چند ضرب المثل همراه با تصویر

ضرب المثل های انگلیسی همراه با معادل فارسی

Proverb8_www.English-Center.IR.jpg

Like father, like son / like mother, like daughter.

از آن پدر، از آن پسر

 

Proverb6_www.English-Center.IR.jpg

Better an egg today than a hen tomorrow /Bird in the hand is worth two in the bush

سیلی نقد به از حلوای نسیه/ گنجشک نقد به از طاووس نسیه

 

Proverb7_www.English-Center.IR.jpg

Charity begins at home

چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است

 

Proverb9_www.English-Center.IR.jpg

Money doesn't grow on trees

پول که علف خرس نیست

 

Proverb10_www.English-Center.IR.jpg

One good turn deserves another 

تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

 


مطالب مشابه :


ضرب المثل های فارسی همراه با توضیح و تصویر

ضرب المثل های فارسی همراه با توضیح و تصویر. اصل ضرب المثل : با یک تیر دو نشان زدن مفهوم :
چند ضرب المثل انگلیسی همراه با تصویر

دنیای زبان انگلیسی - چند ضرب المثل انگلیسی همراه با تصویر - - دنیای زبان انگلیسی
ضرب المثل انگلیسی با ترجمه و تصویر

Island of English - ضرب المثل انگلیسی با ترجمه و تصویر - آموزش زبان انگلیسی و مطالب مرتبط با آن - Island of
ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر

tefl - ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر - tefl. صفحه ی
چند ضرب المثل همراه با تصویر

چند ضرب المثل همراه با تصویر. ضرب المثل های انگلیسی همراه با معادل
ضرب المثل با تصویر

زبان انگلیسی گناباد (gonabad esl) - ضرب المثل با تصویر - گناباد ، آموزش زبان انگلیسی با داستان
ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر

آموزشگاه زبانهاي خارجي فرهنگيان - ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر - برگزاري كلاسهاي
ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر

Learn English as easy as pie - ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر - - Learn English as easy as pie
ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر

English for High School students - ضرب المثل های انگلیسی همراه با تصویر - English teaching, cultural, scientific - English for High
برچسب :