دانلود فهرست بهاي واحد پايه سال 1392

سرانجام پس از چهار سال انتظار شاهد ابلاغ 15 فهرست بهاي واحد پايه سال 1392  از سوی نظام فنی و اجرایی کشور در تاريخ  27/03/1392 بودیم . که لینک اصلی دانلود مستقیم این فهارس بها در زیر آمده است.


downloads.png دانلود فایل اکسل فهرست بها 92


 altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392
altدانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392مطالب مشابه :


فهارس بها سال 1394

دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه قم ورودی 90. فهارس بها سال 1394 از طریق فهرست بها برق
ضرایب منطقه ای تجهیز کارگاه طبقات پیمان بالاسری- ازبیلت

مهندسی عمران ورودی های سال 90. نت فهرست بها اعمال سال 1389 با ابلاغ فهرست بهای
PDF فهرست بهای ابنیه 1388

برای دریافت فهرست بهاء ابنیه سل 88 به آدرس زیر مراجعه (از سال 85 لغایت 90)
انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها

روش قرارداد بر اساس فهرست بها. فرم خام قرارداد تابلو برق: فهرست‌ های بهای سال 1383.
تجهیز و راه اندازی کارگاه

محل یا محلهای از کارگاه است که در آن ، آب ، برق 1 فهرست بها فهرست‌ های بهای سال 1383.
دانلود فهرست بهاي واحد پايه سال 1392

مهندسی عمران ورودی های سال 90. فهرست بها 92 راهداري سال 1392: دانلود فهرست بهاي واحد
فهرست بها 92 ابنیه

فهرست بها 92 از « فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 » 1385/4/20 انجمن علمی برق پیام
چند فهرست بها جهت استفاده مهندسین محترم

چند فهرست بها جهت تكنسين اجراي استاندارد و آزمايشگاه مصالح ساختماني(از سال 85 لغایت 90)
چند فهرست بها جهت استفاده مهندسین محترم

چند فهرست بها جهت استفاده مهندسین (از سال 85 لغایت 90) مهندسی برق
برچسب :