منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و روان شناسی بالینی

منابع کارشناسی ارشدمشاوره

آزمون کارشناسي ارشد مشاوره، 7 ماده ي امتحاني را در 180 سوال و طي 2 دفترچه پوشش مي دهد. نکته ي قابل توجه ثابت نبودن مواد امتحاني داخل هر دفترچه طي سالهاي اخير است.در آزمون سال 88  دفترچه شماره ي يک 105 سوال که زمان پاسخگويي به آنها 130 دقيقه و دفترچه شماره ي 2 ، 75 سوال که بايد در 60 دقيقه به آن پاسخ داده مي شد.


آمار و روش تحقيق – ضريب 2 – 25 سوال


1 آمار - احتمالات و آمار کاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي- دکتر علي دلاور – رشد


2 آمار – روشهاي آماري در علوم رفتاري – جعفر نجفي زند و حسن پاشا  شريفي -  سخن


3 آمار – استباط آماري – دکتر هومن


4 – روش تحقيق – دکتر علي دلاور – ويرايش


5 – روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني با تاکيد بر علوم تربيتي – عزت اله نادر ي و مريم سيف نراقي - ارسباران


6 روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي – دکتر اسماعيل بيابانگرد- نشر دوران


مباني مشاوره و راهنمايي – ضريب 2 - 25  سوال


1 – اصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره ، بخش اول( مباني) – سيد مهدي حسيني بيرجندي – رشد


2 – مقدمات راهنمايي و مشاوره – دکتر شفيع آبادي – انتشارات پيام نور


3 – مباني مشاوره و رواندرماني – گيبسون و همکاران – ترجمه دکتر باقر ثنايي – بعثت


4 – مقدمه اي بر مشاوره و رواندرماني – سيد احمد احمدي – دانشگاه اصفهان 


5 – راهنمايي و مشاوره ي تحصيلي و شغلي – شفيع آبادي – سمت


6 –  راهنمايي و مشاوره ي شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل – دکتر شفيع آبادي – رشد


7 – پويايي گروه و مشاوره ي گروهي – شفيع آبادي – رشد خانواده


8 –خانواده  درماني – گلدنبرگ – ترجمه ي حسين شاهي و نقشبندي – نشر روان


9 - بخش مباني کتاب سنجش تکميلي


روشها و فنون راهنمايي و مشاوره- ضريب 3 – 25 سوال


با توجه به اينکه ضريب اين درس 3 و مباحث آن نه چندان مشکل مي باشد ، با کمي دقت در مطالعه و تست زدن مي توان درصد بالايي را کسب کرد .


1 - اصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره – سيد مهدي حسيني بيرجندي – رشد


2 – فنون و روشهاي مشاوره –  شفيع آبادي – ترمه


3 – مفاهيم بنيادي و مباحث تخصصي در مشاوره – ديويد گلدارد – ترجمه سيمين حسينيان – کمال تربيت( در سالهاي اخير هميشه چند سوال از اين کتاب آمده است)


 4- بخش روشها و فنون سنجش تکميلي


نظريه هاي مشاوره و روان درماني – ضريب 3 – 25 سوال


* به دليل ضريب بالا و نکات ريز، اين مبحث را بايد خيلي دقيق و به طور کامل مطالعه نمود.در ضمن برخي سوالات بصورت استنباطي طرح مي شود.


1 – نظريه هاي مشاوره و رواندرماني – شفيع آبادي و ناصري – مرکز نشر دانشگاهي


2 – نظريه هاي مشاوره (ديدگاههاي مشاوره) – لوئيس شيلينگ -تر جمه سيده خديجه آرين – اطلاعات . ( در برخي موارد که ممکن است تضادي با کتاب آقاي ناصري و شفيع آبادي داشته باشد ، اولويت با کتاب ناصري و شفيع آبادي است)


3 – نظريه هاي رواندرماني و مشاوره – ريچارد اس شارف – ترجمه ي مهردادفيروزبخت – موسسه ي خدمات فرهنگي رسا


4 – نظريه هاي مشاوره و رواندرماني – حوريه بانو رحيميان - مهرداد   


5 - روانشناسي کمال – دوان شولتز – ترجمه ي گيتي خوشدل – بخش نظريه ي ويکتور فرانکل


روانشناسي شخصيت – ضريب 2 – 25 سوال


1 – نظريه هاي شخصيت – دوان شولتز – اين کتاب از منابع بسيار مهم و کلاسيک روانشناسي شخصيت مي بياشد که در حال حاضر دو ترجمه از آن موجود مي باشد.ترجمه ي قديمي آن توسط يوسف کريمي و همکاران و ترجمه جديد آن توسط يحيي سيد محمدي انجام گرفته است.


2 – شخصيت – پروين جان – ترجمه ي جوادي و کديور – آييژ


3 – نظريه هاي شخصيت – دکتر علي اکبر سياسي – دانشگاه تهران


4 – مکتبها و نظريه ها در روانشناسي شخصيت – سعيد شاملو – رشد


5 – ساخت ، پديدايي و تحول شخصيت – مايلي و روبرتو – ترجمه محمود منصور – انتشارات دانشگاه تهران


6 -  روانشناسي ژنتيک – محمود منصور – سمت


کاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره – ضريب 2 – 25 سوال


* معمولا  از آزمونهاي MMPI و بندر گشتالت و وکسلر و رورشاخ به نسبت ، سوالات بيشتري مي آيد، اگر در حين تحصيل اين آزمونها به خوبي حلاجي شوند در موفقيت در اين ماده ي امتحاني بسيار اثر گذار خواهد بود.


