واینک در پس هزاره ها دوباره شاهد تکرار تاریخ هستیم.

گوئی آبگینه ها و الواح سنگی پس از قرنها دوباره از دل خاک سر برآورده اند تا شکوه خویش را به زخ همگان بکشند.

ولی این بار با حضوری متفاوت ! تاریخ پرشکوه این سرزمین پارسی

این بار دختران و پسران نیک اندیش – نیک گفتار و نیک کردار را فرا

خوانده است. تاشکوه دیرین خویش را با حضور آنان جلوه ای دو چندان ببخشد.

آری ما کوشیده ایم تا یک باردیگر همچون موفقیتهای پیشین خود

اینبار با چهره ای متفاوت کارهای ارزنده ای را به نوعروسان وتازه دامادان عزیز این سرزمین کهن ارائه دهیم.

پس از بررسی هائی که درزمینه چگونگی برگزاری آئین عقد و ازدواج در ایران باستان(آئین پیوکانی) ونیز دوره های تاریخی نه چندان دور

نموده ایم .بر آن شدیم تا در دوره ای که هجوم فرهنگهای بیگانه  شلاق بیرحمانه خود را بر پیکره فرهنگ وآئین کهن ایران عزیزمان وارد میسازند. بیکار ننشینیم و شکوه و اصالت تاریخ کشورمان را به گونه ای شایسته ومتفاوت به تماشا بگذاریم.

این گونه بود که سادگی و اصالت وهنر را با هم آمیخته ایم تا اثری ماندگار برای عزیزانی که زندگی نوین خودرا آغاز مینمایند به یادگار بگذاریم وبا خود اندیشیدیم که چه چیز بهتر از اینکه زیباترین –عاشقا نه ترین –و ناب ترین لحظه زندگی که همانا پیمان بستن برای باهم بودن است. و باهم بودن برای یکی شدن را بر سر سفره ای که نیاکانمان

آن را پاس میداشته اند وبا نگرشی معنوی آن را میگستردند ونسل به نسل

تا به امروز به ما سپرده اند. جشن بگیریم و سخنان ارزشمند بزرگان دین را همواره به یاد داشته باشیم که چگونه پیمان مقدس ازدواج را ارج مینهادند.بطوری که پیامبر گرامی اسلام هیچ پیمانی را مقدس تر از ازدواج نمیدانستند وهمواره زوجهای جوان را به نجابت وایمان و وفاداری تشویق مینمودند واز آنها میخواستند تا تقوا را پیشه خود سازند.

که دراین صورت لطف پروردگار را شامل حال خود نمایند.

آری مانیز به امید لطف خداوند و در پناه این سخنان اندیشه برانگیز قدم

پیش گذاریم .تاپسران و دختران  نیک سرشت پارسی را تحفه ای بخشیم .

باشد که از ما نیز نام نیکی بر جای بماند.وبرای شکوه پیوندشان عاشقانه

وخالصانه دستمان را برافراشته واز صمیم قلب آرزو میکنیم تا......

          ((با امید که در پیوندتان نا گسسته ترین باشید.))

86022561946988824649.jpg

رسم وملزومات سفره عقد

یه سفره رنگین، یه سفره خوش آب و رنگ، سفره ای که برای شروع یک زندگی مشترک تنها یکبار پهن می شود.
سفره ای یادگار از دوران باستان و آیین زرتشت و در این حین که بسیار پرمعنا هم است.
رنگ آمیزی اجزای سفره و نوع چیدمان آنها زینت بخش سفره است. سفره ای بهنام سفره عقد، سفره عقد به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان مابوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است.
این سفره متناسب با تعداد اجزایش، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند.
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و به خطبه عقد گوش می دهند.

سفره عقد: معمولا شامل پارچه ترمه ای است که به روی یک پارچه سفید پهن می شود و تمامی اجزا بر روی آن قرار می گیرند.

آینه و شمعدان:آینه در بالایسفره، روبه روی عروس و داماد قرار داده می شود تا آنها یکدیگر را در آینهببینند تا دل هایشان نسبت به هم مانند آینه صاف و زلال باشد و یک جفتشمعدان که در دو طرف آینه قرار می گیرند که شمع های روشن شمعدان هانمایانگر روشنایی و گرمی پیوند عقد بین عروس و داماد است.

قرآن مجید و جانماز:قرآن مجید نشانه ای از تایید وصلت از سوی خدا و جانماز گواهی برای پایبند بودن عروس و داماد به اصول دینی است.

