كاردستي با برگ

در اینجا هم کاردستی زیبای درخت با استفاده از ترکیبی از نقاشی برای تنه درخت و برگها ی خشک شده نمایش داده شده است:

کاردستی درخت با برگ های خشک

کاردستی درخت با برگ های خشک

و این هم  کاردستی یک بوقلمون زیبا که با برگهای خشک درختان درست شده است:

%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%

کاردستی بوقلمون با برگ درخت

و این هم تعدادی کاردستی عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و چشمهای تزیینی درست شده است

%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8

کاردستی عروسکی با برگ درخت و چوب بستنی

 

           //www.bargozideha.com/static/portal/25/257626-144418.jpg

                 //www.bargozideha.com/static/portal/27/273432-926348.jpg

                  //www.bargozideha.com/static/portal/40/408511-936272.jpg

                                    barg%20%287%29.jpg
                        barg%20%288%29.jpg

                      //www.bargozideha.com/static/portal/51/517633-599237.jpg
                             //www.bargozideha.com/static/portal/26/266289-473487.jpg

                      //www.bargozideha.com/static/portal/10/108835-770457.jpg

                   //www.bargozideha.com/static/portal/59/591291-749661.jpg

                  //www.bargozideha.com/static/portal/60/602494-677027.jpg

                                  bargha-%281%29.jpg

                              //www.bargozideha.com/static/portal/97/971270-804075.jpg

                                      //www.bargozideha.com/static/portal/67/679472-430890.jpg

                                      //www.bargozideha.com/static/portal/95/953585-378232.jpg

امیدورایم این کاردستی ها را با کودکان درست کنید و کنار بچه ها لحظات شادی را داشته باشید.

 مطالب مشابه :


آموزش کاردستی با وسایل دوریختنی

کاردستی با برگ درخت. کاردستی و کلاژ زیبای طاووس با استفاده از کاردستی درخت با برگ های خشک.
كاردستي با برگ

در اینجا هم کاردستی زیبای درخت با استفاده از ترکیبی از نقاشی برای تنه درخت و برگها ی خشک شده
کاردستی با برگهای خشک

کاردستی با برگهای خشک. و این هم تعدادی کاردستی عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و چشمهای
كاردستي با برگ

كاردستي با برگ کاردستی با برگ عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و چشمهای
کاردستی حیوانات با برگ درخت

کاردستی با برگ و این هم تعدادی کاردستی عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و چشمهای تزیینی
کاردستی های حیوانات با برگ درخت

و این هم تعدادی کاردستی عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و کاردستی عروسکی با برگ
کاردستی با برگ درخت

کاردستی با برگ درخت این هم تعدادی کاردستی عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و چشمهای
کاردستی دانش آموزان

کاردستی های مختلف تزیین شده با برگ خشک و تخمه قاب عکس با فوم رنگی و تزیین با تخمه
كاردستي با برگ

و این هم تعدادی کاردستی عروسکی که با چوب بستنی ، برگ خشک و چشمهای تزیینی درست شده است
برچسب :