رمز gta7

GTA7  رمز های

جان کامل:         3625550100

جان اضافه:        4825550100

اسلحه نوع اول:   4865550100

اسلحه نوع دوم:   4865550150

رفتن پلیس:        2675550100       

هوا عوض میشود:4685550100

 

نوع اول:          2275550100

 نوع دوم:          2275550142

نوع سوم:         2275550147

نوع چهارم:       2275550168

نوع پنجم:         2275550175

 

نوع اول:          6255550100

نوع دوم:          5255550150

نوع سوم:        6255550200

قایق:

نوع اول:        9385550100

نوع دوم:        9385550150

هلی کوپتر:     3595550100

نکته:

 (↑) را دو بار بزنیدupبرای استفاده از این رمز ها ابتدا باید کلید   سپس این اعداد را وارد نمایید سپس اینتر را بزنید.24.gif


مطالب مشابه :


رمز gta7

رویای زیبا - رمز gta7 - امید وارم از سایت من لذت ببرید.
رمز gta 7

بزرگترین مرکز رمزهای gta - رمز gta 7 - - بزرگترین مرکز رمزهای gta.
رمز بازي gta 7

هرچی که تو بخوای - رمز بازي gta 7 - هرچی درباره بازی و برنامه می خوای این تو پیدا می شه.
رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City)

رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City). Weapon Set 1 ... LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT. Weapon Set 2 ... LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT. Weapon Set 3 ... LEFT ...
رمز های gta 7 برای ps2

رمز های gta 7 برای ps2. سلامت کامل (نوار قرمز): L1، R1، X، L1، R1، مربع، L1، R1 زره کامل (نوار آبی): L1، R1، دایره، L1، R1، X، L1، R1 سلاح تنظیم: 1 بالا، مربع، مربع، پایین، چپ، مربع، مربع، راست سلاح تنظیم 2: بالا، دایره، دایره، پایین، چپ، دایره، ...
برچسب :