جدول ماتریسی (swot)

به نام خدا

تدوین استراتژی‌ها‌ یا راهبردها در سیاست‌های کلان فرآیند مشارکت در منطقه (مدرسه)،

ایجاب می‌ کنند که از وجود فرصت‌ها برای کاهش تهدیدها و از وجود قوت‌ها جهت رفع ضعف‌ها

بهره‌مند شد و با مشارکت اولیا و حمایت‌های موجود در منطقه (مدرسه) تهدید‌ها را کاهش داد.

  بنابراین ابتدا باید فرآیندها خوب شناسایی شوند و پس از اولویت بندی مورد تجزیه و تحلیل

قرار گیرند. آن‌گاه در ماتریس سوات (swot) تجزیه وتحلیل شده و پس از تدوین راهبردها اقدام

لازم به عمل آید. این امر کمک می‌کند تا در برنامه‌ریزی، اجرا، ارزش‌یابی و اقدام دچار مشکل

 نشویم. (توراني.حيدر، 1384)      

                                                                                                                                           جدول (1ـ5): ماتریس (swot) فرآیند بهبود افت تحصیلی دانش‌آموزان 

ماتریس SWOT

فرصت‌ها O

تهدیدها T

قوت‌ها(S)   

 

Strengths

 

ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

ـ سند توسعه آموزش و پرورش در برنامه چهارم

ـ وجود مراکز علمی‌دانشگاهی در مناطق و شهرهای همجوار

ـ پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش، شورای آموزش و پرورش استان

ـ وجود شورای اسلامی‌شهر و روستا

ـ وجود کمیته‌ی امداد امام خمینی و سایر نهادهای حمایتی

ـ فقر فرهنگی و کم سوادی خانواده‌ها

ـ فقر اقتصادی خانواده‌ها

ـ نبود کتاب‌خانه‌ي مرکزی

ـ نبود ارتباط با مراکز علمی‌و دانشگاهی

فرصت‌ها(O

Opportunities

 

ضعف‌ها(W)  

 

Weaknesses

 

تهدیدها(T)  

Threats

 جدول (2ـ5): ماتریس (swot)

قوت‌ها S

استرتژی‌ها SO

استراتژی ST

ـ شواری آموزش و پرورش استان و منطقه

ـ معلمان با انگیزه و مجرب

ـ تجربه مدارس موفق

ـ انعطاف در تحصیل دانش‌آموزان مناطق کم جمعیت (آموزش از راه آموزش نیمه حضوری)

ـ شورای مدرسه، معلمان، شورای دانش آموزی و انجمن اولیاء و مربیان

ـ نظام ارزش‌یابی کارکنان

ـ وجود پنجره باز در برنامه‌های هفتگی مدارس

 

ـ شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات درون و بیرون منطقه ای

ـ سازمان دهی نیروی انسانی علاقمند و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس موفق

ـ متنوع نمودن شیوه‌های آموزش و پرورش دانش‌آموزان با همکاری سازمان آموزش و پرورش

ـ برنامه‌ریزی و تشکیل کلاس‌های آموزش جبرانی و علمي طول سال تحصیلی

 

ـ افزایش آگاهی اولیاء دانش‌آموزان

ـ پیشنهاد ایجاد کتاب‌خانه‌ي مرکزی به وزارت ارشاد، شهرداری و سایر مراجع ذي‌ربط

 

جدول (3ـ5): ماتریس (swot)

ضعف‌ها W

استراتژی WO

استراتژی WT

ـ روش‌های نامناسب مطالعه دانش‌آموزان

ـ روش‌های تدریس نامناسب برخی معلمان

ـ استاندارد نبودن فضا و تجهیزات آموزشی

ـ مدیریت غیرعلمی‌برخی مدیران

ـ نقش کم دانش‌آموزان، معلمان و اولیاء در اداره‌ی مدرسه

ـ سوءتغذیه برخی از دانش‌آموزان

ـ نبود مراکز هسته مشاوره

ـ انگیزه‌ی کم برخي دانش‌آموزان در تحصیل

 

ـ بهبود روش‌های مطالعه و انجام تکلیف توسط دانش‌آموزان

ـ جلب مشارکت و همکاری مراکز علمی‌و دانشگاهی

ـ افزایش انگیزه و رغبت کارکنان جهت کسب دانش و مهارت

ـ بهسازی فضاها و تجهیزات آموزشی مدارس

ـ فعال سازی و اثربخش نمودن شورای مدرسه، معلمان، دانش‌آموزان و انجمن اولیا و مربیان

ـ آموزش و ارتقا مهارت‌های شغلی مدیران معاونين و معلمان مدارس،

 ـ برقراری کمک هزينه تحصیلی برای دانش‌آموزان کم بضاعت

ـ آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان و اولیا آن‌ها

ـ تشویق و ترغیب دانش‌آموزان و معلمان موفق

ـ بررسي و ايجاد مراكز هسته مشاوره دانش‌آموزان در منطقه

ـ افزايش انگیزه تحصیل در دانش‌آموزان

ـ تغذیه رایگان و برقراري كمك هزينه‌ تحصيلي براي دان‌آموزان كم‌بضاعت با همكاري نهادهاي ذيربط