نبات: به عنوان شیرینی دورانزندگی است و اغلب از نوع زعفران و اعلا در یک ظرف بسیار زیبا و یا در یکظرف چندطبقه چیدمان می شود و گاهی اوقات از روبان و یا تورهای زیبا برایتزئین آن استفاده می کنند.

نان و پنیر و سبزی:برای برکتزندگی در سفره استفاده می شود و اغلب اوقات در کنار نان، پنیر می گذارند وآن را نشانه وسعت روزی می دانند و سبزی هم نشانه سرسبزی و سلامتی است. امروزه برای ایجاد جلوه زیباتر، نان و پنیر و سبزی را به صورت لقمه هایکوچک و با اشکال مختلف تزئین می کنند.

عسل: مراسم عسل در دهان یکدیگرگذاشتند مانند قولی است که عروس و داماد به یکدیگر می دهند تا در آیندهمایه شیرین کامی یکدیگر باشند و معمولا عسل را در جامی کوچک می ریزند.

تخم مرغ:نمادی از تولید و تداومنسل است و تعداد آن بستگی به سلیقه و اعتقادات افراد دارد. تخم مرغ ها بههر نحوی تزئین می شوند (رنگ آمیزی، چسباندن گل چینی و پولک و...)

سکه: ممکن است از سکه طلا یا سکههایی با رنگ مجازی طلایی در سفره استفاده شود، بدین معنا که سکه نمادی استبرای افزایش رزق و روزی عروس و داماد.

گردو:به علت آنکه درخت گردو از عمر طولانی برخوردار است، نماد افزایش بقای عمر عروس و داماد را به همراه خواهد داشت.

بادام: بادام را به نیت نوه دار شدن بر سر سفره می گذارند که البته آن را یک اعتقاد قدیمی می دانند.

وجود گردو، بادام و فندق را نیز نشان گسترده بودن سفره عقد به علت خوراکیهای مقوی الهی می دانند و اعتقاداتی بیان کننده این مساله است که اینخوراکی ها باید بدون شکاف باشند تا خللی با نام جدایی در زندگی عروس وداماد پیش نیاید.

سیب سرخ:میوه های رنگینی مانندانار و سیب سرخ یا میوه های دیگر به منزله برخورداری عروس و داماد از همهمواهب رنگارنگ و نعمت های طبیعی خداوند است.

گل:گل نشانی از طراوت و شادابیاست و اکثر افراد برای گل آرایی سفره های عقد از رز قرمز که نماد عشق ومحبت است استفاده می کنند و گاهی اوقات هم گل های زیبای دیگری در کنار اینگل مورد استفاده قرار می گیرد.

حلقه: حلقه عضو رسمی و اولیه یکسفره عقد به حساب می آید که معمولا حلقه عروس و داماد یک شکل هستند و درجعبه ای زیبا قرار می گیرند و در سفر یک جایگاه خاص را به او می دهند کهجایگاه آنها را می توان به طرق مختلفی تزئین کرد. حلقه را فقط در انگشتدست چپ می کنند زیرا تنها انگشتی است که یک رگ مستقیم به قلب دارد.

اسپند:البته دود کردن اسپند درمنقل کوچک و فانتزی آتش یک افتتاحیه برای نشستن عروس و داماد بر سر سفرهعقد است و هدف از آن دور شدن چشم بد و حسود از این وصلت برای تازه عروس وداماد است تا آنها از گزندی در امان باشند.

کله قند: ساییدن دو کله قند کوچکو هم اندازه به روی تور قند که در بالای سر عروس و داماد گرفته شدهنمایانگر باریدن شادی و شیرینی بر سر آنها است.

قو: همیشه دو قو بر سر سفره عقدایرانیان دیده می شود. دلیل وجود این پرنده بر سر سفره عقد این است که قوتنها حیوانی است که پس از مرگ جفتش با جفت دیگری هم نشین نمی شود.

خلاصه یک سفره عقد هست و چندین حرف و حدیث که البته بهتر است بگوییماعتقادات زیبایی که پشت پرده هر یک از اجزای سفره پنهان شده اند. درخانواده های ایرانی این سفره بیشتر بنا به اعتقاداتش پهن می شود تا زیباییاش چرا که اعتقادات بسیار شکیل تر از نما هستند.
اما شما از این جشن دست خالی بر نمی گردید زیرا عروس و داماد به رسم یادگاری تحفه ای ناقابل به شما هدیه می دهند.

