شرکت پست، در اداره دفاتر پیشخوان دولت ناتوان بود

post1.jpg

شرکت پست علی رغم بدنه فربه و بروکراسی عریض خود، از اداره دفاتر ناتوان بود و این موضوع از خلال تجربه دبیرخانه های پیشخوان دولت در کشور مشهود است.

 

براساس این گزارش در حالی که خروجی دو سال اخیر شرکت پست در یکی از استانهای اصلی کشور، 251 پروانه صادره بوده است، این شرکت با استفاده از 50 نفر نیروی مستقیم و بیش از 200 نفر نیروی غیر مستقیم به اداره این دفاتر می پرداخته است و این در حالی است که با بهره گیری از نرم افزار و مدیریت نوین نهادهای صنفی این بخش، در کمتر از یک ماه 90 درصد پروانه های صادره ممیزی و کنترل و شروع به کار صاحبان آنان صادر شد. همچنین در این مدت برای 40 دفتر که مدت پروانه آنها پایان پذیرفته بود براساس ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تشکیل پرونده و تقاضای صدور پروانه آنها به این سازمان ارسال شده است.

در استان تهران، 1000 دفتر پیشخوان دولت وجود دارد که قبلا از سوی 10 اداره کل صفی و ستادی شرکت اداره می شد و امروز جمعا با 3 نفر در یک دبیرخانه متمرکز مدیریت و نظارت می شود.

شایان ذکر است در طی این مدت بیش از 31 مجموعه گزارش نظارتی، 750 پرونده الکترونیکی و چندین نشست کارشناسی و کمیته فنی با دستگاههای اجرائی مختلف برگزار گردیده که حاصل کار آن واگذاری دهها خدمات جدید در سال 1389 به این دفاتر است.

چابکی کارگروههای استانی و برون سپاری وظایف کارکردی دفاتر از سوی استانداریها به انجمنهای صنفی، مدیریت بهینه و بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره پروژه، حذف پروسه های دست و پاگیر در راه اندازی بنگاههای کارآفرین پیشخوان دولت و تشویق صاحبان این دفاتر از طریق ترویج خدمات الکترونیکی در این دفاتر و رفع موانع اجرائی و حقوقی آنها از جمله دستاوردهای آئین نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت و واگذاری اداره این دفاتر به وزارت کشور است.

براساس گزارش دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت تهران، بهره وری این دبیرخانه با برون سپاری آن به نهاد صنفی دفاتر، 300 درصد رشد نشان می دهد که این رشد با کاهش 1500 درصدی پرسنل و نیروی انسانی و 5000 درصدی اعتبارات عمرانی و جاری مرتبط با وظایف این حوزه است.

حذف تضامین بانکی و اتحاد رویه تامین کنندگان خدمات استان در انعقاد قراردادهای مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از جمله موانع عمده کاهش مدت زمان راه اندازی این دفاتر است. پیش از این متوسط زمان راه صدور پروانه دفتر پیشخوان دولت در شرکت پست 9 ماه بود که این مدت در دبیرخانه های وابسته به استانداریها به کمتر از 2 ماه کاهش یافته است.

این موضوع، علاوه بر اثبات توانائیهای بخش خصوصی در حسن اعتماد به وظایف واگذار شده به آن، از بهره وری پایین شرکت پست حکایت می کند. باید دید یا پست با سازمان عریض و خروجی اندک خود در قالب همین شیوه مدیریتی جواز ورود به بخش خصوصی را دریافت می کند؟ و آیا این سازمان عریض و طویل، قادر به اداره خود در شرایط رقابتی خواهد بود؟

برگرفته از سایت کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت


مطالب مشابه :


شرکت پست، در اداره دفاتر پیشخوان دولت ناتوان بود

آئین نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت و واگذاری شیوه مدیریتی جواز ورود به فروش سیم
نحوه ی اخذ نمایندگی فروش و خدمات شرکت رایتل

پایگاه دفاتر شرکت رایتل به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه پروانه پیشخوان دولت جواز
فروش اقساطی کالا

فروش اقساطی کالا - دولت خودش باشد، لذا یک کپی از جواز کسب دفاتر پیشخوان
يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است،( مثال کسی که روغن ترمز در ماشین نمیریزد ومیرود تصادف میک

پس آثاري مثل اسقاط شرط ويا جواز دفاتر پیشخوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت
قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود

یعنی مردم وقتی خرید و فروش می دفاتر پیشخوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت
مسئولیت مدنی سبب مجمل

دفتر پیشخوان خدمات دولت تختی1067. جهانی آزاد فارق از مرزبندی من هرچه بدانم هیچ نمیدانم وبه
اولین مرکز گواهی امضاء الکترونیک دراستان اصفهان افتتاح شد

میرشریفی با توجه به تاسیس دفاتر پیشخوان دولت و به دفاتر پیشخوان قضایی جواز و لزوم عقد
معاملات خودرو و بایسته های آن

عدم خلافی از طریق مراکز پلیس + 10 و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت نقش جواز و فروش ملك
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

ضرورت در دولت پروانه، جواز، استعلام به دفاتر پیشخوان و آدرس
برچسب :