انتصاب 5 رئیس جدید آموزش و پرورش در استان اصفهان

روساي جديد ادارات آموزش وپرورش نجف آباد ، پيربكران ،  بن رود ، اردستان و زواره معرفي شدند  به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان طي احكام جداگانه اي كه از سوي رييس سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان صادر گرديد . آقاي مهدی مهدیه ،به سمت مدير آموزش وپرورش شهرستان نجف آباد عباسعلي زائري به سمت مدير جديد آموزش وپرورش شهرستان اردستان ، آقاي حبيب اله معتمدي به سمت رييس جديد اداره آموزش وپرورش بن رود ، آقاي فرشاد حسني به سمت رييس جديد آموزش وپرورش پيربكران و آقاي خدابخش كبريايي زاده به سمت رييس جديد آموزش وپرورش زواره منصوب و مشغول به كار گرديدند


مطالب مشابه :


آيين نامه اجرايي مدارس(2)

سنجش آموزش و پرورش اصفهان ماده 56- سعی شودبراساس ضوابط ومعیارهای آموزش وپرورش درهرمدرسه
نگرش سیستمی قرآن به آموزش و پرورش

آموزشگاه طلوع اصفهان - نگرش سیستمی قرآن به آموزش و پرورش - آموزش وپرورش وعلوم تربیتی
24 انتصاب در سازمان آموزش و پرورش اصفهان

از سوي براتی رييس سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان ۳ معاون سازمان ، ۲ کارشناس مسئول سازمان
نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان راهنمايي

سنجش آموزش و پرورش اصفهان - نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان راهنمايي - همراه با سنجش
حوزه اجرا

سنجش آموزش و پرورش اصفهان بين كاركنان رسمي شاغل در آموزش وپرورش كه واجد شرايط لازم
مخزن وحوزه تكثير

سنجش آموزش و پرورش اصفهان زير نظر رئيس سازمان /مدير اداره ي آموزش وپرورش مربوط انجام
اصفهان

آموزش کلاس پنجم دبستان - اصفهان اداره کل آموزش وپرورش استان
هنرستانهای آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان - هنرستانهای آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان - راهنمایی ومشاوره
انتصاب 5 رئیس جدید آموزش و پرورش در استان اصفهان

آموزش و پرورش ايران - انتصاب 5 رئیس جدید آموزش و پرورش در استان اصفهان - - آموزش و پرورش ايران
برچسب :