ـ استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در مدارس و اداره منطقه باهمكاري مراكز علمي و دانشگاهي و
صاحب نظران

با توجه به جدول صفحه‌ی قبل برای برون رفت از وضعیت موجود و بهبود افت تحصيلي دانش‌آموزان چهار مجموعه استراتژی و راهبرد پیش بینی شده است که لازم است هر‌یک از راهبردها براساس اولويت به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند

البته ممکن است با توجه به شرایط موجود منطقه امکان عملیاتی شدن برخی از راهبردها وجود نداشته باشد که ضروری است با توجه به اثربخشی راهبردها و امکانات و ظرفیت‌های منطقه، آن‌ها اولویت بندی شوند.

 

مناسب است براساس جدول شماره‌ی (5ـ1) به تعدادی از راهبردهای به دست آمده اشاره نماییم:

1ـ برنامه‌ریزی و تشکیل کلاس‌های جبرانی و تکمیلی در طول سال تحصیلی

2ـ آموزش و ارتقا مهارت‌های شغلی مدیران

3ـ شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات درون و برون منطقه‌ای

4ـ سازماندهی نیروی انسانی علاقمند و بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات مدارس

5ـ افزايش انگیزه‌ی تحصیل در دانش‌آموزان

6ـ بهبود روش‌های مطالعه دانش‌آموزان با همکاری مراکز علمی

7ـ افزایش آگاهی اولیا دانش‌آموزان در زمینه‌ی تحصیل دانش‌آموزان و ارتباط با مدرسه

8ـ ........................... .

حال از بین استراتژی‌های تعیین شده دو استراتژی را انتخاب نموده و برای هر‌یک از آن‌ها برنامه

عملیاتی مناسب طراحی و ارايه می‌نماییم.

جدول (4ـ5)عنوان راهبرد:

          برنامه‌ریزی و تشکیل کلاس‌های جبرانی و تکمیلی طول سال تحصیلی (....)

عنوان فعالیت‌یا اقدام

حجم فعاليت

زمان‌بندی اجرایی در طول سال تحصیلی

مسئول اجرای فعالیت

اعتبار مورد نیاز

(به هزار ریال)

واحدهاي كارشناسي همكار (معين)

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

شناسايي دانش‌آموزان در معرض افت تحصيلي

ــ

ü

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناسي سنجش و ارزش يابي تحصيلي

3000

كارشناسي

آموزش راهنمایی

بررسی و تعيين منابع انسانی، فضاهای آموزشی اعتبار مورد نیاز و توزیع عادلانه‌ی آن‌ها

ــ

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

كارشناسي آموزش راهنمایی

2000

كارشناسي آمار، برنامه‌ريزي و بودجه

تهیه‌ی شیوه نامه، بخشنامه تقویم اجرایی و ارسال به مدارس و برنامه‌ي تشکیل کلاس‌ها

ــ

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

كارشناسي آموزش راهنمایی

ــ

ــ

سازماندهي، تشکیل جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی برای عوامل آموزشی و اجرایی

10 جلسه دوساعته

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

كارشناسي آموزش  راهنمایی

4000

كارشناسي آموزش ارتقاء مهارت‌هاي حرفه‌اي

تشکیل کلاس‌های آموزش جبراني و علمي

20كلاس 10نفره 800 جلسه 2 ساعته

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

کارشناسی آموزش راهنمایی و ارزش‌یابی

80000

كارشناسي‌هاي سنجش، امور مالي و تشكيلات

نظارت و تهیه‌ي گزارش (تهیه فرم‌های نظارت و بازدید، بازدید از مدارس و تهیه‌ی گزارش) و ارزيابي پاياني

8 بار بازديد از مدارس مجري طرح

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

كارشناسي آموزش راهنمایی و كارشناسي ارزيابي عملكرد

5000

 

 

اعتبارات مورد نیاز

كارشناسي آمار، برنامه‌ريزي و بودجه

94000

 

                                   

 

جدول (5ـ5)عنوان راهبرد: آموزش و ارتقا مهارت شغلی مدیران مدارس

عنوان فعالیت‌یا اقدام

حجم فعاليت

زمانبندی اجرایی در طول سال تحصیلی

مسئول اجراي فعاليت

اعتبار مورد نیاز

(هزینه به ریال)

ارزش‌یابی

ملاحظات

تابستان

پاييز

زمستان

بهار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نیازسنجی و پیش‌بینی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی، روش‌‌هاي تدريس ...

