تعبیر خواب من چیه ؟

 

اول صبح هنوز روح به طور کامل در بازگشت به بدنم و شرايط محيطي و تطابق و... از اينجور حرفها که معني عاميانش ميشه: گيجي خواب بود که يک دفعه پريد جلوم و گفت : يه خوابي ديدم که نگو !

نگاهي بهش کردم از اون نگاه هاي اسمي و بعد در همون سبک و سياق گفتم : اه ، بي کلاس ، بي محبت ! نه سلامي و نه احوال پرسي ...  همينجوري مثل مگس ميپري جلوي آدم که چي ؟ خواب ديدي ؟

گفت : باشه بابا، اينم سلام . خوبي ؟ منم خوبم ! و شروع کرد به کج و ماوج کردن صورتش و تکون دادن دست و پاهاش و تعريف خوابش .  با يک آب و تابي تعريف مي کرد که نگو .

گفتم : طوري تعريف مي کني که انگاري فيلم اکشن ديدي ؟ يا انگاري باباي خدا بيامورز منو تو خواب ديدي !

بعد از کلي چرنديات سر هم کردن و بالا پايين پريدن گفت : حالا معنيش چيه ؟ گفتم : پول دار ميشي .

کمي بهم نگاه کرد از اون نگاهاي معني دار و گفت : بي نمک ، آدم نميشي و رفت .

اينو گفتم تا تو همين روزها کمي براتون از تعبير خواب و شرايط معبر و... برادشت از سخنان استاد آيت الله العظمي فاطمي نيا بنويسم.

 انسان براي چه خواب مي بيند ؟

روح به خاطر تجردي كه دارد به عالم بالا اروج مي كند در هنگام خواب تمام هواس از كار مي افتد و روح با عالم مثال ارتباط برقرار مي كند .

انواع خواب و نوع تعبير آن

بزرگان و عرفا خواب را به 3 نوع تعبير نموده اند.  

الف :  منامات صريحه ‌يا صادقانه : خوابهاي آشكار يا به نوعي مي توان گفت خواب متصل به بيداري ، در اين نوع از روياها نفس با عالم مثال ارتباط پيدا مي كند و منظور به صورت مستقيم بيان مي شود و تمامي در لوح نفس ( روح ) حك شده و منتقل مي شود .

براي روشن تر شدن منظور مثالي خدمتتان عرض مي كنم :

مرحوم آيت ا... استاد مرعشي فرمودند كه : پدر من آيت ا... محمود مرعشي  از دنيا رفته بود و من مدتها او را در خواب نديده بودم ( البته لازم به ذكر است كه پدر ايشان از علما و بزرگان بوده است ) ايشان مي فرمايد:  رفتم زير بقعه مباركه سيد الشهدا( ع ) و عرض كردم كه اينجا وعده اجابت داده شده و چند مطلب در خواست نمودم كه يكي از آنها ديدن پدرم در خواب بود. خلاصه ايشان شب مي خوابند و پدرشان در خواب مي آيد. در خواب با ايشان صحبت مي كند كه آن چه خبر است و چه ميگذرد ؟ پدر گفتند : كه من راحتم و ... اما يك گيري كه دارم و اين است كه در نجف به فلان بقال مبلغي بدهي دارم . آيت ا... مرعشي مي فرمايند : صبح كه برخواستم به سراغ بقال رفتم و گفتم : كه پدرم به شما بدهي داشت و بقال گفت: من دفتري  ندارم و هر كس كه به من بدهي دارد در كاغذي مي نويسم و در بالكن بالاي سرم مي اندازم اگر حال داري برو پيدا كن . ايشان فرمودند: من رفتم و در ميان كاغذها گشتم و نامه پدرم را پيدا كردم و بدهي پدر را دادم . خوب در اين نوع خوابها تعبير مشخص است و خود تعبير شد .

ب :  منامات غير صريحه : خواب و روياهاي كه احتياج به تعبير دارند و منظور به صورت غير مستقيم بيان مي شود . دراين نوع ازروياها نفس با عالم مثال ارتباط پيدا مي كند و بعد نفس در آن تصرف مي كند و بعد حكايت مي نمايد ، تصرف مي نمايد به اين منظور كه به صورت مستقيم در لوح روح نقش نشده و حكايت آن را حك مي كند ، تقريبا شبيه سازي مي كند .

