منابع اصلی برای مطالعه کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان تخصصی
۱-زبان تخصصی رشته ریاضی. ۲- زبان تخصصی دکتر نیکوکار.
ریاضی عمومی:
حساب دیفرانسیل و انتگرال: ۱-توماس (ویرایش ۱۰) ۲- سیلورمن (خاص) ۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی(ب. پ. دمیدودویچ) ترجمة پرویز شهریاری
معادلات دیفرانسیل:
۱- معادلات دیفرانسیل: ۱- بویس ۲- سیمونز ۳- دکتر نیکوکار ۴- دکتر کرایه‌چیان
آمار و احتمالات:
۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲- مبانی احتمال، شلدون راس. ترجمة دکتر پارسیان و دکتر همدانی(ویرایش جدید)
توابع مختلط:
۱- توابع مختلط، چرچیل ۲- سیلورمن ۳- ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد (۲) کریت سینک، مترجم دکتر شیدفر
جبر ۱:
۱- جبر فرالی جلد (۱ و ۲) ۲- مباحثی در جبر هرشتاین ۳- مباحثی در نظریه گروه‌های متناهی نوشته، دکتر علیرضا جمالی ۴- Algebra – Bathacharia
آنالیز ریاضی ۱ و ۲ :
۱- آنالیز ریاضی رودین . ۲- آنالیز ریاضی بارتل. ۳- آنالیز ریاضی ، اپوستل ۴- توپولوژی عمومی ، مانکرز ۵ – مثال‌های نقض در آنالیز کلیاوم
آنالیز عددی:
۱- آنالیز عددی (۱) دکتر بابلیان ، انتشارات دانشگاه پیام نور. ۲- آنالیز عددی: مؤلف کندال اتکینسون ، ترجمه: دکتر مهدی دهقان و همکاران
جبر خطی:
۱- جبر خطی،‌هافمن۲- جبر خطی، اونان
منبع تستی:
سؤال‌های آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی نشر کتاب دانشگاهی یا نشر گسترش علوم پایه


منابع زیر (علاوه بر منابع فوق) برای آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.
مبانی‌ریاضی:
۱- مبانی ریاضی، تالیف لین و لین .
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی:
۱- برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه الیوت کافمن، مترجم لیدا جواهر قلم و فرنگیس شاکری
۲- تئوری و مسایل برنامه‌نویسی با C گاتفرید مترجم: شادمان پور
۳- برنامه‌نویسی به زبان پاسکال - مهندس جعفرنژادقمی
تحقیق در عملیات:
۱ –تحقیق در عملیات بازارا. ۲- تحقیق در عملیات ۱، دانشگاه پیام نور، جهانشاهلو.
آموزش ریاضی:
۱- چگونه مسئله را حل کنیم، جورج پولیا، ترجمه احمد آرام. ۲- خلاقیت ریاضی، جورج پولیا، ترجمه پرویز شهریاری. ۳- روان شناسی پرورشی، دکتر سیف.
۴- آموزش تدریس ریاضی دبیرستان ، جان کولب، ترجمه جواد همدانی زاده


مطالب مشابه :


لیست کتابهای آمار در کتابخانه پیام نور سنندج

تشریح کامل مسائل آمار ریاضی والپور ، فروند. کامل حل مسائل سوالات آمار ریاضی 2.
منابع ارشد

احتمال و آمار ریاضی- Bain مؤثر در حل مسائل و تصمیم راس- آمار ریاضی (فروند)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مباني احتمال شلدون راس، حل مسائل شلدون راس . آمار آمار ریاضی آمار ریاضی (فروند)
لیست کتابهای امار درکتابخانه دانشگاه پیام نور آباده

تشریح کامل مسائل آمار ریاضی والپور ، فروند. کامل حل مسائل سوالات آمار ریاضی 2.
منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی دولتی و آزاد

دانلود جزوات،حل مسایل،حل تمرین و 3-آمار ریاضی، جان‌فروند ۴- مسائل آنالیز ریاضی
منابع کارشناسی ارشد * ریاضی

۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی ۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲ و حل مسایل
منابع اصلی برای مطالعه کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

(خاص) ۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی ۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲ و حل مسایل
منابع ریاضی کاربردی

* آمار ریاضی (خاص) ۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی ۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲- مبانی
دانلود 53 کتاب عالی ریاضی برای دانشجویان و دانش آموزان

۲۰-کتاب حل مسایل-ریاضی مهندسی-کرسیک ۳۵-کتاب آمار مهندسی-والپول ۵۷-حل مسائل كتاب
گرایشهای مهندسی صنایع , منابع آزمون كارشناسی ارشد

‌ راهنمای حل مسائلآمار ریاضی مولف : جان فروند ‌ مقدمه‌ ای بر احتمالات و آمار
برچسب :