آموزش مجسمه سازی جلسه16-فیلم آموزش مجسمه سازی توسط فیلیپ فاروت Philippe Faraut: The Art Of Sculptin

میزان موفقیت هر اثری غالب اوقات بستگی به کیفیت ژست ها وحا لات چهره دارد.حتی پرتوه هایی که از نظر تکنیکی در حد کمال هستند اگر فاقد حالت باشند ضعیف قلمداد خواهند شد .هدف این برنامه نشان داذن حالات مختلف اجزا صورت است. علاوه بر آن فیلیپ فارو تمریناتی را که برای پرورش مهارت‌های مجسمه سازی مفید هستند نشان می دهد که ازجمله ی این مهارت ها، نحوه ی تشخیص حجم‌های صورت در سنین . نژاد ها وجنسیت‌های مختلف است.هنگامی که مجسمه ساز بامشخص کردن حرکات دست وشانه تا جزثی ترین تغییرات ماهیچه‌های صورت سعی می کند ژست‌های حرکتی را خلق نماید، حالات چهره می تواند به او کمک کرده وبین اثر وبیننده ارتباط برقرار نماید.فیلیپ فارو در این سه مجسمه ی برنجی حالات مختلف راکه در ضمن عنوان هر اثر نیز هست را به نمایش می گذارد

فیلیپ فورو در طی زندگی حرفه‌ای خویش تحقیقات زیادی در خصوص تفاوتهای نژ!دی، مکانیسم حالات مختلف چهره و فرآپند پیری به عمل آورده است او در این برنامه ضمن نمایش چگونگی ساختن مجسمه صورت مردان به مقایسه ساختار صورت در نژادهای مختلف ،معرفی مشخصه هآی خاص چهره مردان و نشان دادن تاثیرات پیری بر چهره پرداخته است.با گذشت زمان هنر فورو راه تکامل بیموده و او که در ابتدا هدفش ساخت مجسمه هایی کاملآ شبیه به مدل اصلی بود، استفاده از ساختار استخو!نی با بارزترین مشخصه‌های مدل‌های خویش را نقطه شروعی برای خلق شکل خاصی از هنر مجسمه سازی قرار داد.در آ ثار اخیر فوروه شباهت چندان مد نظر نیست و آنچه اهمیت دارد خلق چهره هایی است که بتوانند احساسات و هیجانات را کاملآ به بیننده منتقل سازند

مجسمه سازی با خمیر از کهن ترین اشکال هنر است.مجسمه‌های کوچک و ظریف مذهبی و اسباب بازی‌های کودکان از قدیمی ترین جلوه‌های این هنر هستند.امروزه هم وضعیت چندان تغییری نکرده و کاربرد این هنر در زمینه هایی مشابه است.فیلیپ فارو مهارت خود در هنر مجسمه سازی را با کوشش وتمر ین برای خلق مجسمه‌های کوچک وظریف، یرتره ء اشیاء برنزی ومجسمه‌های یاد بود به دست آورده است.فارو درسنین بسیار پایین در فرانسه با کنده کاری بر روی چوب یاد گیری این هنر را آغازکرد.او همیشه عاشق کار کردن با خمیر بود ه سرانجام با آمدن به ایالات متحده توانست در هنر ه جسمه سازی و تدریس در آن به صورت حرفه‌ای به توفیقا تی نائل آید.او شاگردان فراوانی داشته است و با مشاهده ی کار آنها مونق شده است به خطا هایی که معمولآ هنرجویان تازه کار مرتکب می شوند پی برد.هدف این یرنإمه ارائه روشی گام به گام در هنر مجسمه سازی است.روشی که به آسانی بتوان آن را دنبال نمود. فارو با خمیر گلی آب حلآ ل کار می کند که قدیمی ترین ماده در مجسمه سازی است