براي روشن تر شدن منظور مثالي خدمتتان عرض مي كنم :

شخصي در خواب مي بيند كه شير مي خورد و اين به معني با علم شدن است به اين شخص مستقيم نگفتن كه با علم مي شوي بلكه نفس تصرف پيدا مي كند و آن را در شير خوردن بيان نموده اند .

يا قرار است بركات زندگي شما زياد شود، شما در خواب مي بينيد كه خانه شما در حال سوختن است به صورت غير مستفيم به شما مي گويند كه بركت زندگيتان زياد مي شود اما شما صبح بر مي خيزيد ، جزو وز مي كنيد صدقه هم كنار مي گذاريد كه چه ؟ ديشب در خواب اينگونه ديدم غافل از اينكه اين تمام خير است و بركات و اين نفس است كه بر آن تصرف كرده و اينگونه را بيان مي كند .

ج : منامات الاحلام : ( خوابهاي آشفته كه اصلا به معاني آن نبايد اعتناء كرد)

هشدار : من به عنوان يك طلبه عرض مي كنم كه تكيه كردن به اين كتابها و تعبيرهاي چنيني خدايي ناكرده ممكن است انسان را به راهاي خطا بكشاند . معبرشخصي است كه بهش عنايتي شده است . علم تعبير يك بزنگاهاي دارد كه خدا داند و بس .

مثلا ما خيلي شنيديم كه دندان كسي بيفتد از بستگان يا نزديكان شخص فوت خواهد كرد و فلان است و فلان .. در حالي كه اگر كسي ببيند دندان بالاي آن افتاده است به معني از بين رفتن خلق نازيبا و زشت است و بدست آوردن حسن خلق !

يك مثال ديگر :

متوكل عباسي در خواب ديد كه اميرالمومنين ( ع ) سلطان عرش و فرش در آتش در حال سوختن است . بعد از ديدن خواب بسيار خوشحال شد و گفت : اين هم علي كه اينچنين در مورد او مي گفتند . بعد معبر ها را صدا زد و گفت:  شخصي معروفي را ديدم در آتش مي سوخت و نامي نيز از او نبرد و تعبير خواب را خواست .

چندتن از معبرين در تعبير آن عاجز شدند تا شخصي معبري گفت: اين شخص يا پيامبر است يا وصي پيامبر ! او كه بود ؟ متوكل گفت : او علي بود . و معبر گفت : درست گفتم او وصي خداست . متوكل اثبات تعبير را خواست و معبر به قران و فرموده خداوند در مورد موسي اشاره نمود .

نكته آخر : برای تعبیرخواب های غیر صریحه از معبر معتبر و یا اساتید استفاده نماید و از هر شخصی سئوال ننماید و به راهنمایی های آنان توجه نکنید . خواب خود را در جمع تعریف نکنید . خواب خود را برای حسود تعریف ننماید یا در محلی که احتمال میدهید شنیده شود ، در خلوت بیان نموده و تعبیر بخواهید . اینها از اسرار است . در تعبير خوابهاتان از قران كمك گرفتن بسيار ظريف و خطرناك است نكند كاري كنيد كه خداوند از شما رو بگرداند .

                                       حديث عشق در دفتر نباشد

 


مطالب مشابه :


سینه هایم را که می فشاردم شیر فوران می کرد

تعبیر خواب شیر دادن نماد نثار کردن است. جنس زن آکنده از احساس دیگرخواهی است.
تعبیرخواب...

شير. اگر در خواب ببيند که با ديدن سياره زهره در خواب تعبير بسيار خوبي ولي با دادن صدقه و
حرف ش

شير دادن. اگر زني در خواب ببيند كه مردي از شير او مي شيشه در خواب، به زن تعبير مي شود؛ زيرا
حرف پ

هر نوع پايين آمدني در خواب، بر از دست دادن ديدن پنيري كه از شير درست تعبير خواب
تعبیر خواب من چیه ؟

و شروع کرد به کج و ماوج کردن صورتش و تکون دادن تعبير خواب خواب مي بيند كه شير مي
تعبیر خواب (حرف ش )

شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير روي هم رفته شير در خواب هاي دادن و هديه
خواب و رؤيا از ديدگاه ابن عربي

و اين خبر دادن« تعبير را وحي بصورت خواب است، پس تعبير خواب شير خوردم تا اينكه
برچسب :