اصول تنظیم پایان نامه ها ی دانشگاهی

دانشجویان عزیز لازم است در تهیه  پایان نامه  موارد زیر  رعایت و پایان نامه طبق اصول ذکر شده در جزوه تنظیمی تنظیم و ارائه شود
محمد فاضل شوکتی


هر پایان نامه به ترتیب دارای بخشهای زیر می باشد:


1- جلد پایان نامه ناقص است.
2- صفحه ي سفيد
3- صفحه بسم الله
4- تعهد نامه مبنی بر اینکه این مطالب این پایان نامه در هیج یک از مراکز دانشگاهی استفاده نشده است.
5- صفحه عنوان (مندرجات روي جلد)
6- اظهارنامه دانشجو
7- حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright  and   Ownership)
8- تقديم (dedication)( در يک صفحه)
9- صفحه سپاسگذاري(Acknowledgements)
10- چکيده (Abstract) ( چکیده به زبان  فارسی)
11- فهرست مطالب ( Table of Contents)
12- فهرست علائم و نشانه‌ها (Abbreviations) (در صورت نياز)
13- فصل اول : کلیات و مقدمه(Introduction)
14- فصل دوم : مروری بر مطالعات انجام شده(Literature Review)
15- فصل سوم : فصلهای مربوط به کار اصلی تحقيق
16- فصل چهارم
17- فصل پنجم : نتايج (Results)، بحث(Discussion)و پيشنهادات(suggestions)
18- فهرست نمودارها، عکسها و نقشه ها (List of Figures Pictures and Maps) (درصورت نياز)
19-   متن اصلی پايان نامه که شامل قسمتهای زير می باشدکه هر یک از اینها در قالب یک فصل آورده می شوند :
20- - فهرست منابع و مأخذ(References)
21-    پیوستها ( درصورت نياز)
22- چکيده به انگليسی (الزامی است): چکيده انگليسی بايد تا حد امکان ترجمه چکيده فارسی و شامل کلمات کليدی باشد.
23- صفحه عنوان انگليسی (الزامی است- طبق فرم پيوست)
24- پشت جلد. (الزامی است- طبق فرم پيوست)
25-   عطف جلد ( الزامی است).

 

 

 اطلاعات کلی:


