دلائل عقلی و علمی مستحبات و مکروهات و محرمات

(دلائل عقلی و علمی مستحبات و مکروهات و محرمات)

اسلام دینی می باشد که برتری دارد برتمام ادیان ودینی میباشد کامل وبه خاطر اینکه مسلمین به انحطاط وخطا کشیده نشوند وراه را برای پیشرفت وتعا لی مادی ومعنوی مسلمین فراهم آورد ونسبت به سایر افراد برتری داشته باشد وبه سعادت اخروی ودنیوی دست یابند دین اسلام با علم لد نی که از جانب نمایندگان بر حق خداوند سبحان بر روی زمین با توجه به مقتضیات زمان به مسلمین منتقل گردیده است ودر قالب احادیث ،روایات ،وفتاوا فضائل و رذائل انجام امورات روزمره زندگی بشر را به عنوان واجبات ومحرمات ومستحبات به مسلمین فهما نده اند . که در این مقاله به عنوان مثال بخشی از دلائل عقلی و منطقی و علمی بعضی از امورات روز مره را که در شرع مقدس اسلام واجب وحرام ویا مستحب دانسته اند ومردم به خاطر ثواب اخروی ، آن را ا نجام  می دهند به اختصار توضیح می دهم .

1-انگشترحقیق مستحب است که در دست داشته باشیم .(انگشتر حقیق یک اشعه ای جذب می کند که خاصیت ضد سرطانی دارد و برای چشم زخم هم مفید می باشد . واشعه ای که به خود جذب می کند به چشم فرد می خورد ومانع از عبور اشعه چشم زخم به بدن انسان میگردد).

2-مکروه است غذای گرم را فوت کنید و یا چای گرم را فوت کنید تا خنک شود-(علت آن این است که درطی دم و باز دم یک نوع گاز غیر مفید(دی اکسیدکربن) از بدن انسان حاصل وخارج می گردد که اگر در طی باز دم روی غذا بنشیند باعث بیماری می گرددوبرای بدن ضرر دارد –چای داغ باعث سوختن مری می شود وبه مرور تبدیل به سرطان می شود – وغذای داغ خوردن روی سیستم بدن تاثیر منفی دارد).

3- مستحب است ناخن را کوتاه نگاه داشت –(درروایات موجود می باشد که در زیر ناخن شیطانهای ریزی مخفی شده اند – دلیل آن این است که زیر ناخن چرک ومیکروب وانواع بیماریها موجود می باشد).

 4- مستحب است که مسلمین پسران خود را ختنه نمایند- وانجام ندادن آن مکروه است .(در حا ل حاظر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این پوست اضافی دربدن باعث جمع شدن میکروب و عفونت می شود وبه کلیه ومثانه کشیده می شود و عفونت می کند ودر زندگی زنا شویی و رضایت طرفین هم نقش تاثیر گذاری دارد- و خارجیها به خاطر این تاثیر گذاری در روابط جنسی کم کم این عمل را دارند اجرا می نمایند-).

5- استفاده از نمک قبل وبعد از غذا مستحب است –( وقتی نمک رادر دهان قرار می دهیم باعث می شود دهان ودندان ولثه بوسیله این نمک زد عفونی شود و میکروبهای موجود در دهان قبل از غذا و بعداز آن راازبین ببرد).

6- مستحب است با آب خنک وضو گرفت- (دانشمندان تازه به این نتیجه رسیده ا ند که آب خنک که برروی دست ریخته شود باعث آرامش می گردد).

7- سجده طولانی کردن مستحب است – (علت این است که بار منفی که به بدن می رسد وباعث عدم آرامش وتضیعف حالات درونی انسان می گردد بوسیله سجده ووضوع از بدن دفع می گردد ودر سجده خون بهتربه مغز می رسد وموجب آرامش می گردد ).

8- در وضو گرفتن مردان باید آب را پشت دست خود بریزند وزنان جلوی دست خودرا باید آب بکشند .(علت این است که در پشت دست مردان یک مرکز تجمع بارهای منفی و در زنان در جلوی دست آن می باشد که با آب کشیدن برروی آن ودست کشیدن از آن محل تا سر انگشتان باعث دفع این بارهای منفی می گردد وموجبات آرامش را برای فرد به ارمغان می آورد).

