سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی درخشید

صدای کشاورز : به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در چهاردهمین سالروز ملی صادرات که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی، روسای بانکها، تجار و بازرگانان استان و اعضا و شرکتهای فعال سازمان در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد مهندس فاروق یوسفی عضو سازمان و مدیر عامل شرکت واران صنعت ماد به عنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی معرفی شد. لازم به ذکر است با توجه به سیاستهای دولت در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی و اولویت کشور عراق به دلیل بیشترین مرز مشترک خاکی با ایران و همچنین ظرفیت چشمگیر استان به عنوان قطب کشاورزی کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با دارا بودن بیش از 4500 نفر عضو حقیقی و 270 شرکت حقوقی به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی غرب کشور زمینه های فعالیت اعضای حقیقی و حقوقی خود را جهت صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم نموده و با شناسایی و حمایت از آنان، سازمان و اعضای آن در سالهای 1387 و 1388 در بخش خدمات فنی و مهندسی به کسب جایگاه در صادرات نائل شده است.هم اکنون با وجود تفاهم نامه های همکاری این سازمان با سازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، اتحادیه میهنی کردستان عراق، وزارت کشاورزی اقلیم کردستان و گسترش همکاریهای متقابل زمینه های مناسب جهت فعالیت اعضای حقیقی و حقوقی توانمند در کشور عراق فراهم شده و تا کنون چندین هیات تجاری و دولتی از کشور عراق خصوصاً منطقه کردستان با مسئولین سازمان نظام مهندسی دیدار و گفتگو و از تواناییهای موجود در بخشهای کشاورزی و صنعت استان بازدید کردند. امید میرود با همت و عزم جدی همه مسوولین، صدور خدمات فنی و مهندسی کشاورزی جایگاه بسیار مطلوبی در کشور های همسایه خصوصاً عراق پیدا کند.

 

 

 


مطالب مشابه :


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی درخشید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی
صورتجلسه 185شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

باسمه تعالی صورتجلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
شروع ثبت نام استخدام از مهندسين ناظرین کشاورزی

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه کشاورزی و نیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی گوشه هایی از زحمات
اسامی داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه

شهروند نیوز کرمانشاه - اسامی داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه
کشت مخلوط

سازمان نظام مهندسی کرمانشاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی
آدرس یک سایت خارجی مهندسین کشاورزی همراه با ترجمه

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه کشاورزی و نیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی گوشه هایی از زحمات
استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی
برچسب :