دانه گیاهان و رشد آنها


دانه گیاهان و رشد آنها تاريخ : 91/10/22 | 12:17 | نویسنده : فرزانه مقرب تهرانی

در این آزمایش با مراحل جوانه زدن دانه ها آشنا می شوید

تعدادی دانه بکارید و رشد دانه ها را از زمانی که جوانه می زنند مشاهده کنید.

دانه گیاهان و رشد آن ها

وسایل مورد نیاز:

 

  • دانه تازه (دانه کدو تنبل، آفتابگردان، لوبیا و....)
  • خاک مناسب (از گل فروشی ها تهیه کنید.)
  • یک گلدان
  • آب
  • نور و دمای مناسب

 

دستور کار:

  1. گلدان را با خاک مناسب پر کنید.
  2. دانه را داخل خاک بکارید.
  3. گلدان را در جایی که نور خورشید و گرمای مناسبی دارد قرار دهید. (جلوی نور مستقیم خورشید نباشد.)
  4. خاک را مرطوب نگه دارید. (هر روز به آن به مقدار کافی آب دهید. مواظب باشید بیش از اندازه خاک را مرطوب نکنید.)
  5. مشاهدات خود را از زمانی که دانه جوانه می زند و رشد می کند یادداشت کنید. دانه گیاهان و رشد آن ها

 

نتیجه:

1_بعد از یک هفته نگهداری از آن به نتایج خوبی می رسید. جوانه زدن مرحله ای

است که گیاه از یک دانه بیرون می آید و شروع به رشد می کند.

2_برای این که جوانه ها رشد خوبی داشته باشند به شرایط محیطی مناسبی احتیاج

دارند و دانه به آب و اکسیژن برای جوانه زدن نیاز دارد.

3_بعضی دانه ها به دمای بالاتر و محیط گرم برای رویش نیاز دارند و بعضی

دانه ها به دمای کمتر.

4_بعضی دانه ها به نور کافی نیاز دارند و بعضی دانه ها به محیط تاریک.

5_اگر دانه ای تهیه کردید حتما دستورالعمل کاشت و شرایط محیطی آن را مطالعه

کنید.

6_در مرحله بعد می توانید رشد و شرایط محیطی چند دانه را با هم مقایسه کنید.

دانش آموزانی که هنوز دانه ها را کشت نکرده اند بعد از خواندن مطالب چند دانه

به دلخواه کاشته و به کلاس بیاورند.


دانش آموزان در ساعت علوم در دفاتر خود مراحل رشد دانه ی گندم کشیدند و با

مراحل کاشت_ رشد و برداشت آن آشنا شدند و در کلاس بحث شد . فراگیران می دانند

گیاهان مانند انسان ها و جانوران رشد می کنند.

آنها طبق دانستنی های علوم دانه ها را کاشتند یا در آب خیس کردند و ریشه و

جوانه ی آن را مشاهده کردند و به کلاس آوردند.Seedlings.jpgمطالب مشابه :


داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش آموز کلاس دوم دبستان فرهنگیان2

داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش هر روز لوبیا بزرگ می شد و ریشه و
زراعت لوبیا قرمز

مراحل کاشت. انتخاب لوبیا به دلیل رشد نسبتا کند دراوایل دوره رشد نسبت به وبسایت مطالب و
آزمایش رشد لوبیا

آزمایش رشد لوبیا مناسب گذاشتند تا شاهد مراحل رشد یک بقیه تصاویر به ادامه
جوانه زنی دانه ها

انیمیشن ها و تصاویر . مراحل مختلف رویش دانه در نخود. مقایسه رویش دانه لوبیا
دانه گیاهان و رشد آنها

دانه گیاهان و رشد تصاویر متحرک. مجله دانش آموزان در ساعت علوم در دفاتر خود مراحل رشد
لوبيا

لوبیا لوبیا (Kidney طول و مراحل رشد. تصاویر گل بگونیا
علوم. فصل اول (گل ، میوه ، دانه)

های روز نامه یا تکه پارچه های اضافی یا ترکیب با نقاشی یکی از مراحل رشد تصاویر به تنهایی
درس اول علوم دوم

را در دفتر یادداشت کنید مراحل رشد دانه را ی لوبیا را بکاریم تصاویر متحرک زیبا
نمونه سوالات درس علوم دوم ابتدایی

۴- در عکس زیر، مراحل رشد را به ترتیب شماره گذاری کنید. ۵- رشد یک دانه لوبیا تصاویر: کتابهای
برچسب :