منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای شهری

ردیف

عنوان کتاب

مولف

انتشارات

ملاحظات

1

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری

حسین شکویی

سمت

برای کنکور تا ص240+فصل آخر.خواندن کل کتاب به دانشجویان توصیه میشود

2

جغرافیای شهری ایران

اصغر نظریان

پیام نور

 

3

از شار تا شهر

محسن حبیبی

دانشگاه تهران

 

4

پویایی نظام شهری ایران

اصغر نظریان

مبتکران

از ص160 به بعد خوانده شود

5

جغرافیا و شهرشناسی

یدالله فرید

تبریز

خواندن این کتاب فقط برای فهم سایر کتب مفید است

فلسفه

ردیف

عنوان کتاب

مولف

انتشارات

ملاحظات

1

دیدگاههای نو در فلسفه جغرافیا(جلد قهوه ای)

حسین شکویی

گیتا شناسی

فهم این کتاب در فهم سایر مطالب بسیار مهم است

2

فلسفه جغرافیا (جلد آبی)

حسین شکویی

گیتا شناسی

 

3

قلمرو و فلسفه جغرافیا

احمد پور احمد

دانشگاه تهران

مهمترین کتاب

جغرافیای طبیعی

ردیف

عنوان کتاب

مولف

انتشارات

ملاحظات

1

مبانی آب و هوا شناسی

بهلول علیجانی

سمت

تا ص 270

2

آب و هوای ایران

بهلول علیجانی

پیام نور

 

3

ژئو مورفولوژی ساختمانی

فرج الله محمودی

پیام نور

 

4

ژئو مورفولوژی دینامیک

فرج الله محمودی

پیام نور

 

5

ژئو مورفولوژی ایران

جمشید جداری عیوضی

پیام نورمطالب مشابه :


جدول مورگان

جغــرافیــا و بــرنــامــه ریــزی شهـری - جدول مورگان - کـارشنـاسی ارشـد- دکتری urban planing
جدول برنامه ریزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد. جدول برنامه ریزی خود کنترل
منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی اکسل روش کوکران و جدول
جدول هاي برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم - جدول هاي برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا
جدول ظرفیت گرایش برنامه ریزی توریسم-کارشناسی ارشد سال91

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم - جدول ظرفیت گرایش برنامه ریزی توریسم-کارشناسی ارشد سال91 -
ابزار برنامه ریزی(2): جدول گزارش روزانه

کیهان - کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی - ابزار برنامه ریزی(2): جدول گزارش روزانه - منابع
اهداف كلي،اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي پايه ششم ابتدايي

برنامه ریزی درسی اهداف كلي،اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد کارشناس ارشد برنامه ریزی
برنامه ريزي براي مطالعه كنكور كارشناسي ارشد حسابداري

بهتر برنامه ریزی دقیق نسبت به برنامه مطالعه كنكور ارشد جدول برنامه
جدول برنامه ریزی خود کنترل اسکینری

جدول برنامه ریزی خود کنترل و جعبه لایتنر ،دبیرستان ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد
منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه جدول گرایش‌ها
برچسب :