نقش بازی گروهی در ارزیابی هاسلام و ادب و احترام

چند روزی است که به همراه یک تیم ارزیابی از سازمان مدیریت صنعتی، به اهواز رفتیم تا مدیران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این ارزیابی، از تمرین های متنوعی استفاده شده است. یکی از این تمرین ها، بازی گروهی است. در این تمرین تلاش می شود تا چند نفر از شرکت کنندگان، بصورت عملیاتی در یک کار تیمی مشارکت نمایند. در این حین نیز ارزیابان، رفتارهای شرکت کنندگان را ارزیابی می کنند.

در تمرین بازی گروهی، تلاش شده تنوعی از بازی ها استفاده شود مثل آشپزی، تولید ماکت، طناب کشی، ساخت محصول و ... . بنظر می رسد تمرین موثری در ارزیابی رفتارها باشد اما باز هم باید بهبود پیدا کند. لازم به ذکر می باشد که یکی از رویکردهای ارزیابی این است که ارزیاب، کاملا منفعل بوده و هیچ مشارکتی نمی کند و تنها به مشاهده رفتار می پردازد، ثبت می کند و در نهایت امتیاز می دهد. اما در عمل به همین سادگی رخ نمی دهد.

در این بازی ها ،بهتر است یک ارزیاب در وادی بازی، دخالت کند و تیم را به چالش بکشاند و یا محرک تیم باشد و گرنه این تمرین، تفاوتی با بحث گروهی نخواهد داشت. بنده وقتی دخالت خود را در این تمرین اضافه کردم، بسیار مثمر ثمر واقع شد و اثربخشی کار را بالا برد. این کار باعث شد، رفتار افراد به راحتی بروز کند. البته دخالت هر ارزیابی توصیه نمی شود زیرا ارزیابی که می خواهد در فرایند بازی گروهی مداخله کند، باید یکسری ویژگی های خاصی باشد. مثلا اهل تعامل سازنده، اعتماد به نفس، قدرت رهبری، قدرت چانه زنی و ....


شما دوست گرامی،

 دخالت ارزیاب در این گونه تمرین ها را توصیه می کنید؟ چرا؟
مطالب مشابه :


نردبان های موفقیت در مدیر شدن

مدیریت، طلای پنهان - نردبان های موفقیت در مدیر شدن - راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی
نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان

تهیه بانک اطلاعات مدیران و شناسایی استعدادهای مدیریتی درون سازمان به روش علمی می‌تواند
طرح استعدادیابی شهرداری تهران

البته با برنامه ریزی صورت گرفته، طی سه مرحله دیگر، استعدادهای مدیریتی ا.، بانک کشاورزی
انتخاب شایستگی ها از لیست عمومی

راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی. تیراندازی ج. ا.، بانک کشاورزی ایران
نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌ وری سازمان

مدیریتی ، نیروهای تهیه بانک اطلاعات مدیران و شناسایی استعدادهای مدیریتی درون
نقش بازی گروهی در ارزیابی ها

مدیریت، طلای پنهان - نقش بازی گروهی در ارزیابی ها - راهکارهایی برای رهبری استعدادهای
دیدگاه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک

راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی. تیراندازی ج. ا.، بانک کشاورزی ایران
جایگاه مربی گری !!!

مدیریت، طلای پنهان - جایگاه مربی گری !!! - راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی - مدیریت
برچسب :