مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر لاهرود

شماره91/300/8120             18/2/1391
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر لاهرود
استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل
در اجراي بند (5) ذيل ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جـامع ـ تفصيلي شـهر لاهرود را كه در اجـراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 7/7/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق طرح «تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعيين سرانه آنها» مصوب 10/3/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه گردد.
2ـ اراضي حاشيه غربي شهر با عنوان ذخيره مسكوني از محدوده شهر خارج و خط محدوده در اين بخش بر لبه بافت موجود و ساير كاربري‌هاي پيشنهادي منطبق گردد.
3ـ كمربندي پيـشنهادي ضلع غربي شهر حذف و شبكـه معابر در اين بـخش اصلاح گردد. (شبكه داخلي محدوده تقويت شود)
4ـ كاربري آموزش عالي از ضلع غربي شهر حذف و به ورودي شهر واقع در ضلع شمالي و در اراضي با عنوان ذخيره مسكوني منتقل و جانمايي گردد.
5 ـ كاربري‌هاي پيشنهادي واقع در ضلع جنوب شرقي شهر حذف و خط محدوده بر خط محدوده مصوب در طرح هادي قبلي منطبق گردد. (محدوده در اين قسمت محدود به ساخت و سازهايي خواهد بود كه داراي پروانه احداث بنا از شهرداري و مجوز از مراجع ذيصلاح باشند.)
6 ـ پارك داغلار باغي واقع در ضلع شمالي شهر به همراه محور ارتباطي آن از محدوده شهر خارج و در حريم قرار گرفته و در نقشه منطقه‌بندي حريم لحاظ گردد.
7ـ مساحت حريم مطابق بند7 مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير يكصد هزار نفر به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، تا 5 برابر مساحت محدوده كاهش يابد و نقشه منطقه‌بندي حريم مطابق بند 8 ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده‌ي شهرها مصوب 10/8/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه گردد.
8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارايه گردد.
9ـ افق طرح با حفظ سطـوح، سرانه‌ها و جمعيت پيشنهادي شهر به سال 1405 افزايش يابد.
10ـ طراحي و تعريض شبكه معابر شهر بويژه بلوار ورودي و بافت اطراف امامزاده متناسب با هويت و با احترام به بافت موجود و سازمان اجتماعي شهر انجام نشده است اين موضوع اجراي طرح را با مشكلات و چالش‌هايي مواجه مي‌سازد. لازم است طراحي و تعريض شبكه معابر شهر به‌گونه‌اي باشد كه حداقل تخريب در بافت موجود ايجاد گردد و همچنين براي بلوار پيشنهادي شهر طرحي در قالب طرح موضعي (طراحي شهري) تهيه و ارائه گردد و اجراي آن در قالب يك برنامه اجرائي مصوب صورت گيرد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 3169 نفر در محدوده‌اي به وسعت 7/156 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 2/20 نفر در هكتار) و حريمي به مساحت 1043 هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيده بود.
ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر لاهرود بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي


مطالب مشابه :


دانلود پروژه کارآفرینی احداث کارخانه نساجی

دانلود پروژه ها کلیات طرح. طرح تفصیلی احداث کارخانه واقع دراستان قزوین بمنظور تولید
ضوابط جدید طرح تفصیلی تهران

دانشگاه ازاد قزوین مجله نخبگان مرکز دانلود رایگان تخصصی طرح تفصیلی جدید
طرح جامع چیست؟

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران91 دانلود طرح تهران، تبریز، قزوین و رشت در سال
انواع طرح های شهرسازی

تهران غرب دانشگاه ازاد قزوین مجله معمار طرح تفصیلی بزرگترین سایت دانلود
داير كردن دفتر اسناد رسمي بوسيله ي مالك،‌ استفاده تجاري محسوب نمي شود

جلسه مورخ 23/9/1389 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت دانلود فرم
راهبرد توسعه شهری(CDS) بخش سوم

بهر حال در مورد قزوین مشاور طرح ، در طرح های جامع و تفصیلی و هادی دانلود رایگان
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر لاهرود

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع قزوین البرز تهران 45-دانلود
سه مفهوم مهم

دانلود کتاب شهرنشینی در اخبار قزوین سایتانتخابات قزوین انتخابات ریاست طرح تفصیلی
رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متعاقباً طرح تفصیلی تهیه شده توسط مشاور در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین دانلود
عکس و توضیح درباره پارک های جنگلی ایران

دانلود عکس به قزوین) سطح دریا می‌باشد و در طرح تفصیلی تهران جزو کمربند سبز شهر
برچسب :