اموزش کامبیوتر

My Computer

پنجره اي است كه شامل محتويات حافظه ي جانبي ( Hard Disk ) در قالب ديسكهاي مختلف به انضمام چند برنامه كاربردي مي باشد

2- DocumentMy

براي ذخيره سازي پوشه ها ، فايل هاي مختلف مثل فايل هاي گرافيكي ، صوتي و غيره اين مكان استفاده مي شود .
نكته : در صورت غير فعال بودن My Document در محيط Desktop كليك سمت راست Mouse را فشرده بر روي گزينه ي Properties رفته از سربرگ Desktop ، Customize Desktop را انتخاب كنيد سپس از سربرگ General گزينه ي My Document را فعال نماييد .

3- Recycle Bin

محيطي است براي قرار گرفتن اشياء غير ضروري . هر شيء در مرحله ي اول بعد از حذف شدن ( فشردن كليد Del ) وارد اين محيط مي شود . اشيائي كه در اين محيط قرار مي گيرند قابل برگشت به مكان قبلي خود هستند ولي در صورتي كه در اين مكان عمل حذف روي آنها انجام گيرند ديگر قابل برگشت نخواهند بود .

ايجاد يك Folder در محيط Desktop

براي ايجاد يك فولدر در ويندوز كليك سمت راست موس را فشرده از گزينه ي New عبارت Folder را انتخاب مي كنيم . پوشه اي بنام New Folder براي ما ايجاد مي شود كه مي توانيم نام مربوطه را به فولدر اختصاص دهيم .

اجزاء پنجره در ويندوز


1- نوار عنوان Title Bar

- Minimize براي به حداقل رساندن پنجره
- Maximize براي به حداكثر رساندن پنجره
- Restore براي برگشت به حالت قبل

( از اين دكمه زماني استفاده مي شود كه بخواهيد اندازه ي پنجره اي را به حالت اصلي خود باز گردانيد )

2- نوار منو Menu Bar

نوار منو همانطور كه از نامش مشخص است در بردارنده ي منوهاي مربوط به محيط ويندوز مي باشد كه شامل منوهاي File ، Edit ، View ، Favorites ، Tools ، Help مي باشد .
هر كدام از اين گزينه ها داراي زير مجموعه هايي مي باشد كه در ادامه به شرح آنها خواهيم پرداخت .

3- نوار ابزار Tool Bars

جهت انجام يك فرمان خاص از اين نوار استفاده مي گردد .
نكته : در صورت ظاهر نبودن نوار ابزار از منوي View گزينه ي Toolbars را انتخاب كرده و سپس Standard Buttons را فعال نماييد .

4- نوار وظيفه Task Bar

پاييني ترين نوار در محيط Desktop ويندوز ، نوار وظيفه مي باشد كه در قسمت پايين و سمت چپ صفحه نمايش دكمه ي Start مشاهده مي گردد . با كليك كردن بر روي آن كليه ي نرم افزارهاي تحت ويندوز به چشم مي خورد . وظيفه ي ديگر اين نوار آنست كه در هنگام اجراي يك برنامه و يا باز كردن يك پنجره نام آنرا نشان مي دهد .
نكته : براي افزودن نوار ابزار به Task Bar در مكان خالي بر روي نوار راست كليك كرده از منوي باز شده گزينه هاي دلخواه را انتخاب كنيد .

5- نوار آدرس Address Bar :

نواري است كه آدرس مكانهاي مختلف در ويندوز را نشان مي دهد . براي فعال كردن Address Bar از منوي View ، از سربرگ Toolbars گزينه ي Address Bar را انتخاب كنيد .

6- نوار وضعيت يا Statues Bar :

نواري است كه وضعيت اشياء و خصوصيات آنها را در قسمت پايين و سمت چپ صفحه نمايش مي دهد . براي ظاهر كردن اين نوار از منوي View گزينه ي Statues Bar را فعال كنيد .

ايجاد كليد ميانبر براي Folder

روش هاي ايجاد Short cut

1- كليك راست روي فولدر مورد نظر و انتخاب گزينه ي Create shortcut

2- انتخاب كردن فولدر مورد نظر و سپس از منوي File گزينه ي New و در نهايت انتخاب زير منوي Short cut

در فضاي خارج از مكان فولدرهاي يك درايو راست كليك كرده و از منوي باز شده گزينه ي New و سپس زير منوي Shortcut را انتخاب كنيد پنجره اي با عنوان Create shortcut باز مي شود . در قسمت Brows نرم افزار مورد نظر را انتخاب كرده و Ok كنيد ، سپس كليد Next را فشار دهيد و در آخر نام مورد نظر را براي Shortcut وارد كرده و كليد Finish را فشار دهيد . قابل ذكر است كه اين آيكون ها داراي يك فلش كوچك در قسمت پايين و سمت چپ شكل فولدر مي باشد .