مشخصات جلد پايان نامه:
- جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 ميليمتر  با روکش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد .
- رنگ جلد به دلخواه از اين چهار رنگ (سرمه اي، يشمي، زرشکي، آبی پر رنگ) مي باشد.
- قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع کاغذ A4 است.
- نوشته هاي روي جلد بصورت زرکوب چاپ ميگردد.
 روی جلد
صفحه روي جلد، شامل آرم دانشگاه پیام نور، نام دانشکده، عنوان پایان نامه، نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما، مشاور و نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد. (طبق نمونه)
 صفحه بسم ا000
بشکل ساده و مشخصی صفحه آرائی گردد و از بکار بردن کادر و تزئينات مختلف خودداری شود.
 صفحه عنوان (مندرجات روي جلد)
شامل آرم دانشگاه پیام نور ، نام دانشکده، نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما، مشاور و نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد.چون عناوين پايان نامه ها در بانکهای اطلاعاتی ماشينی و دستی حفظ می شود لازم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد. يک پايان نامه / رساله بيش از يک عنوان نمی تواند داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج شده در پايان نامه بايد عيناً يکی باشد.
 تاييديه هيات داوران:
تصويب نامه با امضاي استادان راهنما و مشاور و داور و مدير گروه که بيانگر كليات پايان نامه است (طبق نمونه)
 اظهارنامه دانشجو
در این برگ دانشجو اقرار می کند که پایان نامه حاصل تلاش وی بوده و صحت مندرجات آن را اقرار می کند( طبق نمونه)
 حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright  and   Ownership)
در این برگ دانشجو اعلام می کند که کلیه حقوق پایان نامه متعلق به دانشکده بوده و هر گونه کپی و استفاده از آن تنها با اجازه نویسنده مجاز است.( طبق نمونه)
 تقديم (dedication)( در يک صفحه)
اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پايان نامه به ايشان تقديم مي‌شود. اگر چه متن اين صفحه به سليقه شخصي بستگي دارد،‌ اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ اسلامي كشور بايستي متن آن مورد تأييد تحصيلات تكميلي دانشگاه نيز باشد.
 صفحه سپاسگذاري
اين صفحه اختياري است. در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده اند سپاسگزاري مي شود. عنوان اين صفحه به فاصله 3 سطر از لبه كادر به صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به فاصله دو سطر در زير آن نوشته مي شود. (طبق نمونه)
 چکيده
چكيده بخشي از پايان‌نامه است كه خواننده را به مطالعه آن علاقمند مي‌كند و يا از آن مي‌گريزاند. چكيده بايد در عين كوتاه بودن پاسخگوي سه پرسش ذیل باشد:
Ø                   سوال یا مسئله تحقیق چیست؟
Ø                   روش پاسخگویی به سوال یا حل مسئله کدام است ؟
Ø                   نتایج مهم بدست آمده کدامند؟
چكيده بايد ترجيحاً‌ در يك صفحه باشد ( تقريباً تمامي چكيده پايان‌نامه‌ها در يك صفحه قابل نگارش است). در نگارش چكيده نكات زير بايد رعايت شود:
Ø     متن چكيده بايد مزين به كلمه‌ها و عبارات سليس، آشنا، با معني و  روشن باشد. بگونه ای که حداکثر با 300 کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان نامه راغب نماید.
Ø     چكيده، جدا از پايان‌نامه بايد به تنهايي گويا و مستقل باشد. در چكيده باید از ذكر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.
Ø     تميز بودن مطلب، نداشتن غلطهاي املايي يا دستور زباني و رعايت دقت و تسلسل روند نگارش چكيده از نكات مهم ديگري است كه بايد درنظر گرفته شود.