میزان موفقیت هر اثری غالب اوقات بستگی به کیفیت ژست ها وحا لات چهره دارد.حتی پرتوه هایی که از نظر تکنیکی در حد کمال هستند اگر فاقد حالت باشند ضعیف قلمداد خواهند شد .هدف این برنامه نشان داذن حالات مختلف اجزا صورت است. علاوه بر آن فیلیپ فارو تمریناتی را که برای پرورش مهارت‌های مجسمه سازی مفید هستند نشان می دهد که ازجمله ی این مهارت ها، نحوه ی تشخیص حجم‌های صورت در سنین . نژاد ها وجنسیت‌های مختلف است.هنگامی که مجسمه ساز بامشخص کردن حرکات دست وشانه تا جزثی ترین تغییرات ماهیچه‌های صورت سعی می کند ژست‌های حرکتی را خلق نماید، حالات چهره می تواند به او کمک کرده وبین اثر وبیننده ارتباط برقرار نماید.فیلیپ فارو در این سه مجسمه ی برنجی حالات مختلف راکه در ضمن عنوان هر اثر نیز هست را به نمایش می گذارد

فیلیپ فورو در طی زندگی حرفه‌ای خویش تحقیقات زیادی در خصوص تفاوتهای نژ!دی، مکانیسم حالات مختلف چهره و فرآپند پیری به عمل آورده است او در این برنامه ضمن نمایش چگونگی ساختن مجسمه صورت مردان به مقایسه ساختار صورت در نژادهای مختلف ،معرفی مشخصه هآی خاص چهره مردان و نشان دادن تاثیرات پیری بر چهره پرداخته است.با گذشت زمان هنر فورو راه تکامل بیموده و او که در ابتدا هدفش ساخت مجسمه هایی کاملآ شبیه به مدل اصلی بود، استفاده از ساختار استخو!نی با بارزترین مشخصه‌های مدل‌های خویش را نقطه شروعی برای خلق شکل خاصی از هنر مجسمه سازی قرار داد.در آ ثار اخیر فوروه شباهت چندان مد نظر نیست و آنچه اهمیت دارد خلق چهره هایی است که بتوانند احساسات و هیجانات را کاملآ به بیننده منتقل سازند

مجسمه سازی با خمیر از کهن ترین اشکال هنر است.مجسمه‌های کوچک و ظریف مذهبی و اسباب بازی‌های کودکان از قدیمی ترین جلوه‌های این هنر هستند.امروزه هم وضعیت چندان تغییری نکرده و کاربرد این هنر در زمینه هایی مشابه است.فیلیپ فارو مهارت خود در هنر مجسمه سازی را با کوشش وتمر ین برای خلق مجسمه‌های کوچک وظریف، یرتره ء اشیاء برنزی ومجسمه‌های یاد بود به دست آورده است.فارو درسنین بسیار پایین در فرانسه با کنده کاری بر روی چوب یاد گیری این هنر را آغازکرد.او همیشه عاشق کار کردن با خمیر بود ه سرانجام با آمدن به ایالات متحده توانست در هنر ه جسمه سازی و تدریس در آن به صورت حرفه‌ای به توفیقا تی نائل آید.او شاگردان فراوانی داشته است و با مشاهده ی کار آنها مونق شده است به خطا هایی که معمولآ هنرجویان تازه کار مرتکب می شوند پی برد.هدف این یرنإمه ارائه روشی گام به گام در هنر مجسمه سازی است.روشی که به آسانی بتوان آن را دنبال نمود. فارو با خمیر گلی آب حلآ ل کار می کند که قدیمی ترین ماده در مجسمه سازی است

Philippe Faraut: The Art Of Sculpting Volume 1-3 2.1GB


The Art of Sculpting with Philippe Faraut Volume1:Children

In this first volume of his instructional series, Philippe shares his step-by-step method of construction, as well as a guide to catch and correct common mistakes, while demonstrating in his favorite medium: wet clay. Filmed on location in Honeoye, NY at his studio, this 89 minute tape offers instruction easily followed by a beginner and complete enough to keep the interest of the most experienced sculptor.