مقداری نقل رنگی، سکه طلایی رنگ و حتی قندهای مخروطی شکل داخل بسته هایکوچک که با تورها و شکوفه های زیبا تزیین شده اند به شما هدیه می دهند.

امروزه سفره عقد که بیشتر معروف است به خنچه عقد در طرح های گوناگونی دربازار برای فروش عرضه می شوند که در برگیرنده مدل های کلاسیک، سنتی، مدرنو با قیمت های متفاوت هستند. که گروه هنری آرزوها افتخار دارد هرگونه سلیقه و بودجه ای را با نمونه های مختلف سفره عقد همراه با میوه آرائی-شمع آرائی و سبزی آرائی در رنگها و دیزاینهای مختلف ومتنوع جهت رضایت شما  ارائه دهد.

شماره تماس :44312144—09354312144

مراسم سفره عقد

معناي واژه ي عقد ،محكم كردن ،گره زدن و پيمان بستن است كه در ازدواج به مفهوم پيوند مشترك ميان زن و مرد مي باشد كه با حقوق،تعهدات و وظايف دو سويه توام مي شود.عقد ، يك قرار داد شرعي و عرفيست كه فقط با ابزار تمايل ميان زن و مرد به رسميت شناخته نمي شود و بايد با الفاظي معين جاري گردد و از نظر اجتماعي به ثبت برسد. انواع عقد در دين مبين اسلام دو نوع عقد ،عقد دائم  و غير دايم وجود دارد كه نوع اول با ميزان مشخص مهر،بدون تعين مدت و مداوم است و در جامعه ي ما به مفهوم ازدواج متداول مي باشد.در نوع دوم بايد مدت زمان پيوند معين و مشخص شود.در هر دو صورت جاري شدن صيغه ي عقد لازم است كه يا خود زن و مرد آن را بخوانند يا وكيل،آن را جاري مي كند.در جامعه ي امروزي و از جنبه ي قانوني،صورت دوم مورد پذيرش قرار دارد.

 شرايط عاقد :

 از ديدگاه اسلام،جاري كننده ي صيغه ي عقد فقط بايد عاقل و بالغ باشد ديگر هيچ محدوديت و شرايطي براي عاقد آورده نشده است .از همين رو حتي خود عروس و داماد در صورت عاقل و بالغ بودن مي توانند صيغه ي عقد را جاري كنند اما همان گونه كه آورديم به دليل قرار داد هاي اجتماعي و قانوني بودن آن ها نياز به ثبت وجود دارد.همين الزام،مراجعه به دفاتر ازدواج و وجود عاقد را مطرح و حتمي مي كند.

 زن عاقد :

 از نقطه نظر اسلام حتي جنسيت عاقد براي خواندن صيغه ي عقد شرط نيست و بر خلاف شيوه ي متداول جوامع مسلمان،عاقد مي تواند خانم باشد .به همين دليل عروس نيز مي تواند بدون سپردن وكالت به ديگري صيغه ي عقد را بخواند.اما اين روش نيز متداول نيست و از سوي ديگر براورنده ي نياز هاي حقوقي امروز نخواهد بود.

 مدعوين عقد :

چنان چه عقد فقط در محضر انجام مي شود تا به فاصله ي كوتاه چند روز،مراسم عروسي برگزار گردد،فقط خانواده ي درجه يك عروس و داماد بايد در محضر حضور داشته باشند.دعوت از عزيزان ديگر به دلخواه و در صورت تمايل انجام مي شود. اما به ياد داشته باشيد كه با توجه به امكانات محدود بيشتر محضرها،تعداد كمتر مدعوين عاقلانه است .در صورتي كه شهود غير از فاميل درجه يك عروس و داماد هستند روشن است كه حضور آن ها نيز ضروري است.مدعوين عقد در محضر عبارتند از: -پدر و مادر و خواهر و برادر غير متاهل عروس و داماد. -خواهر و برادر متاهل عروس و داماد همراه با فرزند و همسرشان -شهود عقد.

 حاجت گرفتن در هنگام عقد

قديمي ها از صميم دل معتقد بودند كه دعاهاي خالصانه هنگام عقد بر آورده مي شود و به هيچ رو اين لحظات را براي گرفتن حاجات خود از دست نمي دادند. در وهله نخست حضار براي خود و اطرافيانشان دعا مي كردند و مرسوم يود كه براي نيك فرجامي پيوندي كه سرمي گرفت عروس و داماد را دعا كنند.

