دانلود فرم های خام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سال تحصیلی 91 - 90

 دانلود فرم های خام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

در سال تحصیلی  90 - 91


نام فایل


حجم فایل

لینک دانلود

فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

569 کیلو بایت 

download.gif 

دستورالعمل ارزشیابی کارمندان

194 کیلوبایت 

download.gif 

فرم بررسی مستمر عملکرد

 42 کیلوبایت

 download.gif

فرم امتیاز فضلی

 13 کیلوبایت

download.gif 

لیست ارزیابی کنندگان و تایید کنندگان


45 کیلوبایت

download.gif


مطالب مشابه :


ارزشيابي كاركنان( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان ( کادر اداری - معلمان ))

معلمان )) ارزشيابي كاركنان ( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان ( کادر اداری
فرم خام طرح درس روزانه

تلاش در عرصه روانشناسی تربیتی و بهبود کیفیت تدریس معلمان. فرم خام طرح ارزشیابی
فرم نظارت برکار معلمان توسط مدیر مدرسه

فرم نظارت مدیران بر تدریس معلمان و ثبت مشاهدات فرایند فرم ارزشیابی مدیر از دانش
برنامه عملياتي ساليانه (فرم خام و نمونه تکمیل شده)

(فرم خام و نمونه و طراحی آموزشی معلمان از طریق و نظارت بر ارزشیابی
ارزشیابی سالیانه ص 1

اداره آموزش و پرورش هرسین - ارزشیابی سالیانه ص 1 - اطلاع %-فرم ارزشيابي معلمان :
فرم خام گزارش سه ماهه شورای معلمان مدارس

فرم خام گزارش سه ماهه شورای معلمان مدارس گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی جدید ارزشیابی
دانلود فرم های خام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سال تحصیلی 91 - 90

دانلود فرم های خام ارزشیابی ریاضی آموزش درس به درس رياضي پايه ششم براي معلمان.
فرم خام طرح درس روزانه

فرم خام طرح درس روزانه ارزشیابی کیفی توصیفی-دکترقره وسایل کمک آموزشی معلمان-
فرم خام و راهنمای نوشتن طرح درس روزانه

انجمن مجازی معلمان ایران(ابتدایی) فرم خام و راهنمای نوشتن طرح درس ارزشیابی:
برچسب :