نكته : اگر قصد ايجاد Shortcut در محيط Desktop را داريد از فرمان Send to استفاده كنيد و يا Drag & Drop كنيد .


فرمان SendTo :

همانطور كه در بالا قيد شد يكي از روشهاي Shortcut فرمان Send to مي باشد . براي اين كار نرم افزار يا فايل مورد نظر را Select كرده بر روي آن راست كليك كنيد سپس گزينه ي Send to و از زير منوي باز شده ، مقصد را انتخاب كنيد .

نكته : با پيش فرض داشتن اطلاعات ابتدايي شما ، از توضيح در مورد قسمتهاي Del ، Cut ، Create Folder صرفه نظر نموديم .

Properties

درايو ، فايل ، فولدر يا نرم افزار مورد نظر را كه مي خواهيد مشخصات كلي راجع به آن بدانيد انتخاب كنيد سپس راست كليك كرده از منوي باز شده گزينه ي Properties را انتخاب كنيد پنجره اي باز مي شود كه بسته به مورد انتخابي داراي موارد مختلفي است اما تمامي پنجره ها اطلاعات كلي راجع به نام فولدر ، مسير فولدر ، سايز و فضاي ديسك ، نوع مشخصه ي فولدر از لحاظ فقط خواندني و يا مخفي بودن به كاربر نشان مي دهد . گزينه ي Properties يكي از موارد مهم و پر استفاده در محيط Windows مي باشد .

شرحي كوتاه بر سربرگهاي Properties :

- General : براي نمايش مشخصات فولدر مانند نام ، حجم ، تاريخ ايجاد و ... مي باشد .

- Sharing : براي به اشتراك گذاري پوشه ي مورد نظر در يك شبكه مي باشد .

- Security : به شرط NTFS ( يكي از فرمتهاي درايو ) بودن يك درايو جهت تعيين دسترسي كاربران به پوشه ي مورد نظر مانند خواندن اطلاعات ، تغيير اطلاعات و ساير دسترسيها مي باشد .

- Web Sharing : براي تنظيم نمايش پوشه ي مورد نظر در سيستم IIS مي باشد .

- Customize : براي تنظيمات اطلاعات موجود در يك فولدر مانند انتخاب تصوير براي يك پوشه و يا تغيير يك آيكن مي باشد .

آشنايي با برنامه ي Notepad

براي باز كردن برنامهNotepad مي توان در محيط Desktop در يك محيط خالي راست كليك كرده و از كشوي باز شوي New گزينه ي Text Document را انتخاب كرد و يا بر روي Start كليك كرده گزينه ي Accessories و سپس انتخاب برنامه ي Notepad .
اين برنامه براي تايپ متنهاي ساده كه بدون قالب خاصي باشد استفاده مي شود ، همچنين يكي از استفاده هاي ديگر اين برنامه براي طراحان Web مي باشد . بدين صورت كه آنها تگ هاي HTML را در Notepad وارد كرده و سپس آن فايل را با پسوند مربوطه Save مي نمايند .

شرحي كوتاه بر منوي هاي برنامه Notepad :

منوي File

- گزينه ي New : ايجاد يك فايل متني جديد
- گزينه ي Open : فراخواني فايل هاي موجود
- گزينه ي Save : ذخيره كردن يك متن با نام پيش فرض برنامه
- گزينه ي Save as : ذخيره كردن يك متن با نام دلخواه
- گزينه ي Page setup : تنظيمات مربوط به صفحه ، اندازه كاغذ ، حاشيه و ...
- گزينه ي Print : براي چاپ متن
- گزينه ي Exit : خروج از Notepad

منوي Edit

- گزينه ي Undo : بازگرداني آخرين عمل انجام شده
- گزينه ي Cut : جدا كردن يك قسمت متن و انتقال آن در حافظه ي موقت .
- گزينه ي Copy : نسخه برداري از يك قسمت يا متن .
- گزينه ي Past : مكمل گزينه ي Cut مي باشد . در واقع متن جدا شده از متن كه در حافظه ي موقت ذخيره شده بود بوسيله ي فرمان Cut در محل دلخواه فراخواني مي شود .
- گزينه ي Delete : معادل فشردن كليد Del مي باشد براي پاك كردن يك قسمت .
- گزينه ي Find : در صورتي كه بخواهيم يك حرف ، كلمه و يا عبارت خاص را در متن تايپ شده جستجو كنيم از اين عبارت استفاده مي كنيم . كلمه ي مورد جستجو را در جعبه ي مربوط به Find What وارد مي كنيم .

با اين توضيح كه :

-اگر گزينه ي Mach case را فعال كنيم دقيقا مانند عبارت تايپ شده عمل جستجو را انجام مي دهد يعني بين حروف كوچك و بزرگ حساسيت نشان مي دهد .