9- مستحب است که در هنگام اذان نماز خواند –( دانشمندان کشف نموده اند که میدان مغناطیسی بدن وزمین در اوقات شرعی مسلمانان در هنگام اذان رو به مرکز زمین و در یک راستا قرار می گیرند وباعث آرامش روحی انسان می شود ودر این لحظه انسان بیشترین آرامش را پیدا می کند).

10- مستحب است انسان روی پهلوی راست و پشت بخوابد – و روی شکم خوابیدن مکروه است .( روی شکم خوابیدن باعث فشار روی قلب می شود و به علت عدم پمپاژ خون به قلب باعث ناراحتی قلبی می گردد و دلایل دیگر که آقایان  بهتر اطلاع دارند).

11- تماس با بدن سگ وآب دهان سگ نجس می باشد – و جای دهن سگ فقط با خاک حلال می گردد. ( طبق تحقیق دانشمندان یک نوع میکروب در دهن سگ می باشد که در تماس با اجسام آنهارا آلوده میسازد وفقط به وسیله خاک این میکروب از بین می رود وبه گفته اسلام حلال می گردد).

 12- در ذبح نمودن ، باید آداب آن رعایت گردد و  گرنه این حیوان حرام می باشد – (علت این است که یک مهره در گردن حیوان می باشد که حالت یک شیر یک طرفه را ایفا می نماید اگر این مهره در گردن حیوان در موقع ذبح نمودن باقی بماند ذبح حلال می باشد وباعث تخلیه تمام خون حیوان می گردد و اگر این مهره در سر حیوان باقی بماند باعث تخلیه کامل خون نمی گردد و خون آن حیوان تخلیه نمی گردد و باعث آلوده بودن گوشت آن به میکروب می باشد و حرام است واز لحاظ بهداشتی مشکل دارد – دانشمندان آمریکایی طبق اعلام مرکز بهداشت ، مبنی به آلوده بودن گوشت رستورانها تحقیق گسترده ای را آغاز نمودند و هر گوشتی را برای آزمایش می آورند تماما" آلوده به میکروب بوده است و نتیجه ای نمی گرفتند.  یک روز یک نفر از دانشمندان زن که پاکستانی و مسلمان بوده است یک تکه گوشت از منزل خود به آزمایشگاه می آورد ودر آزمایشگاه در کمال تعجب متوجه می شود که این گوشت کاملا سالم و عاری از میکروب می باشد وبعداز تحقیق بیشتر متوجه می شوند به علت اینکه این گوشت با ذبح شرعی ودستورات اسلامی ذبح شده وخون آن حیوان بطور کامل تخلیه شده است بدن آن حیوان عاری از میکروب می باشد ودانشمندان آمریکایی به علت دشمنی وتضادی که با اسلام داشته اند و می خواستند کسب در آمدی کرده باشند علت دیگری را بیان نمودند تا مغایرت داشته باشد با دین مبین اسلام ).

13- ایستاده ادرار کردن حرام است –( علت این است که وقتی نشسته ادرار می نمایید فشار روی کلیه آمده وتمام املاح درون کلیه دفع می گردد و گرنه باعث سنگ کلیه می شود).

14- طلا برای مرد حرام می باشد – وبرای زن اشکال ندارد – (علت این است که در بدن مرد یک سری گلبولها قراردارد که وقتی طلا در هم جواری آنها قرار می گیرد یونهایی از فلز طلا انعکاس پیدا می نماید وروی این گلبولها تاثیر می گذاردو باعث می گردد سیستم ایمینی بدن با مشکل مراجعه گردد – در زنان به علت اینکه این گلبولها در بدن آنها نمی باشد وقتی طلا را با خود به همراه داشته باشد موجب تقویت سیستم ایمنی بدن آنها می شود وبرای آنها سودمند است) .

15- گوشت خوک حرام است – (به خاطر اینکه گوشت خوک یک سری انگلهایی دارد که در بدن باعث بیماری می گردد وبا پختن آن این انگلها از بین نمی رود – وخوک حیوانی است ذاتا" لاابالی وبی غیرت و پست وبی حیا درامورات جنسی و خوردن گوشت آن باعث می گردد این بی غیرتی وبی حیایی و پستی و لاابالی گری هم به انسان سرایت نماید . و علت بی غیرتی وبی حیایی و بی بندباری خارجیهابه همین خاطر است ((ضما" گوشت هر حیوانی حاوی صفات آن حیوان است واز طریق غده ها و تراوش آن، بر اخلاق انسان تاثیر می گزارد)).

