آدرس سرای محلات ناحیه 7

۱ - سرای محله گلبن واقع در شاهین شمالی ، انتهای ۲۰ متری گلستان

۲ - سرای محله جنت آباد شمالی واقع در جنت آباد شمالی ، بزرگراه ایرانپارس ، خیابان گلزار شرقی

۳ - سرای محله جنت آباد جنوبی واقع در خیابان شاهین جنوبی ، بلاوار لاله شرقی ، انتهای مجاهد کبیر


مطالب مشابه :


آدرس سرای محلات ناحیه 7

شهرداری منطقه 5 تهران. سرای محله گلبن واقع در شاهین شمالی ، انتهای آدرس سرای محلات ناحیه
مدیریت محلات غرب تهران

وهمچنین احداث سرای محله درسطح منطقه 5 تهران سرای محله شهرک آدرس سرای
کتابخانه عمومی سرای محله بهاران

کتابخانه عمومی سرای محله آدرس کتابخانه عمومی سرای 5 تهران سرای محله شهرک
دیزی سرای ایرانشهر

دیزی سرای روایت قصه های تهران در تورهای محله گردی و تهران اول از همه آدرس ، چون
سرای محله باغ فردوس

سرای محله محترم شهر تهران به خصوص اهالی محله باغ سرای محله باغ فردوس آدرس :
آموزش تابلو فرش بافی

سرای محله بهاران الهيه و بازرگاني منطقه 5 ناحیه 2 تهران با مديريت محله آدرس سرای
ویژه نامه الکترونیکی همشهری محلات منطقه 5 تهران

سرای محله بهاران الهيه و بازرگاني منطقه 5 ناحیه 2 تهران با مديريت محله آدرس سرای
افتتاح مرکز شماره 5 کانون در سرای محله طرشت

نام ترم جدید مهرماه به آدرس سرای محله مراجعه نمایند . تهران ، خیابان آزادی ، روبروی
برچسب :