محتوای آموزش در دوره ابتدایی

محتوا شامل تبیین مفاهیم اساسی مربوط به هر دوره تحصیلی و تنظیم جداول وسعت و توالی مفاهیم و مهارت‌ها برای هر دوره‌ تحصیلی می‌باشد. ملاك‌هایی كه در تهیه‌ محتوای آموزشی مدنظر قرار می‌گیرند، عبارتند از: سازمان‌دهی محتوا، رعایت ارتباط افقی و عمودی. علاوه بر کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی محتوای آموزشی الکترونیکی را به عنوان جزیی از بسته آموزشی می‌داند و این محتوا در فرایند یادگیری الکترونیک و شبکه ارتباطات آموزشی به صورت برخط (Online) و یا غیربرخط (Offline) ارایه می‌شود. در این مطلب به محتوای آموزش در دوره ابتدایی پرداخته می شود:

اصول تدوین محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی

 • احساسات کودک همچون کنجکاوی و اشتیاق طبیعی او باید به عنوان محرک اصلی در یادگیری قلمداد شود
 • کودک باید به عنوان عامل فعال در یادگیری قلمداد شود
 • یادگیری ماهیتاً یک امر رشدی است بنابراین برنامه درسی در این دوره باید نه تنها رشد کودک را متوقف نسازد بلکه باید آن را سرعت بخشیده(و جهت دهد)
 • دانش و تجربه کنونی کودک باید پایه یادگیری شود
 • محیط زندگی کودک باید در برنامه ای درسی(فوق برنامه) بازتاب یابد
 • برنامه درسی باید دارای دو ویژگی باشد؛ فعالیتهای راهنما و روشهای اکتشاف
 • برنامه درسی باید ابعاد زیباشناختی را نیز دربرگیرد
 • در تدوین محتوا، ابعاد اجتماعی و عاطفی عوامل بسیار پر اهمیت هستند
 • محتوا زمانی اثربخش تر خواهد بود که منسجم و به هم پیوسته باشد
 • باید تفکر سطح بالا و مهارتهای حل مشکل را در کودک رشد دهند
 • محتوا باید دربرگیرنده یادگیری همیارانه باشد

 

موارد درسی دوره ابتدایی در کشورهای مختلف

زبان آموزی – ریاضیات - آموزش اجتماعی،محیطی و علمی - تاریخ - جفرافی – علوم - آموزش هنر - هنرهای دیداری - موسیقی – تاتر - تربیت بدنی - آموزش اجتماعی، فردی و سلامت - آموزش مذهبی

 

جدول مواد درسی دوره ابتدایی ۵ ساله پیش از ۱۳۹۰

رديف

مواد درسي

پايه اول

پايه دوم

پايه سوم

پايه چهارم

پايه پنجم

1.

قرآن

1

2

2

2

2

2.

تعليمات ديني

-

2

2

2

2

3.

انشاي فارسي

-

2

2

2

2

4.

املاي فارسي

11

3

2

2

2

5.

قرائت فارسي(خواندن و درك مطلب و دستور زبان فارسي

11

3

4

3

3

6.

مطالعات اجتماعي

-

-

2

3 **

3 **

7.

رياضيات

5

5

4

4

4

8.

علوم تجربي و بهداشت

3

3

3 *

3

3

9.

هنر (نقاشي، خوشنويسي و كاردستي)

2

2

2 *

2 **

2 **

11.

ورزش

2

2

2

2

2

جمع

24

24

24

24

24

 *       - دروس علوم‌تجربي و بهداشت و هنر در پايه‌ي سوم مجموعاً در هفته 4 ساعت ارائه خواهد شد.

           (يك هفته- يك جلسه هنر، سه جلسه علوم‌تجربي و هفته‌ي ديگر دو جلسه هنر و دو جلسه علوم‌تجربي)

 **      - دروس مطالعات‌اجتماعي و هنر در پايه‌هاي چهارم و پنجم مجموعاً در هفته چهار ساعت ارائه خواهد شد .

           (يك هفته- يك جلسه هنر و سه جلسه مطالعات‌اجتماعي، هفته ديگر دو جلسه هنر و دو جلسه مطالعات‌اجتماعي)

        اين جدول در پانصدوهفتادمين جلسه‌ي شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 13/5/73 درمورد ساعات كار هفتگي

        مدارس دوره‌ي ابتدايي تصويب و پس از آن براساس مصوبه‌ي شماره‌ي 677 مورخ 7/6/81 اصلاح شد.

 

 

جدول مواد درسی دوره ابتدایی ۶ ساله در سال تحصیلی 93-1392

 

کتاب درسی/پایه ابتدایی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ورزش

*

*

*

*

*

*

هنر

*

*

*

*

*

*

فارسی (بخوانیم و بنویسیم)

*

*

*

*

*

*

رياضی

*

*

*

*

*

*

علوم تجربی

*

*

*

*

*

*

قرآن

*

*

*

*

*

*

هدیه‌های آسمان

 

*

*

*

*

*

مطالعات اجتماعي

 

 

*

*

*

*

کار و فناوری

 

 

 

 

 

*

کار، تفکر و پژوهش

 

 

 

 

 

*

*نکته: درسهای ورزش و هنر فاقد کتاب درسی هستند.

 

منابع

http://elementary.talif.sch.ir/?page_id=53&menu_id=1&menu_item_id=99

http://www.talif.sch.ir/?page_id=36&menu_id=2&menu_item_id=58

http://eduplanning.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=76&title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A


مطالب مشابه :


سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مطالعات برنامه درسی - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی:
اخبارجدید آموزش وپرورش

تمام کتب تازه تالیف درسی اول مهرماه در دست دانش آموزان خواهد بود . معاون وزیر و رییس سازمان
دلایل حذف˝خانواده آقای هاشمی˝از کتاب‌ درسی

حمید جعفری - دلایل حذف˝خانواده آقای هاشمی˝از کتاب‌ درسی - علمی و آموزشی و فرهنگی
محتوای آموزش در دوره ابتدایی

علاوه بر کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی محتوای آموزشی الکترونیکی را به عنوان
حسن ملکی

او مدتها در سازمان تألیف کتب درسی فعالیت داشته است و از این رو تجارب ارزشمندی در این زمینه
توزیع کتب‌ درسی از 15 شهریور

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قیمت کتب درسی
زمان توزیع کتب‌ درسی اعلام شد

خبر های "مهم" فرهنگیان - زمان توزیع کتبدرسی اعلام شد -
دانلود کتب درسی

گروه کامپیوتر كاردانش - دانلود کتب درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
دانلود کتب درسی

مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان - دانلود کتب درسی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس .
برنامه درسی وشیوه های سازمان دهی آن

مطالعات برنامه درسی، آموزش، روانشناسی - برنامه درسی وشیوه های سازمان دهی آن - (مباحث علوم
برچسب :