16- تیغ زدن بر صورت حرام است – (تیغ زدن باعث می شود شیره صورت کشیده شود وپوست صورت خشک گردد باعث می شود صورت چروک وچال چال می گردد وبه مرور باعث بروز بیماریهای پوستی می گردد).

17- خوردن بعضی حیوانات حرام می باشد (چهار پایانی که سم ندارند – سگ –شیر – گرگ – خوک – گراز-خرگوش و غیره و ماهیانی که فلس ندارند (مثل ماهی مرکب- کوسه.و.. ) و پرندگانی که بدون بال زدن می توانند پرواز نمایند (مثل عقاب وغیره) (علت آن این است که این دسته از حیوانات کثافت خوار هستند و گوشت مردار ویا گوشت انسان را می خورد و خوردن آن باعث می گردد انسان به بیماریها ی متعدد وناعلاج گرفتار شود) .

18- مصرف مواد مخدر ومشروبات الکلی حرام است – ولی لمس آن مشکل ندارد.(علت این است که مصرف آنها باعث بی غیرتی می گردد وروی ذهن انسان تاثیر می گذارد وعقل را زایل می گرداند و توهم زا می باشند واراده  را از انسان  زایل می گردانند و چه بسا آدم با خواهر رضایی خود هم مرتکب عمل زنا گردد) .

19- مستحب است انجام اعمال مختلف در روابط زنا شویی .(که رعایت یک نمونه از آن باعث درمان کبد چرب می گردد و...).

20- استمناء یا(خود ارضایی) حرام می باشد – (علت آن است که در فرد باعث احساس گناه می کند وفرد غمگین و گو شه نشین به بار می آید – باعث ضعف عظلات - ضعف بینایی - لرزش بدن واندامها - ریزش مو -  کمردرد - ضعف ستون فقرات -از دست رفتن شجاعت -  زور عضلانی و قوای جسمانی - بیماریهای عصبی وروانی - استرس وافسردگی می گردد . متاسفانه درصدبالائی از مردان وزنان در جهان این عمل را انجام می دهند).

و..........وهزارو یک دلیل علمی دیگر که دانشمندان در جهان در حال تحقیق وبررسی می باشند وکم کم در حا ل رسیدن به دلایل آن و دستورات شرع مقدس اسلام می باشند .و به این نتیجه رسیده اند که تمام دستوراتی که اسلام، انسان را از ارتکاب به آن بر حزر داشته است به ضرر انسان است وتمام نکات ودستوراتی را که اسلام به انسان سفارش نموده است به سود انسان در دنیا و آخرت می باشد .آیا شما هم به این  نتیجه رسیده اید یا نه ؟...


مطالب مشابه :


آیا ماهی مرکب حرام است؟

آیا ماهی مرکب حرام اند به کسانی که خوردن آنها را حلال می دانند یا کفار جهت مصرف
فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای درخصوص خوردن کوسه ، ماهی مرکب و خرچنگ

با عرض سلام 1- آیا خوردن کوسه و ماهی مرکب و خرچنگ حلال است یا حرام ؟ 2- اگر حرام است خوراندن به
آیا گوشت نهنگ و کوسه حلال است ؟!!

در تشخیص اینکه فلان ماهی پولک دارد یا نه حکم به حلال بوده آن ماهی حرام است
احکام آبزیان برای علاقه مندان

Jellyfish، ماهی مرکب یا گربه ماهی دریایی یا گلو ) حرام دادن حلال است.ماهی مرده
استفتائات آیه الله العظمی مکارم شیرازی

آیا اگر در کشوری خارجی، کسی غیر مسلمان برای انسان غذای حلال (مثل ماهی) حرام یا نخاع را
کسب روزی حلال

با یک درهم آن یک ماهی خرید و به سوی بگوید یا بشنود، حرام کرده (و رعایت حلال و حرام را
(دلائل عقلی و علمی مستحبات و مکروهات و محرمات)

رعایت گردد و گرنه این حیوان حرام می ماهی مرکب یا(خود ارضایی) حرام می
دلائل عقلی و علمی مستحبات و مکروهات و محرمات

رعایت گردد و گرنه این حیوان حرام می ماهی مرکب یا(خود ارضایی) حرام می
آهنگ علیرضا فرد فاصله

نمی داند که حلال است یا حرام جایز مسکین که مرکب است از عقل و ماهی در آب زندگی
انسان کامل از دیدگاه مولانا

نمی داند که حلال است یا حرام جایز مسکین که مرکب است از عقل و ماهی در آب زندگی
برچسب :