مدیرت باغ مرکبات

 

مديريت باغ مرکبات - خصوصيات اکولوژيکي


مديريت باغ مرکبات

 

مقدمه :

وطن اصلي مرکبات چين ، آسيای شرقی ، هندوستان است . بطور  کلي در مناطق گرم و نيمه گرم در شرايطي که درجه حرارت کمتر از 4- برسد از لحاظ تجاري ميتوان پرورش داد .  باغ مرکبات در مملکت ما در استان مازندران ( سواحل درياي خزر ) و جنوب کشور درحد اقتصادی و تجاري مرکبات پرورش مي يابد .

با توجه سرما و یخ بندان اخیر در مازندران بی مناسب نبوده تا در خصوص این واقعه اطلاعاتی در این زمینه به باغداران محترم داده باشیم

 

خصوصيات اکولوژيکي

يکي از فاکتورهاي مهم و محدود کننده پرورش مرکبات درجه حرارت ميباشد . چه اين درجه حرارت زياد باشد و چه کم ، بهرحال به کميت و کيفيت تاثير خواهد گذاشت .

در بعضي مواقع در اراضي شيبدار با وجوديکه درجه حرارت به نقطه خطرناکي نرسيده است ولي خطر يخ زدگي در اين مناطق بچشم ميخورد . در سال جاری (دی ماه 1386 ) درجه حرارت هوا در منطقه ساری به زیرصفر رفته بطوریکه در بعضی از نقاط بمدت بیش از ده روز ادامه داشت . و به محصولات مرکبات لطمه شدید وارد نموده است .

درجه يخ زدگي در اندامهاي مختلف مرکبات متفاوت است بطوريکه :

-        نوع مرکبات

-        اندامهاي مختلف

-        بافت و ميزان آبيکه در خود جاي داده است .

-        مدت و زمان يخ زدگي

-        تغذيه و وضعيت آب درخت

-        عمليات زراعي

-        هرس

-        بيماري و آفات

-        دوره رشد و نمو شاخه ها و سرشاخه ها متغير است .

-        درختان مرکبات در 13-12 درجه شروع به رشد و نمو نموده و در 26-25 درجه حداکثر رشد را خواهند داشت و در درجه حرارت 32 به بعد رشد آن به آرامي صورت ميگيرد در 39 درجه رشد متوقف ميگردد .

-        غنچه ها و ميوه هاي ريز مي سوزند و در اثر گرماي شديد و از دست دادن آب برگها سوخته و ريزش ميوه ها شروع ميشود و باد و تبخیر شدید باعث سفتی  پوست ميوه ها ميشوند . قبل از غرس نهال در زمين اطراف زمين توسط درختان مقاوم ايجاد بادشکن مينماييم . چنانچه رطوبت و نم از حد معمول بيشتر باشد سبب افزايش بيماري و افات خواهد شد .

چنانچه رطوبت از حد معمول کمتر باشد در پرتقال ناف دار ( ناول ) ناف بسمت بيرون متمايل خواهد شد .

در حرارت زياد نارنگي نسبتاً مقاوم هستند .

 

مقاومت مرکبات باتوجه به نوع آنها به ترتیب بشرح زير هستند .

1-    سه برگها (Poncirus trifoliata)

2-    ماندارين ها ( نارنگي )

3-    نارنج

4-    پرتقال

5-    گرت فرود

6-    ليمو

 

مقاومت درختان  و  ميوه ها در مقابل سرما متفاوت ميباشد .

 

  درخت                   ميوه

  ليمو                       ليمو

 گرت فرود                نارنگي

 پرتقال                    پرتقال

 نارنگي                   گرت فرود

 

ليمو در 8- درجه و پرتقال 9- درجه و درختان نارنگي در 12- درجه تماماً ميميرند .

يخ زدگي با توجه به ميزان ميوه موجود در درختان متفاوت ميباشد . بطوريکه ميزان محصول زياد باشد مواد غذائي جذب شده زياد ميباشد مقاومت در مقابل يخ زدگي کاهش مي يابد . برعکس در سنوات سال زدگي و کاهش محصول مقاومت درختان در مقابل سرما زياد ميشود. درختان در زمان گلدهي به يخ زدگي خيلي حساس ميشوند . از هرس نمودن درختان در سرما زياد بايد پرهيز نمود .

چناچنه بقدر کافي آبياري نشده باشد و يا دير آبياري نموده باشند و يا بالا بودن آبهاي تحت اراضي از سرما متاثر ميشوند . سرما سبب ترک خوردگي پوست تنه درخت ميشود برگها جمع شده و سبزترو براق به نظر مي رسند .سرمازدگي در پوست ميوه سبب لکه شده و ريزش آنرا باعث ميشود . آب ميوه کم شده نسبت قند کم خواهد شد .  

 

تدابيري براي جلوگيري از سرمازدگي

براي افزايش درجه حرارت باغ با استفاده از سيستم آبياري باراني آبياري شوند . ماشين هاي ايجاد باد و بخاريهاي بزرگ نصب نمود با ايجاد مه و دود درجه حرارت بالاتر از 3- و4- نگهداريم .

 

توانايي عمليات داشت مركبات و انواع آن

2

3-1

آشنايي با روشهاي آبياري باغ مركبات

3-2

آشنايي با نياز غذايي انواع مركبات

3-3

آشنايي با زمان نحوه كود دهي باغ مركبات

3-4

شناسايي اصول آبياري باغ مركبات

3-5

شناسايي اصول نحوه كود دهي باغ مركبات

3-6

شناسايي اصول نحوة هرس باغ مركبات

3-7

آشنايي با آفات و بيماريهاي مهم مركبات

3-8

شناسايي اصول نحوة مبارزه و پيشگيري از آفات و بيماريهاي مهم انواع

مركبات

-

نحوة مبارزه و پيشگيري از آفات و بيماريهاي مهم انواع مركبات
nn2.jpg


مطالب مشابه :


آفات وبیماریهای مرکبات و روش های مبارزه با آن

رعایت فاصله کشت، هرس شاخه حساس يا نيمه مقاوم و نارنگي، پرتقال و نارنج مقاوم مي
فصل هفتم (هرس و افات مرکبات)

زمان هرس. کلمه هرس با روی پایه شل محله بیشترین آلودگی و رقم خونی مورو روی پایه نارنج
مرکبات

حدود 20عدد هسته وجود دارد .پرورش دهندگان هسته ي نارنج يا زمان كاشت تا و هرس گاهی
مدیرت باغ مرکبات

- مدت و زمان يخ زدگي 3- نارنج. 3-6 شناسايي اصول نحوة هرس باغ
توليد نهالهاي پيوندي ليموترش

اجرای کاشت ,هرس , علف تراشی , (نارنج * ليمو ليسبون) و نارنج مورد بررسي قرار گرفت.
آموزش پرورش مرکبات و کلیاتی درباره پرتقال

عموماً میوه نارنج در اوائل دی به همین دلیل زمان کشت بذر در شمال سالم پس از هرس
پرتقال

ارقام مختلف پرتقال را با پیوند شکمی روی پایه های نارنج که از بذر شود بایستی در زمان رسیدن
پایه­ های مهم مرکبات

نارنج سه برگ دارای ای و پیشرفته هرس اعلام نمایید تا در سریعترین زمان درخواست شما
برچسب :