- اگر بخواهيم عمل جستجو از بالا به پايين انجام شود در قسمت Direction گزينه ي Up را فعال كرده و اگر بخواهيم از پايين به بالا انجام شود گزينه ي Down را فعال مي كنيم .

- گزينه ي Find next : در صورت اجراي فرمان Find براي ادامه ي جستجو از اين فرمان استفاده مي شود .
- گزينه ي Replace : براي جستجوي يك حرف يا كلمه و جايگزين كردن آن با حرف يا كلمه اي ديگر .
- گزينه ي go To : براي رفتن به سطري خاص در متن وارد شده از اين گزينه استفاده مي شود . - گزينه ي Select All : براي انتخاب تمامي متن يكجا استفاده مي شود .
- گزينه ي Time/Date : براي درج تاريخ و ساعت سيستم در مكان دلخواه استفاده مي شود .

منوي Format :

- Word Warp : از شكسته شدن متن تا زمانيكه از Enter استفاده مي شود جلوگيري مي كند .
- Font : در صورتيكه بخواهيد Font نوشته شده بر روي صفحه ي Notepad را تغيير دهيد از اين گزينه استفاده مي شود .

منوي View :

- Status bar : گزارش وضعيت

آرايش Icon ها در محيط Windows

بر روي فضاي خالي در محيط مربوطه راست كليك كرده ، از منوي باز شده عبارت Arrange Icon را انتخاب نماييد . كشوي باز شوي زير با عمل كردهاي قيد شده مشاهده مي گردد :

- By Name: آيكونها بر اساس نام و به ترتيب صعودي مرتب مي شوند.
- By Type: آيكونها بر اساس پسوند مشخص مي شوند با اين توضيح كه ابتدا فولدرهايي كه پسوند ندارند از روي نام مرتب كرده ، سپس فايل هاي داراي پسوند يكسان را از روي نامشان مرتب مي كند.
- By Size: بر اساس حجم اشغال شده توسط فايل ها آنها را مرتب مي كند.
- By Date: بر اساس تاريخ ايجاد فايل آنها را مرتب مي كند.

نكته : اگر بخواهيم تمام پنجره هاي روي Desktop را بر روي Taskbar نيز داشته باشيم بر روي نوار وظيفه راست كليك كرده و گزينه ي Toolbars را انتخاب كرده و سپس گزينه ي Desktop را فعال كنيد .

تنظيم خصوصيات نمايش در ويندوز

براي تغيير حالت طرز قرار گرفتن و يا تغييرات كلي در محيط Desktop راست كليك كرده از منوي باز شده گزينه ي Properties را انتخاب نماييد كه پنجره اي به شكل زير باز مي شود
- سربرگ Themes : براي تعيين قالب كلي ويندوز از اين گزينه استفاده مي شود .

- سربرگ Desktop : تنظيم و تغيير Background در اين قسمت صورت مي گيرد . محيط ويندوز بصورتي پيش فرض چندين نمونه Background را پيشنهاد مي كند . در صورتكيه بخواهيد تصويري دلخواه را بر روي Desktop قرار دهيد بر روي گزينه ي Brows كليك كنيد ، سپس از پنجره ي باز شده كه مربوط به فولدر My Picture در محيط ويندوز مي باشد عكس مورد نظر را نتخاب كنيد و يا در صورتيكه تصوير شما در مكاني ديگر ذخيره شده باشد مي توانيد مسير مورد نظر را انتخاب كرده و عكس را باز كنيد .

- سربرگ Screen Saver : در صورتيكه مدت زماني طولاني سيستم شما بدون استفاده بماند باعث آسيب ديدن مانيتور مي گردد براي جلوگيري از اين كار از محافظ صفحه يا Screen Saver استفاده مي شود . در اين قسمت مي توانيد انواع مختلف Screen Saver را كه خود ويندوز در اختيار شما قرار مي دهد انتخاب نماييد يا حتي مي توانيد تعيين كنيد بعد از چه مدت زماني كه از سيستم استفاده نكرديد محافظ صفحه نمايش فعال شود و در نهايت هنگام ورود مجدد Password يا رمز ورود وارد كنيد كه براي انجام اينكار لازم است گزينه ي Password را فعال نماييد .

- سربرگ Appearance : اين قسمت مخصوص تغييرات ظاهري و محيط فولدرها در قسمت هاي مختلف ويندوز است . پارامترهاي قابل تنظيم : رنگ اجزاي مختلف ويندوز و فونت نوشته ها در قسمت هاي مختلف مي باشد .

- سربرگ Setting : از اين قسمت براي تنظيم درجه ي وضوح صفحه نمايش ويندوز استفاده مي شود . اين سربرگ شامل دو گزينه Screen resolution و Color Quality مي باشد .