1 – آشنايي با آزمونسازي  وآزمونهاي رواني – دکتر ابولفضل کرمي – روان سنجي( از اين کتاب در سالهاي اخير چندين سوال در آزمون آمده است – اين کتاب مباحث فراواني را به صورت خلاصه  در خود جاي داده است)


2 – راهنماي سنجش رواني براي روانشناسان باليني، مشاوران و روانپزشکان – گري گراث مارنات – ترجمه ي حسن پاشا  شريفي – رشد ( اين کتاب دو جلدي مباحث را به صورت عمقي و کامل مورد بررسي قرار داده است)


3 – آزمونهاي رواني ( مباني نظري و عملي)– دکتر حمزه گنجي – ارسباران


4 – اصول روانسنجي و روان آزمايي – حسن پاشا  شريفي – رشد


5 – نظريه و کاربرد آزمونهاي هوش و شخصيت – حسن پاشا  شريفي – سخن


6 – آزمونهاي رواني، مباني نظري و کاربردي – دکتر هادي بهرامي – دانشگاه علامه طباطبايي


زبان انگليسي – ضريب 3 – 30 سوال


زبان انگليسي از مواد بسيار مهم آزمون کارشناسي ارشد محسوب مي شودکه در صورتي که بدان پرداخته شود مي تواند نقش بسزايي را در قبولي شما داشته باشد.


اين ماده ي امتحاني داراي سه بخش مي باشد که بخش اول Vocabulary – گنجينه لغات است که تعداد 10 سوال را در خود جاي داده است.دانستن معناهاي چندگانه ي لغات ، مترادفها ، متضادها  و لغاتي که نگارشي شبيه به هم دارند ولي در معنا متفاوتند مي تواند در اين بخش به شما کمک کند.بخش دوم گرامر مي باشد که 5 سوال نيز از گرامر خواهد آمد.بخش سوم Reading مي باشدکه بيشترين سوال را (15) در خود جاي داده است 0داراي سه متن مي باشد که هر کدام که هر کدام به اندازه ي يک يا دو پاراگراف ، و در پايان هر متن 5 سوال مطرح مي شود .


* بنابراين مطالعه و ترجمه متون تخصصي انگليسي و گسترش خزانه ي لغات انگليسي در طول تحصيل فاکتور بسيار مهمي در موفقيت در اين ماده امتحاني محسوب مي شود.


1 – 504 واژه ي تافل


2 – متون انگليسي تخصصي براي دانشجويان مشاوره – منصور کوشا – انتشارات سمت


3 – مطالعه ي لغات انتهايي برخي کتب که در طول دوره ي کارشناسي معرفي مي شود.


4 – زبان تخصصي علوم تربيتي – محسن طالب زاده – انتشارات سنجش

----------------------------------------------------------------------------------------

 

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


                     

روان شناسی بالینی :

 

روان شناسی بالینی                        فیرس

روان شناسی بالینی                        شاملو

ران شناسی بالینی                         مهردادفیروز بخت  (جدید ترجمه شده است )

اصول مشاوره وبالینی                       مهرداد فیروز بخت

نظریه های شخصیت فیست              ترجمه یحیی سید محمدی

نظریه های مشاوره وروان درمانی                    پروچاسکا              ترجمه یحیی سیدمحمدی

 

روان شناسی مرضی :

 

خلاصه روان پزشکی جلد1و2                                          قسمت اختلالات

روان شناسی مرضی تحولی    جلد 1و2                           دادستان جلد

آسیب شناسی روانی سلیگمن جلد 1و2                          ترجمه یحیی سید محمدی

کودکان استثنایی                                                          میلانی فر

کودکان استثنایی                               کافمن                   ترجمه مجتبی جوادیان   


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی ۹۲

رديف: نام كتاب: مولف: 1: خانواده درماني: فيليپ باركر ترجمه محسن و زهره دهقاني: 2: مشاوره گروهي
منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، تحصیلی، شغلی و توان بخشی (1393)

ارائه منابع و مشاوره در کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره (منابع ارشد مشاوره خانواده
منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد رشته مشاوره و روانشناسی

اصول و فنون راهنمایی در مشاوره: منابع منابع تکمیلی: خانواده ارشد رشته مشاوره.
منابع ارشد مشاوره

و حرفه‌‌اي شفيع‌آبادي تهران رشد 1371 خانواده و خانواده درماني منابع ارشد مشاوره
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره (مشاوره و راهنمایی مشاوره خانواده تحصیلی شغلی توانبخشی)

منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره، منابع ارشد رشته مشاوره خانواده، شغلی
منابع كارشناسي ارشد رشته مشاوره

مشاوره 513 - منابع كارشناسي ارشد رشته مشاوره - خدمات مشاوره ای (خانواده-ازدواج -تحصیلی-مذهبی
منابع امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره

مرکز راهنمایی ومشاوره خانواده اهر - منابع امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره - تهیه
منابع ارشد مشاوره و روانشناسی

منابع ارشد مشاوره و مشاوره خانواده . ترجمه دكتر تبري و عباس علوي
منابع ارشد مشاوره و راهنمايی ۹۲

منابع ارشد مشاوره و راهنمايی ۹۲ خانواده و خانواده درماني سالوادر منوچيني ترجمه:
منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و روان شناسی بالینی

منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و مدرس آموزش خانواده منابع کارشناسی ارشد
برچسب :