Ø     در چكيده پايان‌نامه بايد از درج مشخصات مربوط به پايان‌نامه خودداري شود.
Ø     کلمات كليدي در انتهاي چكيده فارسی و انگلیسی آورده شود.
Ø     محتواي چكيده‌ها بر اساس موضوع و گرايش تحقيق طبقه‌بندي مي‌شود و به همين جهت وجود كلمات شاخص و كليدي، مراكز اطلاعاتي را در طبقه‌بندي دقيق و سريع اطلاعات ياري مي‌دهد.
Ø      كلمات كليدي، راهنماي نكات مهم موجود در پايان‌نامه هستند. بنابراين بايد در حد امكان كلمه‌ها يا عباراتي انتخاب شد كه ماهيت، محتوا و گرايش كار را به وضوح روشن نمايد.
Ø     چكيده بايد منعكس كننده اصل موضوع باشد.
Ø     در چكيده بايد اهداف تحقیق مورد توجه قرار گيرد.
Ø     تأكيد روي اطلاعات تازه ( يافته‌ها) و اصطلاحات جديد يا نظريه‌ها، فرضيه‌ها، نتايج و پيشنهادها متمركز شود.
Ø     اگر در پايان‌نامه روش نويني براي اولين بار ارائه مي‌شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئيات بيشتري ذكر  شود. شايان ذكر است چكيده فارسی وانگلیسی بايد حتماً به تأييد استاد راهنما رسيده باشد.
فهرستها
بعد از چکيده پايان نامه / رساله بترتيب فهرست مطالب ، فهرست علائم و نشانه ها ، فهرست جداول ، فهرست اشکال و ساير فهرستها قرار می گيرند. در فهرست مطالب صفحات اوليه پايان نامه ( تقدير ، تقديم ، چکيده و...)ذکر نمی شود. فهرست مطالب شامل فهرستهای جداول ، اشکال ، علائم  اختصاری ، عناوين فصول و بخش ها و زيربخشهای هر فصل پايان نامه باذکر شروع شماره صفحه و عنوان مربوطه می باشد. عناوين ذکر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوين خود متن مطابقت کند:(برای مثال شماره گذاری ، نقطه گذاری، با حروف بزرگ نوشتن) بعبارت ديگر فهرست عناوين بايد کاملاً همانند عناوين در داخل متن اصلی باشد.
Ø     در فهرستها بين دو عنوان پشت سر هم بايد فاصله بيشتری باشد که دو عنوان را از يکديگر متمايز کند ولی برای يک عنوان که بيش از يک خط است بايد فاصله معمولی بکار برده شود و شماره صفحه درخط دوم ذکر شود.
Ø     فهرستهای مطالب ، علائم و نشانه ها ، جداول، اشکال و ساير فهرستها با حروف فارسی شماره گذاری شود.
Ø     بترتيب مراجع، پیوستها ( در صورت نياز) و چکيده انگليسی که بدنبال متن اصلی پايان نامه / رساله قرار می گيرند بصورت تيتری مجزا از فصول ديگر پايان نامه / رساله در فهرست مطالب تايپ می شوند.
 متن اصلی پايان نامه
 که شامل قسمتهای زير می باشدکه هر یک از اینها در قالب یک فصل آورده می شوند:
 الف- کلیات و مقدمه (Introduction)
اولين فصل از ساختار اصلی پايان نامه/ رساله است. هدف از نوشتن مقدمه اين است که زمينه اطلاعاتی لازم برای خواننده فراهم آيد. در طول مقدمه بايد سعی شود موضوع تحقيق با زبانی روشن ، ساده و بطور عميق و جهت يافته به خواننده معرفی شود. این فصل بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را آشکار سازد. در مقدمه بايد با ارائه سوابق ، شواهد تحقيقی و اطلاعات موجود ( با ذکر منبع ) به روش منظم ، منطقی و هدف دار ، خواننده را جهت داد و به سوی راه حل مورد نظر هدايت کرد.
 مقدمه مناسبترين جا برای ارائه اختصارات و بعضی توضيحات کلی است توضيحاتی که شايد نتوان در مباحث ديگر در مورد آنها توضيح داد. در ادامه چارچوب کلی فصل کلیات برای انواع مختلف تحقیق آورده می شود:
vویژه پژوهش های کمی  در حوزه کارآفرینی
1-    شريح و بيان مسأله شامل
@      عرضه شواهدي كه وجود مسأله را اعلام مي كند.
@      ويژگي هاي مسأله،
@      گستردگي،
@      علل احتمالي بروز مسأله،
@      پيامدهاي بي توجهي به حل مسأله،
@      پيامدهاي حل مسأله،
@      محدود كردن مسأله در يك حوزه تخصصي،
