معرفی (جناب دکتر رضا چمن)در روستای مندان

 1. ) تحصیلات دانشگاهی-Academic  Educations:
 2. ·        دکترای پزشکی(MD) -1374 – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 3. ·         Master of Public Health(MPH)- 1378- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. ·        تخصص در رشته اپیدمیولوژی -1387– دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5. 3) سوابق شغلی-Work Experiences:
 6. ·        پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی – به مدت 7 ماه.
 7. ·        رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه- بیش از 3 سال.
 8. ·        قائم مقام و معاون اجرایی مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویر احمد-5/1 سال.
 9. ·        معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد – قریب 5 سال.
 10. ·        عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- قریب 3 سال.
 11. ·        دبیر شورای سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد- به مدت 3 سال.
 12. ·        همکاری علمی با دبیرخانه تحقیقات کاربردی معاونت سلامت- معاونت بهداشت وزارت بهداشت (از سال 1386– ادامه دارد).
 13. ·        همکاری علمی با مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران(از 1384-ادامه دارد).
 14. ·        همکاری با مؤسسۀ تحقیقاتی پارس روس(مشاور تحقیقات بالینی) و مشارکت در اجرا، آنالیز و گزارش  نتایج مطالعات بالینی داروهای IMOD و Angipars ( 1386-1387).
 15. ·        دبیر علمی و اجرایی ششمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران(1389).
 16. ·        معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود( از1387- ادامه دارد).
 17. ·        رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (از 1387 - ادامه دارد).
 18. ·        سرپرست گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت(از 1387 - ادامه دارد).
 19. ·        سرپرست گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي(از 1387 - ادامه دارد).
 20. ·         
 21. 4) سوابق آموزشی –Teaching Experiences  :
 22. ·        تدریس اصول اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع جهت دانشجویان مقاطع کاردانی – دانشکده بهداشت یاسوج: 1384-1380
 23. ·        تدریس دروس بهداشت مدارس و بهداشت سالمندان جهت دانشجویان مقاطع کاردانی – دانشکده بهداشت یاسوج: 1384-1380
 24. ·        تدریس درس اپیدمیولوژی بیماریهای شایع جهت دانشجویان پزشکی- دانشکده پزشکی یاسوج : 1384-1381
 25. ·        تدریس درس تنظیم خانواده جهت دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج:1384-1383
 26. ·        تدریس اصول اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع جهت دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1386-1385
 27. ·        مشارکت در تدریس مباحث اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیر واگیر جهت دانشجویان MPH- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1387-1385.
 28. ·        ارائه مباحث علمی در تعداد زیادی از کارگاههای روش تحقیق جهت دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی یاسوج و تهران.
 29. ·        مدرس دروس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع دانشجویان پزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از سال 1387(ادامه دارد).
 30. ·        مدرس دروس اصول اپیدمیولوژی، روش تحقیق، اپیدمیولوژی بیماریهای شایع و آمار کاربردی دانشجویان مقاطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1387(ادامه دارد).
 31. ·        مدرس دروس بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و طبابت مبتنی بر شواهد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1387(ادامه دارد).
 32. ·        مدرس دروس اپیدمیولوژی، آمار و کامپیوتر دانشجویان مقطع PhD بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1387(ادامه دارد).
 33. 5) عضویت های حرفه­ای- Professional memberships:
 34. ·        عضو سازمان نظام پزشکی
 35. ·        عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 36. ·        عضو انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران
 37. ·        عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت شاهرود
 38. ·        عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سرطان کودکان تهران
 39. 6) سوابق تحقیقاتی- Research Experiences:
 40. الف) طرحهای تحقیقاتی-Researches:
 41. ·        بررسی اختلالات شایع روانپزشکی در شهرستان کهگیلویه – 1374.
 42. ·        بررسی همه گیری مالاریا در شهرستان کهگیلویه – 1375.
 43. ·        بررسی همه گیری سرخک – استان کهگیلویه و بویراحمد-1377.
 44. ·        تعیین وضعیت مرگ و میر و تهیه جدول عمر- شهرستان کهگیلویه – 1378.
 45. ·        بررسی دانش و نگرش مردان در خصوص وازکتومی - شهرستان کهگیلویه -1379.
 46. ·        تعیین سن ازدواج در یک دوره پنج ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد – 1381.
 47. ·        مطالعه علل بزهکاریهای اجتماعی در شهر یاسوج- 1381.
 48. ·        تعیین اولویتهای پژوهشی استان کهگیلویه و بویراحمد – 1382.
 49. ·        بررسی پوشش واکسیناسیون در مناطق عشایر نشین استان کهگیلویه و بویراحمد – 1383.
 50. ·        تعیین امید زندگی در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد- 1383.
 51. ·        Kuwait Oil Well Fires On the Mortality and Morbidity of the Inhabitants Living in the Zagross Mountain -United Nation Compensation Commission Monitoring and Assessment-Project Number 5000395- December 2003.
 52. ·        تعیین بقای دیالیز صفاقی لاپارسکوپیک در بیمارستان امام خمینی تهران – 1385.
 53. ·        بررسی علل پایین بودن درصد زایمان در مراکز تسهیلات زایمانی استان کهگیلویه و بویراحمد – 1385.
 54. ·        مطالعه رضایتمندی اعضای هیئت علمی از برنامه الکترونیکی طرحهای تحقیقاتی ( پژوهشیار) - دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1386.
 55. ·        مطالعه تحلیلی عوامل موثر بر پیش آگهی کودکان بستری در ICU و و ارزیابی مدلPIM2  - بیمارستان کودکان بهرامی – تهران (1388- 1386).
 56. ·        تعیین الگوی رتبه بندی آموزشی و پژوهشی بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی تهران (1387-1386).
 57. ·        بررسی علل مرگ و میر نوزادان: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده- استان کهگیلویه و بویراحمد(1387-1386).
 58. ·        بررسی فیلد پزشکی جامعه نگر به روش SWOT Analysis- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- 1387.