- Screen resolution : بزرگنمايي تصاوير مي باشد . در اين قسمت هر چه تراكم Pixel ها در مانيتور بيشتر باشد كيفيت تصاوير بهتر خواهد بود .

- Color Quality : مربوط به طيف رنگي مخصوصي در صفحه نمايش مي باشد . چنانچه گزينه ي Medium - 16 bit از كشوي باز شوي مربوطه انتخاب كنيد تعداد رنگها كاهش يافته و كيفيت تصاوير رنگي كم مي شود . اما اگر گزينه ي Highest -32 bit را انتخاب كنيد بهترين حالت نمايش را مشاهده خواهيد كرد .

چند زبانه بودن در محيط ويندوز XP

ابتدا از منوي Start گزينه ي Control Panel را باز كنيد . سپس بر روي گزينه ي Regional and language Options دابل كليك نماييد . پنجره اي باز مي شود كه شامل سربرگهاي Regional options ، Language ، Advanced مي باشد .

• سربرگ Regional options

براي تعيين زبان سيستم خود بسته به نوع زبان رسمي كشور كاربر اين قمست كاربرد دارد . در قسمت Standards and Format ، كشوي باز شونده ي مخصوص نام كشورها را باز كنيد سپس زبان كشور محل اقامت خود را تعيين نماييد . در صورت اقامت در ايران بايستي گزينه ي Farsi را انتخاب نماييد تا ساعت ، واحد پول و تاريخ سيستم بصورت خودكار متناسب با كشور شما تنظيم گردد . و در نهايت در قمست Location نام كشور محل اقامت خود را تعيين كنيد .

• سربرگ Language :

براي تعيين يا تغيير زبانهاي صفحه كليد ، گزينه ي Detail را كليك كنيد ، پنجره اي باز مي شود كه براي اضافه كردن يك زبان خاص كاربرد دارد . به اين صورت كه ابتدا بر روي گزينه ي Add كليك كنيد ، نام زبان دلخواه را از كشوي باز شوي مربوطه انتخاب نماييد كه پس از آن بصورت اتوماتيك فونت مربوطه نيز با سيستم شما تنظيم مي شود و در نهايت كليد Ok را بفشاريد . با اين كار شما يك زبان جديد براي سيستم عامل خود تنظيم نموده ايد .
Install files for complex script and right to left languages -including Thai
اين قسمت براي نصب زبانهاي راست به چپ (RTL) مثل زبان فارسي مي باشد .

Install files for East Asian language
اين گزينه براي نصب زبانهاي آسياي شرقي به كار برده مي شود.


مطالب مشابه :


مجموعه تست های کنکور از درس اول و دوم عربی 3

گزينه ي (2 )-قُموا بما فعل امر معتل
تست روانشناسی واقعی واقعی

جواب تست 2:_گزينه ي 1=شما فردي خودبين هستيد كه فكر ميكنيد همه بايد با افكار شما پيش روند.
ادبیات 2

پاسخ : 1ـ گزينه «3» استاد 6 واج و بقيه 5 واج دارند. 2ـ گزينه «2» موسيقي‌دان، مركب و بقيه‌ي واژه
اموزش کامبیوتر

1- كليك راست روي فولدر مورد نظر و انتخاب گزينه ي Create shortcut 2- انتخاب كردن فولدر مورد نظر و سپس
انواع استدلال و زاويه

( -31 گزينه ي ( 2 مجموع زواياي داخلي و خارجي مثلث: 180 و مجموع زواياي خارجي برابر با 3600 است
تست سوم تجربی فصل1-2-3-4-5

کندوکاو - تست سوم تجربی فصل1-2-3-4-5 - علمی -آموزشی سؤالات چهار گزينه اي زيست شناسي سال سوم
سوالات ادبيات فارسي تستی با پاسخ نامه

گزينه «2» بينوايان مهمترين اثر اوست. بقيه ي گزينه ها آثار ديگر ويکتور هوگو را بيان مي کند.
درس نهم دو غزل / سعدي شيرازي

117- گزينه «2» تشبيهات موجود عبارتند از : گزينه ي يک «کمند نظر» گزينه سه «جواشک ، جو رنگ
درس چهارم کاوه ي دادخواه

56- گزينه ي «2» يکايک : ناگهان / دادخواه : ستم ديده 57- گزينه «1» معني:
آرايه‌ها و قالب‌هاآزمون‌ آرايه‌ها و اصطلاحات‌ ادبي‌ + قالب‌ هاي‌ شعر و نثر(«بياموزيم‌»ها)

236 - گزينه‌ي‌ 2 ني‌ در شعر مولوي‌ «نمادِ» انسان‌ عارف‌ و آگاه‌ است‌ (ضرب‌ المثل‌ يا
برچسب :