@      اطلاعات كلي درباره پژوهش هاي انجام شده در خصوص مسأله پژوهش،
@      تناقضات نظري ،
@     چارچوبي براي ارايه نتايج پژوهش)
2-   اهميت و ضرورت انجام پژوهش ارائه ی دليل انجام پژوهش جاری است
@  تدوین این پایان نامه در سطح کلان چه تاثیری بر اقتصاددارد.
@  تدوین این پایان نامه چه تاثیری بر صنعت دارد.
@  تدوین این پایان نامه در سیاست های کلان ملی چه جایگاهی دارد
@  توسعه طرح های مشابه در سایر کشورها چه تاثیری بر  روند توسعه در آن کشورها داشته است.
@  ضعف های موجود یا مشکلات موجود ناشی از عدم انجام طرح در کشور و یا سایر کشورها
3-  گزاره هاي پژوهش:
3-1- سئوال ها/فرضيه هاي پژوهش: بصورت يک جمله خبری و حتی المقدور جهت دار نوشته شود و حاوی يک پيشگويي باشد و زير مبنای علمی داشته باشد. در مطالعات توصيفی به جای فرضيات سؤالات پژوهش ذکر می شود. (پارادايم کمی يا کيفی)، اگر چنانچه از پاراديم تلفيقی استفاده نماييم اين گزينه های مطرح هم در فاز کمی و هم در فاز کيفی مطرح می شود.پرسش ها يا فرضيات مطرح در پژوهش است که پس از انجام پژوهش، رد يا اثبات يا به آنها پاسخ داده می شود (حدود يک پاراگراف).
 3-1- اهداف اساسي از انجام پژوهش: نتيجه ی قابل ارائه ی علمی و نوآورانه ای است که پژوهش برای دستيابی به آن انجام می شود (حدود يک پاراگراف).
4-متغيرهاي پژوهش:
4-1-  تعريف متغيرها( نام گذاري، دسته بندي): تعريف متغيرها: در تعريف نظری متغيرها بايد از يک مرجع معتبر استفاده نموده و به طور دقيق و واضح و با کلمات ساده آن را تعريف کرد. در تعريف علمی متغير بصورت واقعياتی قابل اندازه گيری با کلمات ساده و واضح بيان شود.
 4-2- تعريف عملياتي متغيرها
4-3-  مقياس اندازه گيري متغيرها( داده های مربوط به متغییر ها دارای چه مقیاسی می باشند اسمی، رتبه ای، فاصله ای و نسبی)
4-4-مدل بيانگر روابط متغيرها
 ۵- پيش فرض هاي پژوهش: پيش فرض ها يا تئوری پژوهش: جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مسأله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين دارند، حوادث طبيعی بر حسب تصادف نيستند و احتمالاً بنا بر دلايلی هستند.
 6- نوآوری پژوهش( وجه تمایز پژوهش با پژوهش های قبلی به لحاظ موضوعی یا تکنیکی و گسترش مرزهای دانش)
 7-         روش انجام پژوهش: شامل نوع پژوهش/ جامعه پژوهش/ محيط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش نمونه گيری/ حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوهش و معيارهای ورود و خروج مطالعه/ توضيح ابزار گردآوری اطلاعات و روايي و پايايي ابزار/ روش گردآوری اطلاعات/ روش تجزيه و تحليل داده ها/ محدوديتهای پژوهش و ملاحظات اخلاقی است.
7-1-      تعريف روش پژوهش:                 
7-2-      قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع):
7-3-    تعريف جامعه آماري( تعریف صفت مشخصه ای که اعضای جامعه را از سایرین متمایز می کند)
7-4-     روش تعيين حجم نمونه (رابطه ای که از طریق آن حجم نمونه تدوین می گردد و استدلالات علمی مرتبط)
7-5-     روش نمونه گيري( تعیین ساده ، منظم ، خوشه ای ، چند مرحله ای و..... بودن روش نمونه گیری و استدلالات علمی مرتبط)
 8- روشهاي گردآوري اطلاعات:
8-1- منابع داده ها: ( سایتهای مهم اینترنت، سازمانهای اصلی، افراد کلیدی)
8-2- ابزار گردآوري داده (مصاحبه، پرسشنامه، نشست های تخصصی، طوفان مغزی)
8-3- روش سنجش روايي ابزار:        
8-4- روش سنجش پايايي ابزار:        
9- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها: ( تشریح تکنیک های آماری و تصمیم گیری استفاده شده به همراه استدلالات مرتبط)
    
