نگهداري و تغذيه جوجه قناري :

نگهداري و تغذيه جوجه قناري :

1- ساعات اوليه تولد جوجه هاي قناري بخصوص سه روز اول از دقايق حياتي محسوب مي شوند.
2- چون جوجه ها معمولا در روز چهاردهم از تخم در مي آيند ، عصر روز سيزدهم با كمي غذاي تخم مرغي يا همطراز آن قناري ماده تغذيه شود تا براي غذا دادن به جوجه ها آمادگي لازم را داشته باشد .در سه روز اول مصرف غذاي نرم ( تخم مرغي ) کمتر ميباشد و براي نژادهاي سنگين در حد يک قاشق مرباخوري براي هر جوجه قناري کفايت دارد . و پس از گذشت سه روز مصرف غذاي نرم براي هرجوجه قناري از نژاد سنگين در حد يک جاي تخم مرغي خواهد بود . براي نزاد هاي سبک مصرف غذاي نرم قدري کمتر از اين خواهد بود .
3-چنانچه مشاهده شد كه ماده قناري در تغذيه جوجه ها كوتاهي مي كند بايد او را بوسيله­تغذيه­بابرگ­نازک­کاهو و همچنين­ايجادفرصت­براي آبتني تحريك و تشويق نمود.
4- دانه اصلي قناري شامل تخم کتان و ارزن و تخم شلغم بهمراه هفت تخم در طول دوران رشد جوجه ها در اختيار قرار گيرد .
5- از روز سوم ميتوان به جيره غذايي قناري شاهدانه خرد شده اضافه كرد اما قبل از آنكه جوجه ها لانه را ترك كنند و ماده قناري شروع به ساختن لانه ي جديد نمايد ، بايد قطع شود.شاهدانه پوست شكسته يكي از غذاهاي مورد علاقه قناريها است. شاهدانه بر رشد بدني و چاقي جوجه ها موثر است. البته بايد از مرغوب بودن دانه ها اطمينان حاصل كرد.
6- غذاي تخم مرغي بايد تازه به تازه به قناري داده شود. بهتر است روزي سه مرتبه عوض­شودتااز توليد باسيل كنه قناري در غذاي تخم مرغي و ظرف آن جلوگيري شود.
7- براي­تغذيه­جوجه ها و همچنين قناري تکه هاي سيب و همچنين هويج رنده شده غذاي مکمل مناسبي ميباشد .
8- موقعي كه جوجه قناريها تازه از تخم درآمده اند همواره بايد به آنها توجه داشت. بسيار اتفاق مي افتد كه جوجه اي از لانه به كف قفس مي افتد . در اين مواقع بايد سريعا آن را در ميان دستان خود قرار داده و با نفس گرم به آن بدميد تا بدنش گرم شده و سپس آن را در لانه قرار دهيد.
9- در صورت مردن جوجه در لانه قبل از فاسد شدن ،‌ آن را از لانه خارج سازيد.
10- وقتي كه پر و شاهپر جوجه ها نمايان مي شود ممكن است قناري ماده پرهاي جوجه ها را بكند. اين عمل به واسطه دو عامل اتفاق مي افتد يكي بيماري و ديگري تهيه لانه­­جديد براي تخم گذاري مجدد مي باشد.بيماري قناري در اين موقع بيشتر به خاطرپيدايش­كنه قناري مي باشدو براي رفع آن بايد از داروي مخصوص استفاده شده و قناري و جوجه­هاي آنرابه قفس تميز ديگري منتقل نمود. چنانچه علت پركندن ماده قناري براي ساختن لانه ي جديد باشد در اينجا دو وضع پيش مي آيد. در صورتي كه جوجه ها به حد كفايت­رشد كرده­باشند و بتوان آنها را از ماده قناري جدا نمود بايد آنها را به­يك قفس ديگر منتقل نمود.اگر جوجه ها به حدكفايت­بزرگ­نشده اند در اين صورت بايدبراي آنها لانه تازه­درست­كردودر لانه­نيز پنبه و يا چيزهايي مشابه قرار داد تا قناري ماده­راسرگرم­كرده و ازكندن­پرها بازدارد. در اين هنگام در صورتي كه قناري نر از قناري ماده جدا مي باشد بايد آن را به قفس بازگرداند.
11- به­جوجه هاي جدا شده از مادر ، بايد تا پايان هفته ششم غذاي نرم تخم مرغي يا همطراز آن داده شود. تازه بودن غذا بسيار مهم است.
12- در صورتيکه قناري ماده تا قبل از رشدکامل­جوجه ها تخم گذاري نمايد  مي توانيد جوجه­ها را بهمراه قناري­نردرقفس­مجزا و در نزديکي قفس­قناري­ماده نگهداري نماييد . تا مدت ده روز بعداز تولد جوجه هاي سري دوم نيازبه­حضور قناري­نردر کنار قناري ماده براي­پرورش جوجه هاي سري دوم وجود ندارد .بديهي است جوجه هاي سري اول در اين­مدت­به حد کامل رشد رسيده اندوبصورت مستقل با دانه اصلي - دانه هاي کوبيده يا آسياب­شده -غذاي تخم مرغي­ياهمطراز آن­ومخلوط هفت تخم تغذيه خواهند نمود . جدانمودن­قناري نر و ماده­در اين­دوران موجب مي­شودکه­قناري­نر باآوازخواني جوجه ها را تحت تعليم آواز قرار دهد .
13- يادآوري مي گردد با توجه به اينکه در دوران پرورش جوجه ها مجدد قناري ماده تخم گذاري مي نمايد لذا وجود کف دريا در قفس الزامي است .
14- تغذيه قناري­ماده جداشده از قناري نر و جوجه ها که مشغول نگهداري تخم هاي جديد مي­باشدصرفادانه­اصلي­وعمدتاتخم­کتان مي­باشد.بديهي­است­در طول هفته يک نوبت­و به­ميزان­يک قاشق چايخوري غذاي­نرم تخم مرغي­يا همطراز آن فاقد ايراد است البته مي توانيدبه­جاي استفاده از غذاي تخم مرغي از مقدار بسيار کم سيب يا هويج رنده شده استفاده نماييد . با توجه به اينکه مدت زمان پرورش جوجه هاي سري اول يا دوم و شايدهم­سري­سوم طولاني مي­باشدودراين­دوران­غذاي­تخم مرغي يا همطراز آن­همواره­دردسترس مي­باشدلذادوران­تخم گذاري­مجددفرصت­مناسبي براي تغييرجيره غذايي قناري ماده خواهد بود . دراين­خصوص­به وضعيت قناري نر نيز در صورتيکه تعداد دفعات­جوجه کشي­افزايش يابدتوجه خاص مبذول داريد .چنانچه امکان دارد براي مدت دو ياسه روز قبل از اينکه قناري ماده و جوجه هاي سري دوم ( و شايد سري سوم ) را به قفس قناري نر بازگردانيد جوجه هاي سري قبل را از قناري نر جدا نماييد و جيره غذايي­قناري­نر رادرفرصت­بدست­آمده­صرفادانه اصلي ( عمدتا تخم کتان)تعيين­نماييد .
15- هواي­تازه،ورزش­و نور آفتاب­از عوامل هم­براي­تقويت­ورشدجوجه­قناريها مي باشند. دردوران­تولک­قراردادن­جوجه­هاي­قناري­درقفس­بزرگ( جوجه پران ) نتايج مطلوبي دارد .
16-دوران تولک قناري هاي جوان و سالم بين 8 تا 12 هفتگي آنها آغاز مي شود. دوران تولک جوجه هاي قوي زودتر خاتمه خواهد يافت .
17- دردوران تولک­جوجه قناري لازم است نسبت به تغذيه جوجه ها توجه ويژه مبذول داريد و آنها را با غذاي مقوي تغذيه نماييد .
18- تا قبل از خاتمه دوران تولک جوجه قناري مصرف سبزيجات توصيه نميگردد.
19- لازم­است­تاهنگامي­كه­جوجه ها بتوانندمستقلا و بدون كمك والدين تغذيه نمايند . روشنايي محل نگهداري بيشتر ازحدعادي­باشد ( تا ساعت 11 شب ) . در اين صورت احتمال اينکه با تغذيه مناسب جوجه ها از پدر ومادر خود درشت تر شوند وجود دارد .
20- تعويض­لانه­که آلوده به فضله جوجه ها شده است موجب بهبود وضعت بهداشتي خواهدشد لذا در طول دوران رشد جوجه ها يک يا دو بار اقدام به تعويض لانه نماييد .
21- حتي الامکان براي جوجه کشي از قفس هاي بزرگ استفاده نماييد .
22-رعايت­نظافت­و اصول بهداشتي بخصوص نطافت قفس جوجه کشي در طول دوران جوجه کشي باعث پيشگيري از بيماريها خواهد بود.