 59. ·        بررسی عوامل خطر سکته مغزی دربیماران بستری شده با تشخیص سکته در بیمارستان امام خمینی تهران(1387).
 60. ·        بررسی علل، الگو و روند مرگ و میر در شهرستان شاهرود در یک دوره زمانی 4 ساله- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(1388).
 61. ·        بررسی مرگ و میر کودکان زیر یکسال(یک مطالعه مورد-شاهد)- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(1388).
 62. ·        بررسی علل و الگوی مرگ و میر کودکان1 تا 59 ماهه شهرستان شاهرود ( یک مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده) - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(1388).
 63. ·        تعیین سیمای سلامت در شهرستان شاهرود(1389).
 64. ·        بررسی شیوع و علل نارسی نوزادان در بیمارستان فاطمیه شاهرود(در حال اجرا).
 65. ·        بررسی کیفیت اجرای طرح ملی پزشک خانواده پزشک خانواده(1389).
 66. ·        تهیۀ نقشۀ جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(در حال اجرا).
 67. ·        بررسی شیوع سندروم بروگادا در بیمارستان امام حسین شاهرود(در حال اجرا).
 68. ب) تألیف و ترجمۀ کتب:
 69. ·        ترجمه کتاب اولویتهای نظام سلامت(Priorities in health) از انتشارات بانک جهانی- 1388.
 70. ·        تألیف کتاب ((شرحی بر اولویتهای نظام سلامت در کشور جمهوری اسلامی ایران))، تهران انتشارات خسروی، 1388.
 71. ·        نقشه جامع علمي سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود(1390).
 72. ·        تألیف کتاب سيماي سلامت در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شاهرود(1391).
 73. ج) مقالات منتشره:
 74. ·        تعیین اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت با استفاده از نظر سنجی در استان کهگیلویه و بویراحمد – مجله ارمغان دانش-1382.
 75. ·        بررسی دانش و نگرش مردان متأهل شهر دهدشت در خصوص وازکتومی، مجله ارمغان دانش – 1382.
 76. ·        برآورد امید زندگی برای زنان و مردان روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد – مجله ارمغان دانش- 1384.
 77. ·        بررسی پوشش واکسیناسیون در مناطق عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد - مجله ارمغان دانش -1384.
 78. ·        بررسی روند مطالعات مورد شاهدی لانه گزیده – مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران-1385.
 79. ·        بررسی شیوع گواتر و مطالعه ید ادرار در دانش آموزان استان کهگیلویه و بویر احمد- مجله پژوهش در پزشکی- تابستان 1385.
 80. ·        تاثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد – شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمیعت روستایی کشور- مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران-1387.
 81. ·        بررسی علل عدم مراجعه زائوها به مراکز تسهیلات زایمانی- ارمغان دانش- پاییز 1386.
 82. ·        Evaluation of safety and efficacy of IMOD in patients with HIV/AIDS- Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology-Vol.6, Suppl. 6, November 2007.
 83. ·        Topical application of Semelil (ANGIPARS™) in treatment of pressure ulcers: A randomized clinical trial-DARU Vol. 16, Suppl. 1 2008.
 84. ·        Laparoscopic peritoneal dialysis catheter implantation using a Tenckhoff trocar under local anesthesia with nitrous oxide gas insufflations- American Journal of surgery- 2008.
 85. ·        Socioeconomic Status and Obesity Relationship in Non- Menopause Women Aged 15-49 Years in Tehran, Iran. Iranian J Publ Health, Vol. 38, No.3, 2009, pp.84-89
 86. ·        بقا و عوارض كاتترهاي دياليز صفاقي: معرفي يك روش لاپاروسكوپي با ب يحسي موضعي- مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- مهر 1387.
 87. ·        Neonatal Mortality Risk Factors in a Rural Part of Iran: A Nested Case-Control Study, IJPH, Vol. 38, No.1, 2009, pp. 48-52.
 88. ·        Healing advantages of lavender essential oil during episiotomy recovery: A clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice xxx (2010) 1-4.
 89. ·        Drug Abuse Pattern and High Risk Behaviors among addicts in Shahroud County of Semnan Province, Northeast Iran in 2009. JRHS 2010; 10(2): 104-409.
 90. ·        بررسي ميزان پاسخ سيستم ايمني بيماران  HIV/AIDS به واكسيناسيون هپاتيت B فصلنامه دانش و تندرستي، دوره 5، شماره 1، بهار 13.
 91. ·        بررسي شيوع لكه هاي مغولي و برخي عوامل مؤثر بر آن در نوزادان شهر تهران. فصلنامه دانش و تندرستي، دوره 4، شماره 4، زمستان1388.
 92. ·        پیش بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت های ویژۀ اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2  . مجلۀ دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هشتم، شماره 105، اردیبهشت 1389.
 93. 7)    برخی از جوایز ، تشویقات و تقدیرنامه­ها:
 94. ·        تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – 1375.
 95. ·        کارمند نمونه  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- 1377.
 96. ·        کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- 1381.
 97. ·        تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – 1382.
 98. ·         کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- 1382.
 99. ·        از برگزیدگان اهل قلم استان کهگیلویه و بویراحمد-1383 .
 100. ·        تقدیرنامه از معاونت سلامت وزارت بهداشت -1384.
 101. ·        تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- 1387.
 102. ·        تقدیرنامه از مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت-1388.
 103. ·        تقدیرنامه از ریاست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت- 1388.
 104. ·        پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- 1388.
 105. ·        پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(1389).
 106. ·        تقديرنامه از وزير بهداشت- بعنوان حامي نمونه سلامت كشور(1389).
 107. ·        برنده جايزه فرآيند برتر جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشور(1390).
 108. 8)    استاد راهنما و مشاور پايان نامه:
 109. ·        4 كارشناسي ارشد
 110. ·        7 دكتراي پزشكي عمومي
 111. ·        3 دكتراي تخصصي
 112. ·         
 113. 9)     مهارت کامپیوتر-Computer skills  :
 114. ·        Windows XP -Windows 98 - Word- Excel - Internet  - SPSS- Stata
 115. 10)            مهارتهای زبان خارجی-Foreign language skill:
 116. ·        انگلیسی در حد خوب  IELTS(score=6) .
 117.  
 118.  


