نخستين موزه کودک کشور در مشهد

مشهد-خبرنگارآفرينش
 سرپرست اداره امور فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: مجوز اولين موزه کودک با هدف پاسداشت فرهنگ ايراني به طور ثابت و سيار در کشور توسط معاونت فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور صادر گرديد. پهلوان تصريح کرد: موزه کودک با هدف ايجاد فرصت براي دستيابي و آشنايي کودکان کشور و کودکان ايراني مقيم خارج از کشور با فرهنگ هنر و صنايع دستي ايران، تعامل فرهنگي کودکان مناطق مختلف کشور با يکديگر و با کودکان خارج از کشور و ايجاد رغبت لازم در وجود ذوقي کودکان به منظور تجربه بهترين مصاديق تمدن مي باشد. وي در ادامه خاطرنشان کرد: فرهنگ سازي و آموزشهاي لازم در زمينه حفظ و حراست از ميراث فرهنگي، موزه هاي آثار تاريخي، تقويت احساس فرهنگي، علايق ملي، آموزه هاي ديني، ارايه خدمات فرهنگي به کودکان ايراني داخل و خارج از کشور با عنوان شهروندان ايراني، ثبت و معرفي اولين موزه تخصصي کودک در ايران در فهرست موزه هاي کودک در جهان و جذب موزه داران کودک در جهان به کشور ايران و بازديد از موزه مذکور از ديگر اهداف ايجاد موزه کودک مي باشد.


مطالب مشابه :


نخستين موزه کودک کشور در مشهد

ميراث ماندگار رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
ملکه نفرتي تي، همچنان در آلمان مي‌ماند

ميراث ماندگار. رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
گشایش نخستین موزه دریایی ایران

ميراث ماندگار رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
خانه سکه ایران تمبر طلایی رونمایی کرد

ميراث ماندگار رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي منصوب شد

ميراث ماندگار رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
آسیاب‌های آبی شوشتر

ميراث ماندگار. رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
کشف سکه هاي هشتصد ساله در استان زنجان

ميراث ماندگار. رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
اسکناسی که کلکسیون داران آرزویش را دارند

ميراث ماندگار. رزرو هتل مشهد | سامانه رایگان نویسنده : احسان
برچسب :