میلاد امام رضا (ع) - (اس ام اس)

از عرش سلام سرمدي آوردند
آيينه ي حُسن سرمدي آوردند
با آمدن رضا(ع) از باغ بهشت
يک دسته گل محمدي آوردند


مطالب مشابه :


تک بیتی -دو بیتی- رباعی های ناب ناب ناب

تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب تک بیت، دوبیتی، رباعی های ناب حلول ماه محرم ، ماه پژمرده
رباعی مذهبی/محرم از ...

رباعی مذهبی/محرم از هدر نرفت ز پرتاب چله ها تـک بیتی ها و دوبیتی های ناب
دو بیتی مذهبی ماه محرم از ...

تک بیتی های ناب و زیبا ماه محرم تـک بیتی ها و دوبیتی های ناب
تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب

تک بیتی، دوبیتی، رباعی های ناب *** چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش هرکه شد محرم این آینه
تک بیت محرم از وصال شیرازی

تک بیتی های ناب و زیبا تک بیت محرم از وصال تـک بیتی ها و دوبیتی های ناب
دوبیتی های ناب افغانی

دوبیتی های ناب بیا ای محرم راز دل
تک بیتی ها، دوبیتی ها و رباعی های ناب ناب ناب

تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب ها، دوبیتی ها و رباعی های ناب ناب را سینه ی ما محرم
دوبیتی های ناب شهر من

امروز میخوام چند تا از دوبیتی های دلبر جان دست نا محرم این هم چند تا دوبیتی ناب با
میلاد امام رضا (ع) - (اس ام اس)

تک بیتی های ناب. بهترین تک بیتی ها و دو بیتی و رباعیات بر اساس حروف تک بیتی محرم. آرشیو
برچسب :