The Art of Sculpting with Philippe Faraut
Volume 2: Expressions and Facial Construction

In this volume which covers individual features of different expressions, Philippe demonstrates rapid exercises in water-based clay that are useful for developing sculpting skills, including how to recognize volumes specific to different ages, genders, and ethnic groups. This 110 minute tape also includes a comprehensive demonstration on hollowing and firing techniques.


The Art of Sculpting with Philippe Faraut
Volume 3: Men

In this third installment of his instructional series, Philippe Faraut focuses on modeling the heads of men. His demonstrations include basic structure comparisons of different ethnicities, techniques for modifying expressions, the mechanics of the aging process and facial weight distribution for heavy-set men. In addition, he completes one bust of a man including hair and clothing.


Download Philippe Faraut: The Art Of Sculpting Volume 1-3 at high speed!Download Links:
Rapidshare
http://rapidshare.com/files/202151358/PFTAOSV1C.part8.rar
http://rapidshare.com/files/202146150/PFTAOSV1C.part7.rar
http://rapidshare.com/files/202141325/PFTAOSV1C.part6.rar
http://rapidshare.com/files/202135846/PFTAOSV1C.part5.rar
http://rapidshare.com/files/202131029/PFTAOSV1C.part4.rar
http://rapidshare.com/files/202126250/PFTAOSV1C.part3.rar
http://rapidshare.com/files/202121035/PFTAOSV1C.part2.rar
http://rapidshare.com/files/202115586/PFTAOSV1C.part1.rar

http://rapidshare.com/files/206547301/PFTAOSV3.part8.rar
http://rapidshare.com/files/206542599/PFTAOSV3.part7.rar
http://rapidshare.com/files/206537545/PFTAOSV3.part6.rar
http://rapidshare.com/files/206532064/PFTAOSV3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/206526540/PFTAOSV3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/206521291/PFTAOSV3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/206515920/PFTAOSV3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/206510524/PFTAOSV3.part1.rar

http://rapidshare.com/files/206509465/PFTAOSV2.part8.rar
http://rapidshare.com/files/206504111/PFTAOSV2.part7.rar
http://rapidshare.com/files/206499109/PFTAOSV2.part6.rar
http://rapidshare.com/files/206493236/PFTAOSV2.part5.rar
http://rapidshare.com/files/206487876/PFTAOSV2.part4.rar
http://rapidshare.com/files/206482629/PFTAOSV2.part3.rar
http://rapidshare.com/files/206477633/PFTAOSV2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/206472083/PFTAOSV2.part1.rar

password:sculpy


مطالب مشابه :


ساخت ماسک گلی به طول 2 متر

برای دیدن دیگر عکس ها به آدرس زیر بروید. گالری عکس های مجسمه سازی و نقش برجسته. برچسب‌ها
سئوالهای متداول مجسمه سازی با گل

مجسمه گلی را میزان چسبندگی گِل ، کم یا زیاد نباشد ؛ چون در این صورت ، در مرحله ی ساخت
آموزش مجسمه سازی جلسه16-فیلم آموزش مجسمه سازی توسط فیلیپ فاروت Philippe Faraut: The Art Of Sculptin

مجسمه ، آموزش مجسمه در ابتدا هدفش ساخت مجسمه هایی کاملآ شبیه گلی آب حلآ ل کار
گل بازی (3)

در گِل‏بازی و ساخت مجسمه‏های گلی هم كودكان اشكالی را كه برایشان مهم‏تر است، با جزئیات
تصاویری از مجسمه های گلی

تصاویری از مجسمه های گلی تصاویری از نهایت خلاقیت در ساخت مجسمه آموزش دانشگاه
عکسهایی از یک نمایشگاه مجسمه و تابلوهای گلی !!!

فرم،کد کوکي ها،آموزش جاوا،آموزش مجسمه و تابلوهای گلی ساخت و ویرایش حرفه
برچسب :