10- مراحل انجام پژوهش:
@   فلوچارت مراحل انجام پژوهش                  
 11-   مدت زمان انجام پژوهش پس از تصويب طرح:
@    مایل استون ها
@    گانت چارت  مراحل                                             
12-   در صورت كاربردي بودن طرح چه سازمان هايي مي توانند از نتايج بدست آمده استفاده كنند.
رديف نام سازمان نوع استفاده
1   
2   
3   
4   
 13-    سازمان هايي كه در انجام پژوهش همكاري مي كنند.
 رديف نام سازمان نوع همکاری
1   
2   
3   
vویژه پژوهش های کیفی  در حوزه کارآفرینی
1-     شريح و بيان مسأله شامل
@      عرضه شواهدي كه وجود مسأله را اعلام مي كند.
@      ويژگي هاي مسأله،
@      گستردگي،
@      علل احتمالي بروز مسأله،
@      پيامدهاي بي توجهي به حل مسأله،
@      پيامدهاي حل مسأله،
@      محدود كردن مسأله در يك حوزه تخصصي،
@      اطلاعات كلي درباره پژوهش هاي انجام شده در خصوص مسأله پژوهش،
@      تناقضات نظري ،
@     چارچوبي براي ارايه نتايج پژوهش)
2-   اهميت و ضرورت انجام پژوهش ارائه ی دليل انجام پژوهش جاری است
@  تدوین این پایان نامه در سطح کلان چه تاثیری بر اقتصاددارد.
@  تدوین این پایان نامه چه تاثیری بر صنعت دارد.
@  تدوین این پایان نامه در سیاست های کلان ملی چه جایگاهی دارد
@  توسعه طرح های مشابه در سایر کشورها چه تاثیری بر  روند توسعه در آن کشورها داشته است.
@  ضعف های موجود یا مشکلات موجود ناشی از عدم انجام طرح در کشور و یا سایر کشورها
3-    گزاره هاي پژوهش:
3-1- سئوال ها/فرضيه هاي پژوهش: بصورت يک جمله خبری و حتی المقدور جهت دار نوشته شود و حاوی يک پيشگويي باشد و زير مبنای علمی داشته باشد. در مطالعات توصيفی به جای فرضيات سؤالات پژوهش ذکر می شود. (پارادايم کمی يا کيفی)، اگر چنانچه از پاراديم تلفيقی استفاده نماييم اين گزينه های مطرح هم در فاز کمی و هم در فاز کيفی مطرح می شود.پرسش ها يا فرضيات مطرح در پژوهش است که پس از انجام پژوهش، رد يا اثبات يا به آنها پاسخ داده می شود (حدود يک پاراگراف).
 3-2-    اهداف اساسي از انجام پژوهش: نتيجه ی قابل ارائه ی علمی و نوآورانه ای است که پژوهش برای دستيابی به آن انجام می شود (حدود يک پاراگراف).
 4-  پيش فرض هاي پژوهش: پيش فرض ها يا تئوری پژوهش: جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مسأله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين دارند، حوادث طبيعی بر حسب تصادف نيستند و احتمالاً بنا بر دلايلی هستند.
 5-     سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته: مروری بر مطالعات: مرروی بر مطالعات به معنای جستجوی منابع اطلاعاتی مختلف به منظور دستيابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش است که برای محقق فرصتی فراهم می سازد تا درک کند در اين زمينه چه کارهايي انجام شده و چه اطلاعاتی در اين زمينه وجود دارد و او بايد ازکجا شروع کند و يا چه کاری و چگونه کار را انجام دهد. در حقيقت مروری بر مطالعات خلاصه ای از نکات اصلی، نتيجه گيری عمومی و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در پژوهش می باشد. در هنگام سازماندهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد.      
چارچوب پژوهش: مطالعات پژوهشی چارچوبی از دانش زمينه ای دارند که پايه های مطالعه را تشکيل می دهد. همه مطالعات روی مدل پنداشتی يا تئوری پايه گذاری نمی شود، اما هر مطالعه ای يک چارچوب دارد اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتی ويژه ای طراحی شده باشد به آن چارچوب پنداشتی می گويند و اگر بر اساس تئوری خاصی برنامه ريزی شده باشد به آن چارچوب نظری می گويند.اين تقسيم بندی مربوط به پژوهش از نوع صرفاً کمی يا کيفی (پارادايم کمی يا کيفی)، اگر چنانچه از پاراديم تلفيقی استفاده نماييم اين گزينه های مطرح هم در فاز کمی و هم در فاز کيفی مطرح می شود.
 5- سازه های تحقیق
6- نوآوری پژوهش( وجه تمایز پژوهش با پژوهش های قبلی به لحاظ موضوعی یا تکنیکی و کمک به گسترش مرزهای دانش)
7- روش انجام پژوهش: شامل نوع پژوهش/ جامعه پژوهش/ محيط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش نمونه گيری/ حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوهش و معيارهای ورود و خروج مطالعه/ توضيح ابزار گردآوری اطلاعات و روايي و پايايي ابزار/ روش گردآوری اطلاعات/ روش تجزيه و تحليل داده ها/ محدوديتهای پژوهش و ملاحظات اخلاقی است.
7-1- تعريف روش پژوهش:                 
7-2-قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع):
7-3-تعريف جامعه آماري( تعریف صفت مشخصه ای که اعضای جامعه را از سایرین متمایز می کند)
7-4-روش تعيين حجم نمونه (رابطه ای که از طریق آن حجم نمونه تدوین می گردد و استدلالات علمی مرتبط)
7-5- روش نمونه گيري(استدلالات علمی مرتبط)
7-6- روشهاي گردآوري اطلاعات:
7-6-1- منابع داده ها: ( سایتهای مهم اینترنت، سازمانهای اصلی، افراد کلیدی)
7-6-2-ابزار گردآوري داده (مصاحبه عمیق، مشارکت در پژوهش، مشاهده، بررسی اسناد، )
7-6-3-  روشهای تکمیلی گرد آوری داده ها( داستان سرایی، تاریخچه زندگی، تجزیه و تحلیل تاریخی، فیلم ، ویدئو  و  عکس، مطالعه حرکت اندام، مطالعه شیوه استفاده از  فضا، روش نامرئی و .........)
7-6-4-  روش سنجش روايي ابزار:        
7-6-5-  روش سنجش پايايي ابزار:    
    8-    روش هاي تجزيه و تحليل داده ها: ( تشریح تکنیک های ذخیره، بازیابی و تحلیل داده ها به همراه استدلالات مرتبط)
  9-     مسائل اخلاقی پژوهش
@    اصول اخلاقی
10-    مراحل انجام پژوهش:
@  فلوچارت مراحل انجام پژوهش
 11-    زمان مورد نياز براي انجام پژوهش پس از تصويب طرح:
@  مایل استون ها
@  گانت چارت  مراحل                                             
 12- در صورت كاربردي بودن طرح چه سازمان هايي مي توانند از نتايج بدست آمده استفاده كنند.
رديف نام سازمان نوع استفاده
1   
2   
3   
4   
13- سازمان هايي كه در انجام پژوهش همكاري مي كنند.
 رديف نام سازمان نوع همکاری
1   
2   
3   
  vویژه ارائه طرح امکان سنجی، طرح کسب و کار یا مدل کسب و کار
 