 خواندن خطبه ي عقد

عروس را كه مي آوردند در آستانه ي خانه از زير آينه و قرآن رد مي كردند و بالاي سفره عقد مي نشاندند. سپس آقا در حالي كه باگفتن (يا الله) حضورش را به اطلاع زن ها مي رسانداز راه مي رسيد و پشت در اتاق در عقد مي نشست عاقد پيش از شروع خطبه از پدر عروس و داماد وكالت مي گرفت سپس به قرائت خطبه به زبان عربي و سپس ترجمه آن به فارسي مي پرداخت .

 سو گند دادن به مهمانان

درست پيش از آمدن عاقد ،يكي از زنان خويشاوندداماد همه ي مهمانان را سوگند مي دادند كه اگر كسي در ميان آن ها شور چشم ،پاسنگين،چندبخته،تيره روز،نازا،بيوه،هوودار،شوهر مرده يا پير دختر است ،براي سعادت اين زوج جوان از اتاق عقد بيرون برود.

سایتسفرهعقد
ارائه دهندهسفرهعقدهای منحصر به فرد با طرح های نوین بهمراه میوه آرایی(حکاکی هندوانه) وسبزی آرایی و گل آرایی در ظروف سیلور و بادکنک آرایی و نورپردازی.
جشن هایعقدو عروسی را با چیدمان هنرمندانه مجموعه هنری آرزوهاچشم نواز و زیبا نمائید.
سفرهعقدها و هدایای یاد بود (gift) مراسمعقدو جشن عروسی مجموعهسفرهعقدآرزوها از جمله کار های هنری و دست ساز می باشد به همین جهت نیاز مند زمانکافی جهت آماده سازی سفارشات می باشد لذا از متقاضیان گرامی تقاضا می شودزمان را جهت رزورسفرهعقدو سفارش هدایای یادبود جشن ها مد نظر قرار دهند. تلفن تماس :44312144-09354312144
با احترام و تشکر
از اعتماد و حسن انتخاب سپاسگزاریم


مطالب مشابه :


اجزای خنچه عقد

اجزای خنچه عقد. قرآن کریم : قرآن مجيد كتاب خدا به نشانه ي مورد تاييد قرار داشتن وصلت از سوي خداوند و طلب يمن و بركات الهي جلو آينه و بالاي جانماز قرار مي گيرد. آینه : رو به عروس و داماد قرار مي گيرد تا با نگريستن در آن دلهايشان نسبت به هم مانند آينه ...
آموزش تصویری خنچه عروس 3

آموزش تصویری خنچه عروس 3. لازمه توضیح بدم که من پاپیون ها رو از روبان سیم دار استفاده کردم . چون هم درست کردن و شکل دادنش راحت تره و هم شکلش اگه به هم ریخت به راحتی می شه با دست بهش حالت داد . وسط پاپیون رو با یه روبان نازک ...
آموزش تصویری خنچه عروس 2

از هر هنری سخنی - آموزش تصویری خنچه عروس 2 - روبان دوزی،مدل لباس،تزیین شمع و...
آموزش تصویری خنچه عروس 1

آموزش تصویری خنچه عروس 1. وسایل لازم : همونطور که در تصویر می بینید به یک سینی ، مقداری پارچه ، روبان ، نگین ، مروارید ، سیم نازک روکش دار و پولک و چسب حرارتی نیاز داریم . از یک گوشه ی سینی شروع می کنیم و مقداری چسب ...
خنچه عقد تاج ماه

مجری تخصصی شیک ترین-مدرن ترین و مجلل ترین لباس عروس و سفرهای عقد. در 3 نمونه خنچه عقد در مدل و رنگ نقره ای - طلایی- آبی. ودر 6 نمونه لباس عروس در مدل و رنگهای مختلف. خدمات مجالس-سفره هفت سین-تزئین کادو-فیلمبردار.
سفره عقد

سفره عقدآرزوهاسفره عقد خنچه عقد سفره ازدواج عکس عکس سفره میوه آرائی سبزی آرائی عروس داماد فیلمبرداری. عروسی جشن نامزدی میزحنا میزنامزدی جایگاه عروس تالار اغ عکاس فیلمبردار موزیک خدمات مجالس سفره هفت سین تزئین کادو حنابندان تزیینات ...
سفره عقد-خنچه عقد - - مجری تخصصی سفره عقد-میزنامزدی-حنابندان021-44312144-09128087807.
سفره عقد ارزوها

سفره عقد-خنچه عقد - سفره عقد ارزوها - مجری تخصصی سفره عقد-میزنامزدی-حنابندان021-44312144-09128087807.
برچسب :