ــ

 

ü

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناسي آموزش و ارتقاء مهارت‌هاي حرفه‌اي و كارشناسي آموزش راهنمایی

2000

كارشناسي ارزيابي عملكرد

براساس قانون برنامه توسعه، آموزش و پرورش موظف است براي هر يك از عوامل نيروي انساني خود به طور ميانگين 40 ساعت آموزش ضمن خدمت به صورت سالانه پيش‌بيني و اجرا نمايد و در صورت وجود اعبتار اين ميزان تا 176 ساعت قابل افزايش است.

سازماندهي، اجرای دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری

آموزش 180 نفرـ هر نفر 24 ساعت

 

 

ü

ü

ü

ü

 

ü

ü

 

 

 

50000

فراخوان تجارب موفق مدیران و مستند نمودن آن‌‌ها، و تشويق مديران برتر

25 مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

ü

ü

 

كارشناسي آموزش راهنمایی

20000

كارشناسي ارزيابي عملكرد

بازدید مدیران و معاونين از مدارس موفق منطقه؛ استان‌یا کشور

10 مورد

 

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

كارشناسي آموزشي راهنمایی

40000

كارشناسي ارزيابي عملكرد

تهيه و توليد ماهنامه علمي، آموزشي و تخصصي معلمان و مديران منطقه

100 جلد ماهانه

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

کارشناس آموزش راهنمایی و گروه‌هاي آموزشي

20000

معاون آموزش و نوآوري

توسعه و تقويت انجمن‌هاي علمي و تشكيل كارگاه‌ها و نشست‌هاي تخصصي معلمان و مديران

تشكيل 5 انجمن علمي معلمان و 200 نشست عمومي و تخصصي

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي

30000

معاون آموزش نوآوري

 

اعتبار مورد نياز (به هزار)

كارشناسي آمار و بودجه

180000

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت

 

 بدیهی است پس از طراحی روش‌ها و فعالیت‌های ممکن برای اجرایی شدن تمامی‌راهبردهای در نظر گرفته شده لازم است جدولی برای پیش بینی کامل اعتبار مورد نیاز برنامه مطابق جدول ضمیمه ارايه شود.

جدول (6ـ 5)

فهرست عناوین راهبردها و کل اعتبارات مورد نیاز برنامه بهبود افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی منطقه‌ای آموزشی

ردیف

عناوین راهبردها

اعتبار مورد نیاز (به هزار ريال)

مجری

واحدها و نهادهای همکار

1

تشکیل کلاس‌های جبرانی و علمي طول سال

94.000

معاونت آموزش و نوآوري

مشارکت‌های مردمی

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت

2

آموزش و ارتقا مهارت‌های شغلی مدیران و معلمان مدارس

180.000

معاونت برنامه‌ريزي

معاونت آموزش و نوآوري

3

افزایش انگیزه‌ی تحصیل در دانش‌آموزان

30.000

معاونت آموزش و نوآوري

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت

4

بهبود روش‌های مطالعه و انجام تکلیف توسط دانش‌آموزان

20.000

معاونت آموزش و نوآوري

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت

5

افزایش انگیزه و رغبت کارکنان جهت کسب دانش و مهارت

20.000

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت

معاونت آموزش و نوآوري

6

آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان

20.000

معاونت آموزش و نوآوري

معاونت برنامه‌ريزي

7

افزایش آگاهی اوليا و تعامل بيشتر با آنان در زمینه‌ي تحصیل فرزندانشان

50.000

كارشناس انجمن اوليا و مربيان

معاونت آموزش و نوآوري

8

فعال سازی و اثربخش نمودن

شورای مدرسه، معلمان، و دانش‌آموزان

و انجمن و اولیا مربیان

50.000

معاونت آموزش و نوآوري

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت

9

نظارت و ارزيابي

36.000

كارشناسي ارزيابي عملكرد

معاونت آموزش و نوآوري

كل اعتبار مورد نياز:

500.000

رئیس آموزش و پرورش منطقه

شورای آموزش و پرورش استان

 

رجبعلي قربان نيا

كارشناس آموزش راهنمايي ومتوسطه

شهرستان آستانه اشرفيه

 

 

 

 


مطالب مشابه :


جدول ماتریسی (swot)

ماتریس SWOT. فرصت‌ها O. تهدیدها T. قوت‌ها(S) Strengths ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
ماتریس SWOT

شهر من چاف - ماتریس swot - ماتریس swot. استراتژی را بدین گونه تعریف میکنند: مقایسه ای که سازمان
تحلیل SWOT چیست

توجه: ماتریس swot می تواند شکلهای مشابه دیگری نیز داشته باشد که از نظر عملی تفاوتی ندارند.
برنامه ریزی استراتژیک (swot)

MBA - برنامه ریزی استراتژیک (swot) 5- تشکیل ماتریس SWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به
جلسه هفتم 92/07/02- SWOT

ماتریس swot. به هر حال شرکت نباید منتظر به وجود آمدن فرصت هایی استثنایی در محیط خارجی باشد
swoT سوآت انجام مراحل سنجش محله باستانی تاریخی دامغانی سبزوار

تحلیل سوات یا ماتریس swot . تحلیل swot ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های
برچسب :