1-   شريح و بيان مسأله شامل
@      عرضه شواهدي كه وجود مسأله را اعلام مي كند.
@      ويژگي هاي مسأله،
@      گستردگي،
@      علل احتمالي بروز مسأله،
@      پيامدهاي بي توجهي به حل مسأله،
@      پيامدهاي حل مسأله،
@      محدود كردن مسأله در يك حوزه تخصصي،
@      اطلاعات كلي درباره پژوهش هاي انجام شده در خصوص مسأله پژوهش،
@      تناقضات نظري ،
@     چارچوبي براي ارايه نتايج پژوهش)
2- اهميت و ضرورت انجام پژوهش ارائه ی دليل انجام پژوهش جاری است
@  تدوین این پایان نامه در سطح کلان چه تاثیری بر اقتصاددارد.
@  تدوین این پایان نامه چه تاثیری بر صنعت دارد.
@  تدوین این پایان نامه در سیاست های کلان ملی چه جایگاهی دارد
@  توسعه طرح های مشابه در سایر کشورها چه تاثیری بر  روند توسعه در آن کشورها داشته است.
@  ضعف های موجود یا مشکلات موجود ناشی از عدم انجام طرح در کشور و یا سایر کشورها
3- معرفی کسب و کار ( 2 تا 3 پاراگراف)
@    عنوان دقیق کسب وکار (تولیدی یا خدماتی بودن، ارگانهای متولی، صاحبان مجوز)
@    سهم کسب و کار در GNP کشور در 3 سال اخیر (در صورت وجود) و جایگاه آن در اقتصاد ملی
@    کسب وکار های مکمل و جانشین
@    روند داخلی و بیرونی بازار  و صنعت کسب و کار
4-   پيش فرض هاي پژوهشپيش فرض ها يا تئوری پژوهش: جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مسأله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين دارند، حوادث طبيعی بر حسب تصادف نيستند و احتمالاً بنا بر دلايلی هستند.
5-   مدل مبناء
@  معرفی مدل
@  مفروضات مدل
@  مزایای مدل
@ ایرادهای  مدل
6-    جنبه نوآوری
@  در کدام جنبه نوآوری وجود دارد (موضوعی، تکنیکی)
@  نحوه رفع ایرادات مدل قبلی
7-  مراحل انجام پژوهش
@   فلوچارت مراحل انجام پژوهش
 8-  سیستم جمع آوری داده ها
8-1- منابع داده ها( سایتهای مهم اینترنت، سازمانهای اصلی، افراد کلیدی)
8-2-  ابزار گردآوري داده ها (مصاحبه، پرسشنامه، نشست های تخصصی، طوفان مغزی)
8-2-1-  روش سنجش روايي ابزار
8-2-2- روش سنجش پايايي ابزار
 9-   تکنیک های تحلیل داده ها (تکنیک های پیش بینی تقاضا ،بازار ، برنامه ریزی،توسعه ، تکنیک های مالی مهم، نرم افزارهای استفاده شده، تکنیک های آماری و  ..............)
 10- زماني مورد نياز براي انجام پژوهش پس از تصويب طرح
@   مایل استون ها
@     گانت چارت  مراحل
11- در صورت كاربردي بودن طرح چه سازمان هايي مي توانند از نتايج بدست آمده استفاده كنند
رديف نام سازمان نوع ارتباط
1   
2   
3   
  12 - سازمان هايي كه در انجام پژوهش همكاري مي كنند.
 