مطالب مشابه :


مراقبت از جوجه ها

پرورش قناری - مراقبت از جوجه ها هر دقيقه از روز اول تا آخر روز سوم براي جوجه هاي قناري از
چند نکته خیلی مهم برای دوران جوجه کشی(سری اول)

قناری سرا اراک - چند برای دوران جوجه جوجه ها برای نر و ماده غذای تخم مرغی گذاشته شود تا
نگهداري و تغذيه جوجه قناري :

قناری علی (فردوس قناری) خنده روباشید - نگهداري و تغذيه جوجه قناري : - مطالبی درباره قناری
نگه داری از جوجه قناری

قناری-مرغ عشق-طوطی - نگه داری از جوجه قناری - اصول پرورش قناری و مرغ عشق - قناری-مرغ عشق-طوطی
نگهداري و تغذيه جوجه قناري :

نگهداري و تغذيه جوجه قناري: 1- ساعات اوليه تولد جوجه هاي قناري بخصوص سه روز اول از دقايق
تغذیه قناری به صورت حرفه ای

قناری سرا اراک - تغذیه قناری به صورت حرفه ای - لطفا برای دیدن تمام مطالب وبلاگ به عناوین
تغذیه جوجه قناری

تغذیه جوجه قناری تغذیه جوجه قناری-ساعات اولیه تولد جوجه های قناری بخصوص سه روز اول از دقایق
نگهداری و تغذیه جوجه قناری

پرورش انواع حیوانات - نگهداری و تغذیه جوجه قناری - - پرورش انواع حیوانات
برنامه غذایی برای نگهداری و آماده نمودن قناری

البته برای قناریهایی مثه یورک و خانواده اون کافشه هم به غذای قناری که جوجه داره اضافه می کنن.
برچسب :