مطالب مشابه :


آدرس سایت پایگاه علوم اجتماعی کشوری

علوم اجتماعی و اجتماعي و روانشناسی استان کهگیلویه وبویراحمد و مدرس و تحقیقات
تمدید ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

کهگیلویه وبویراحمد: پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و
آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد سراسر کشور قسمت3

استان کهگیلویه وبویراحمد: شهرستان کهگیلویه(دهدشت) 3228938،3221628: علوم داروئی: 8
جزوه چاپی پایگاه داده پیشرفته

انجمن علمی برق و کامپیوتر استان کهگیلویه وبویراحمد. دانشجویان کامپیوتر علوم تحقیقات س و
مقاله "روانشناسی در لغت"

سرگروه درس علوم اجتماعي و روانشناسی استان کهگیلویه وبویراحمد و مدرس و تحقیقات
ماورا

وبلاگهای استان کهگیلویه و بویر احمد نظام مهندسی کهگیلویه وبویراحمد. علوم تحقیقات.
استان کهگیلویه وبویراحمد

استان کهگیلویه وبویراحمد. متخصصین علوم کشاورزی و منابع موسسه تحقیقات
نمونه پاورپوینت درس پژوهی

این وبلاگ جهت ارائه مطالب علوم اجتماعی و استان کهگیلویه وبویراحمد و
حاج اسفندیار جمشیدی

علوم تحقیقات استانداری کهگیلویه وبویراحمد.
معرفی (جناب دکتر رضا چمن)در روستای مندان

· عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی روستاهای استان کهگیلویه وبویراحمد
برچسب :