رديف نام سازمان نوع ارتباط
1   
2   
3   
 vویژه مدل سازی و حل یک مساله کسب و کار کارآفرینی
1- شريح و بيان مسأله شامل
@      عرضه شواهدي كه وجود مسأله را اعلام مي كند.
@      ويژگي هاي مسأله،
@      گستردگي،
@      علل احتمالي بروز مسأله،
@      پيامدهاي بي توجهي به حل مسأله،
@      پيامدهاي حل مسأله،
@      محدود كردن مسأله در يك حوزه تخصصي،
@      اطلاعات كلي درباره پژوهش هاي انجام شده در خصوص مسأله پژوهش،
@      تناقضات نظري ،
@     چارچوبي براي ارايه نتايج پژوهش)
 2- اهميت و ضرورت انجام پژوهش ارائه ی دليل انجام پژوهش جاری است
@  تدوین این پایان نامه در سطح کلان چه تاثیری بر اقتصاددارد.
@  تدوین این پایان نامه چه تاثیری بر صنعت دارد.
@  تدوین این پایان نامه در سیاست های کلان ملی چه جایگاهی دارد
@  توسعه طرح های مشابه در سایر کشورها چه تاثیری بر  روند توسعه در آن کشورها داشته است.
@  ضعف های موجود یا مشکلات موجود ناشی از عدم انجام طرح در کشور و یا سایر کشورها
 3-پيش فرض هاي پژوهش: پيش فرض ها يا تئوری پژوهش: جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مسأله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين دارند، حوادث طبيعی بر حسب تصادف نيستند و احتمالاً بنا بر دلايلی هستند.
4-   مدل مبناء
@                                                      معرفی مدل
@                                                      مفروضات مدل
@                                                     پارامترهای مدل
@                                                      متغییر های مدل
@                                                     نوتیشن بکار گرفته شده در مدل
@                                                      مزایای مدل
@                                                      ایرادهای  مدل
@                                                      نحوه واسنجی و ارزیابی مدل پیشنهادی( طراحی آزمایشات، شبیه سازی، نظرسنجی خبرگان)
 5-    جنبه نوآوری
@    در کدام جنبه نوآوری وجود دارد (موضوعی، تکنیکی، گسترش مرزهای دانش)
@    نحوه رفع ایرادات مدل قبلی
 6-   مراحل انجام پژوهش
@   فلوچارت مراحل انجام پژوهش
 7-  سیستم جمع آوری داده ها
7-1-  منابع داده ها( سایتهای مهم اینترنت، سازمانهای اصلی، افراد کلیدی)
7-2-   ابزار گردآوري داده ها (مصاحبه، پرسشنامه، نشست های تخصصی، طوفان مغزی)
7-2-1-  روش سنجش روايي ابزار
7-2-2- روش سنجش پايايي ابزار
 8-  تکنیک های تحلیل داده ها (تکنیک های پیش بینی تقاضا ،بازار ، برنامه ریزی،توسعه ، تکنیک های مالی مهم، نرم افزارهای استفاده شده، تکنیک های آماری و  ..............)
9-   زمان مورد نياز براي انجام پژوهش پس از تصويب طرح:
@    مایل استون ها
@    گانت چارت  مراحل               
10-  در صورت كاربردي بودن طرح چه سازمان هايي مي توانند از نتايج بدست آمده استفاده كنند.
رديف نام سازمان نوع استفاده
1   
2   
3   
4   
  11-               سازمان هايي كه در انجام پژوهش همكاري مي كنند.
 رديف نام سازمان نوع همکاری
1   
2   
3   
ب- مروری بر مطالعات انجام شده(Literature Review)
مروری بر مطالعات: مرروی بر مطالعات به معنای جستجوی منابع اطلاعاتی مختلف به منظور دستيابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش است که برای محقق فرصتی فراهم می سازد تا درک کند در اين زمينه چه کارهايي انجام شده و چه اطلاعاتی در اين زمينه وجود دارد و او بايد ازکجا شروع کند و يا چه کاری و چگونه کار را انجام دهد. در حقيقت مروری بر مطالعات خلاصه ای از نکات اصلی، نتيجه گيری عمومی و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در پژوهش می باشد. در هنگام سازماندهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد.      
چارچوب پژوهش: مطالعات پژوهشی چارچوبی از دانش زمينه ای دارند که پايه های مطالعه را تشکيل می دهد. همه مطالعات روی مدل پنداشتی يا تئوری پايه گذاری نمی شود، اما هر مطالعه ای يک چارچوب دارد اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتی ويژه ای طراحی شده باشد به آن چارچوب پنداشتی می گويند و اگر بر اساس تئوری خاصی برنامه ريزی شده باشد به آن چارچوب نظری می گويند.اين تقسيم بندی مربوط به پژوهش از نوع صرفاً کمی يا کيفی   (پارادايم کمی يا کيفی)، اگر چنانچه از پاراديم تلفيقی استفاده نماييم اين گزينه های مطرح هم در فاز کمی و هم در فاز کيفی مطرح می شود
 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
@    در وزارت خانه ها و ارگانهای ذینفع مثل  وزارت صنایع ، وزارت بازرگانی، وزارت کار، وزارات ارتباطات، وزارت تعاون
@    در پژوهشکده های خصوصی و دولتی
@    در دانشگاهها اعم از دانشکده ها، پژوهشکده ها و مراکر رشد وابسته دانشگاهی
خلاصه طرح ها و پژوهشهای مرتبط مهم در هر کدام از نهادهای بالا وارد شود.
 
سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی
@                            سازمانهای جهانی
@                           دانشگاهها خارجی
خلاصه طرح ها و پژوهشهای مرتبط مهم در هر کدام از نهادهای بالا وارد شود.
 
 
 
جدول مقایسه مطالعات
@    خلاصه مطالب استفاده شده باید در قالب جداول مقایسه ای ارائه گردد
 
پ- فصلهای مربوط به کار اصلی تحقيق( تعداد فصول بر حسب نظر استاد راهنما مشخص می شود)
در این چند فصل بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب اصلی پايان نامه سازمان بندي مي شود. در اين فصلها روشهای انجام تحقیق، انجام تحلیل ها، انجام آزمايشات ، مدل سازي، حل معادلات و ... مورد بحث قرار مي گيرد و محقق روش‌هاي جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها را گزارش مي كند. توجه شود كه قسمت اعظم گزارش تحقيقي در اين قسمت قرار مي گيرد.
ت- نتايج (Results)، بحث(Discussion)و پيشنهادات(suggestions)
   بايد باتوجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد مقايسه نتيجه هاي بدست آمده با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. در ضمن ارائه دهنده پايان نامه به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي به طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.
در اين فصل بر جنبه‌هاي تازه و مهم تحقيق بويژه بيان مسئله و نتايج حاصل تأكيد شده و شواهد مربوط به رد يا قبول فرضيه و سئوالات مطرح شده و ارتباط يافته‌ها با تحقيقات قبلي ارائه مي‌شود.
نتيجه‌گيري يا پيام‌ نهايي حاصل از يافته‌ها در اين قسمت ذكر مي‌شود كه مي‌بايستي مبتني بر يافته‌هاي آماري و متكي بر متدولوژي تحقيق باشد. چنانچه محقق قادر به اثبات يافته‌اش نيست بهتر است آنرا بصورت يك نظر بيان كند.
-        ارائه پيشنهادات بر اساس يافته‌هاي تحقيق باشد.
-    پيشنهادات براي تحقيق در آينده، مسائل بي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده كه تحقيقات بيشتي را مي‌طلبد، لذا در اين قسمت محقق با ارائه عناوين يا موضوعات تحقيقي، محققان ديگر را ياري مي‌دهد.
 
فهرست منابع و مأخذ(References):
   کليه منابعی که در متن ذکر شده اند، بايد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنين منابعی که فقط مطالعه شده ولی مورد استفاده مستقيم در متن قرار نگرفته اند در فهرست منابع هم می تواند ذکر گردند. قواعد نگارش منابعی که در طول پايان نامه/ رساله به آنها استناد شده است به شرح زير می باشد:

 


مطالب مشابه :


اصول تنظیم پایان نامه ها ی دانشگاهی

صفحه سپاسگذاري و چکيده انگليسی که بدنبال متن اصلی پايان نامه / رساله قرار می گيرند
دستور العمل تدوین پایان نامه

بخش های یک پايان نامه يا رساله . 15- متن اصلی پايان نامه که شامل قسمتهای زير می سپاسگذاري.
نحوه نگارش پایان نامه (بهترین روش برای نوشتن پایان نامه)

نحوه نگارش پايان نامه هاي منبع در متن پایان نامه با ذکر نام پایان نامه. د. سپاسگذاري.
بخشهای یک پايان نامه يا رساله

پايان نامه های 9- صفحه سپاسگذاري يا 15- متن اصلی پايان نامه که شامل قسمتهای
نحوه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق (بهترین روش برای نوشتن پایان نامه های حقوقی)

نحوه نگارش پايان نامه های منبع در متن پایان نامه با ذکر نام پایان نامه د سپاسگذاري
نگارش پلان خوب برای پایان نامه حقوقی

· لازم است منابع استفاده شده یا استفاده نشده در متن که پايان نامه نامه. د. سپاسگذاري.
برچسب :