نمونه سوالات تستی ( 2)

1 - کدام یک از تمدن های زیر در خوزستان می زیستند ؟

الف : جیرفت   ب : سیلک    ج: شهر سوخته    د : ایلام

2 - آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام است ؟

الف : اشکانیان      ب : هخامنشیان       ج : ساسانیان       د : سلوکیان

3 - در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد ؟

الف : روم          ب : اعراب         ج: یونان              د: آشوری ها 

4 _ یایتخت ساسانیان کدام شهر بود ؟

الف :صد دروازه     ب :تخت جمشید      ج : شوش      د : تیسفون 

5 - اشکانیان در تاریخ به آن مشهورند ؟

الف : جگاوری      ب : معماری       ج : کشورداری      د : کشاورزی

6 - کدام یک از موارد زیر از طبقه بزرگان نبودند ؟

الف : فرماندهان نظامی    ب : دبیران    ج : بازرگانان      د : موبدان 

7 - در کدام دوره تاریخی اختلاف طبقاتی به اوج خود رسید ؟

الف : پارت ها    ب : ساسانیان :     ج سلوکیان       د : مادها 

8 : مهم ترین پیشه و معیشت در ایران باستان چه بود ؟

الف : تجارت    ب : دامداری    ج : کشاورزی    د : صادرات ابریشم

9 - منبع اصلی در آمد حکومت در دوره ی باستان چه بود ؟

فروش محصولات کشاورزی  ب : مالیات  ج : صادرات قالی   د : دامداری

10 - دین رسمی کشور در دوره ی ساسانی چه بود ؟

الف : زرتشتی       ب : یهودی        ج : مانوی       د : مسیحی 

11 - کدام یک از بازی های زیر را ایرانیان ابداع کردند ؟

الف : تیر اندازی     ب : پرتاب سنگ      ج : چوگان      د: فلاخن 

12 - کدام یک از بناهای زیر از نظر معماری شهرت جهانی دارد ؟ 

الف : طاق بستان      ب : پاسارگاد      ج :  تخت سلیمان      د : تخت جمشید 

13 - زبان ایرانیان در دوره ی اسلامی چه بود ؟

الف : پارسی میانه  ب : پهلوی   ج : دری     د : پارسی باستان 

14- سنجش و تعین زمان ایرانیان را با کدام علم آشنا کرد ؟

الف : پزشکی     ب : نجوم       ج : معماری     د : کیمیا گری 

15 - کدام پادشاه ساسانی اقدام به ساختن مدرسه و بیمارستان کرد ؟

الف : خسرو پرویز    ب : اردشیر        ج : یزدگرد سوم      د : شاپور 

16 - کدام یک میرلث فرهنگی محسوب می شود ؟

الف : کتاب ها     ب: بناهای تاریخی      ج : سکه ها     د : همه ی موارد 

17 - چشم مصنوعی و نخستین انیمیشن دنیا مربوط به کدام تمدن است؟

الف : سیلک    ب : ایلام      ج : جیرفت      د : شهر سوخته 

18 - معبد چغازنبیل مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن.................. است ؟

الف : ایلام     ب : جیرفت     ج : سیلک      د : شهر سوخته 

19 رسیدگی به کارهای کاخ شاهی از وظایف کدام مفام حکومتی بود ؟

الف وزیر بزرگ    ب : ریس دربار     ج : منشیان       د : ماموران مخفی 

20 - ارشمند ترین کالای تجاری که از چین به ایران می رسید چه بود ؟

الف ادویه     ب : قالی :       ظرف سفالی      د ابریشم


مطالب مشابه :


نقشه کلیه بناهای تاریخی ایران

پروژه معماری - نقشه کلیه بناهای تاریخی ایران - پایان نامه پروپوزال، دانلود پاورپوینت
دانلود پلان نما -برش از بناهای تاریخی

مرجع کامل پاورپوینت - دانلود پلان نما -برش از بناهای تاریخی - مرجع کامل پاورپوینت - مرجع کامل
بازار

بناهای تاریخی موضوعات وب. تاریخ. جغرافی. سوالات. پاورپوینت. مطالعات
عکس شیت ها و پاورپوینت خانه اسدی برای درس برداشت از بنا های تاریخی

این دنیای منه با همه بدی ها و خوبی هاش - عکس شیت ها و پاورپوینت خانه اسدی برای درس برداشت از
برداشت از بناهای تاریخی

معماری دانشگاه کمال الملک نوشهر - برداشت از بناهای تاریخی - پاورپوینت;
نمونه سوالات تستی ( 2)

الف : کتاب ها ب: بناهای تاریخی ج : سکه ها د : همه ی موارد پاورپوینت آب و هوای ایران و جهان ;
درس آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی

مرمت گر - درس آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی - مرمت معماری , مرمت شهری , معماری بومی و مرمت آثار و
برچسب :