر یافته و نظام مهندسی امروز باید خود را با نیاز مهندسی جامعه تطبیق کرده و نقش خود را ایفا کند.

محمودزاده تاکید کرد: اعضای سازمان باید در مجامع عمومی حضور گسترده و اثرگذار داشته و سازمان را به عنوان یک نهادت اثرگذار معرفی کنند. وی ادامه داد: جامعه مهندسی ما باید جلوتر از نیاز جامعه به سمت مسکن حرکت کرده و در بهینه‌سازی ساخت و ساز نیز وارد شود.


http://www.shasa.ir/newsdetail-139410-fa.html


مطالب مشابه :


تعرفه خدمات مهندسی سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور در سال ۱۳۸7

تعرفه خدمات مهندسی سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور در سال ۱۳۸7 اصفهان. 14.
تعرفه جدید تفکیک اراضی 89

نظام مهندسی استان اصفهان. نظام مهندسی استان اعلام تعرفه جدید تفکیک در سال
قانون تعرفه خدمات مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است؟

بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی هر ساله به‌صورت آهن اصفهان
ابلاغ تعرفه جدید خدمات مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی قابل ذکر است که تعرفه اعلامی آهن اصفهان
اعلام حق‌الزحمه خدمات مهندسي در سال 91

مهندسی عمران تعرفه خدمات مهندسي در سال 1390. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
حضور مجریان ذی‌صلاح در ساخت وساز

تعاونی مسکن نظام مهندسی تهران تعرفه های سال 90 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود:
برچسب :