کنایه های فارسی بخش نهم


161- چوب دوسر نجس : کسی که مورد نفرت دو طرف دعوا ونزا باشد.

162- چوب لای چرخ گذاشتن: مانع پیشرفت دیگران شدن – مانع ایجاد کردن.

163- چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن : در آمد نداری قناعت کن.

164- چانه اش گرم شد : زیاد حرف می زند.

165- چه خاکی به سرم بریزم : چه چارهای بیندیشم.

166- چیزی در چنته نداشتن : بی اطلاع بودن.

167- حرف راست را از دهن بچه باید شنید: اشاره به پاک ومعصوم بودن بچه ها.

168- حساب به دینار، بخشش به خروار : در حساب باید دقیق بود ودر بخشش سخاوتمند.

169- حق کسی را کف دستش گذاشتن: سزای عمل کسی را دادن.

170- حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی : تا آزمایش نکنی متوجه نخواهی شد.

171- حمام زنانه شدن : شلوغ و پر سروصدا شدن .

172- حلزون خود را به جمع شاخدارها می کند: چیزی کوچک وبی اهمیت خود را داخل بزرگان می کند.

173- حنایش رنگ ندارد: کاری از او ساخته نیست.

174- خاله زنک بازی در آوردن : حرکات غیر جدی زنانه داشتن .

175- خدا نجار نیست اما درو تخته را خوب به هم می اندازد: این دو نفر در رفتار بسیار به هم شبیه هستند. (به ویژه زن و مرد )

176- خر بیارو باقالا بار کن : کار خراب جبران نا پذیر .

177- خر پول : پول دارو ثروتمند.

178- خر تو خر بودن : هدجو مرج و بی نظمی – شلوغی زیاد.

179- خر خالی یرقه می رود: آدم بی مسئولیت ادعای زیادی دارد.

180- خر را که به عروسی می برند برای خوشی نیست برای آبکشی است : آدم زحمت کش را برای کار کردن دعوت می کنند.


مطالب مشابه :


کنایه های فارسی

هر چی بخوای - کنایه های فارسی - در این وبلاگ می توانید از مطالب گوناگون بازدید نمائید. - هر چی
کنایه های فارسی بخش نهم

کنایه 64 - کنایه های فارسی بخش نهم - زبان و ادبیات فارسی
کنایه های دروس ادبیات فارسی دوم دبیرستان

مطالب این وبلاگ برگرفته از وبلاگ های دبیران زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده است.
کنایه های فارسی

sosanflowersohastar - کنایه های فارسی - معلم ششم سما ØÑÇÍ ÞÇáÈ [ ØÑÇÍ ÞÇáÈ: ÂæÇÒ˜ ]
کنایه های معروف فارسی

کنایه های فارسی. نطقش کور شدن: براثر گفتگو وجنجال سخن کسی قطع شدن، از ادامه صحبت بازماندن.
«کنایه» و کاربرد آن در زبان فارسی

زبان و ادبیات فارسی - «کنایه» و قبل از آن‌که به بحث و تحلیل تعریف‏‌های کنایه بپردازیم
کنایه

شعر و ادب فارسی - کنایه - آموزش شعر و ادب فارسی و نقد نوشته های
کنایه های درس کباب غاز ادبیات دوم دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی - کنایه های درس کباب غاز ادبیات دوم دبیرستان - زبان و ادبیات فارسی دوره ی
کنایه

کنایه « کنایه » واژه ای عربی است که در زبان فارسی نیز بکار می رود.این کلمه در اصل مصدر ثلاثی
برچسب :