فیزیک سال اول دبیرستانفیزیک - فهرست مطالب این صفحه - فصل اول - انرژی - فصل دوم - دما و گرما - فصل سوم - الکتریسیته - فصل چهارم - بازتاب نور       نکات مهم آینه ها      تست های کنکور بازتاب نور - فصل پنجم - شکست نور      نکات مهم شکست نور      تست های کنکور شکست نور فصل اول انرژی انرژی و شما انرژی جنبشی  پایستگی انرژی انرژی پتانسیل                                    همه ی موجودهای زنده و غیرزنده برای حرکت به انرژی نیاز دارند. انسان برای فعالیت های روزانه، اتومبیل برای حرکت، بخاری برای گرم کردن، لامپ برای روشن شدن، تلویزیون، رادیو، کامپیوتر، و . . . به انرژی نیاز دارند. در این فصل می خواهیم در باره ی انرژی، چگونگی مصرف ومنبع های انرژی صحبت کنیم    چهار-   انرژی و شما      بدن هر نوجوان فعال و در حال رشد، روزانه به طور متوسط حدود 12000  کیلوژول انرژيِ نیازدارد                    بدن انسان، انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیت های روزانه ی خود را از طریق خوردن مواد غذایی به دست می آورد. این مواد غذایی، شبیه سوخت های ماشین ها، دارای انرژی شیمیایی هستند و برای آزاد شدن این انرژی لازم است درآن ها تغییرات شیمیایی صورت پذیرد         مواد غذایی که ما مصرف می کنیم و سوخت هایی که ماشین ها مورد استفاده قرار می دهند، دارای انرژی معینی هستند. انرژی موجود در آن ها را با یکای کیلوژول بر گرم و با نماد kj/g  بیان می کنند. به عنوان مثال، وقتی می گوییم انرژی شیمیای پنیر تازه  5/4 kj/g   است، یعنی در هر گرم از این ماده  5/4 kj انرژی وجود دارد. جدول زیر انرژی شیمیایی موجود در برخی غذاها و سوخت های معمولی را نشان می دهد        بدن انسان براي انجام فعاليت هاي داخلي و همچنين انجام فعاليت هاي روزانه، انرژي شيميايي حاصل از ماده هاي غذايي را مصرف مي كند. مقدار انرژي كه بدن مصرف مي كند به مدت زمان انجام فعاليت ها بستگي دارد. هر چه مدت زمان انجام يك فعاليت بيش تر باشد، انرژي بيش تري در آن فعاليت به مصرف  مي رسد براي بيان مقدار انرژي مصرف شده از كميتي به نام  آهنگ مصرف انرژي  استفاده مي شود، طبق تعريف، مقدار انرژي كه در يك مدت زمان معين به عنوان مثال يك دقيقه در جدول زير مصرف مي شود،  آهنگ مصرف انرژي  مي گويند. آهنگ مصرف انرژي را توان مصرفي مي نامند و يكاي آن kj/min  است . به عنوان مثال وقتي مي گوييم آهنگ مصرف انرژي درورزش تنيس 5/26 kj/min  است ، يعني در هر دقيقه ،  5/26 kjانرژي براي انجام اين فعاليت در بدن ما مصرف مي شود. جدول زيرآهنگ مصرف انرژي برخي از فعاليت هاي روزانه ی ما را نشان می دهد                یک-انرژي جنبشي             انرژي اي كه هر جسم، صرفاٌ به علت حركتش دارد را انرژي جنبشي آن جسم مي نامند      انرژي جنبشي جسمي به جرم  كه با سرعت  حركت ميكند، از حاصل ضرب نصف جرم آن جسم در مجذور سرعتش به دست مي آيد رابطه هر چه جرم جسم و يا سرعت آن بيش تر باشد، انرژي جنبشي آن بيش تر است  در اين رابطه، جرم  بر حسب كيلوگرم  ، سرعت  ، بر حسب متر بر ثانيه     و انرژي جنبشي  بر حسب ژول است. مطابق اين      دو-قانون پايستگي انرژي       انرژي ممكن است از صورتي به صورت هاي ديگر تبديل شود. در لامپ، انرژي الكتريكي به انرژي نوراني و گرما تبديل مي شود. وقتي غذا مي خوريم، انرژي موجود در غذا به صورت انرژي شيميايي در بدن ما ذخيره مي شود. در پياده روي، ا نرژي شيميايي ذخيره شده در بدن به انرژي جنبشي تبديل مي شود. هنگامي كه فنري را مي فشاريم، انرژي شيميايي ذخيره شده در بدن به صورت انرژي پتانسيل در فنر ذخيره مي شود، زماني كه يك ورزش كار توپي را مي زند، انرژي شيميايي موجود در بدن وي به انرژي جنبشي تبديل مي شود و پس از توقف توپ، انرژي جنبشي آن به انرژي دروني توپ و زمين تبديل مي شود   هرگاه يك توپ به توپ ديگري برخورد كند، انرژي جنبشي توپ اول (با صرف نظر از اصطكاك بين توپ ها و زمين)، به انرژي جنبشي توپ دوم تبديلمي شود                 هنگام حركت يك اتومبيل، انرژي شيميايي موجود در سوخت اتومبيل به انرژي جنبشي و گرما تبديل مي شود                   همه ي اين مثال ها نشان مي دهند كه انرژي، خودبه خود به وجود نمي آيد و هيچ گاه از بين نمي رود. بنابراين انرژي يك جسم هيچ گاه از بين نمي رود و خودبه خود نيز به وجود نمي آيد و همواره پايسته (ثابت) مي ماند، مگر اين كه مقداري از آن را به جسم ديگري بدهد و يا اينكه از يك جسم ديگر انرژي دريافت كند اين مطلب، بيان قانون پايستگي انرژي است. در كاربرد قانون پايستگي انرژي بايد به اين نكته توجه كنيم كه مقدار انرژي همواره پايسته (ثابت) مي ماند اما ممكن است از يك نوع به نوع ديگر تبديل شود            سه-انرژي پتانسيل گرانشي       انرژي كه يك جسم صرفاٌ به علت ارتفاعش از سطح زمين دارد، انرژي پتانسيل گرانشي ناميده مي شود. هنگامي كه توپي بر اثر ضربه اي از تپّه بالا مي رود سرعت آن به تدريج كاهش مي يابد تا در نهايت متوقف شود و پس از لحظه اي توقف به طرف پايين بر مي گردد               در ابتدا كه توپ از نقطه ي   شروع به حركت مي كند داراي انرژي جنبشي است. با صرف نظر از اصطكاك وقتي توپ به نقطه ي   مي رسد، اين انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل گرانشي تدبيل مي شود و هنگام بازگشت،انرژي پتانسيل گرانشي به انرژي جنبشي توپ تبديل مي شود. اگر اصطكاك نيز در نظر گرفته شود، بخشي از انرژي در اثر اصطكاك به انرژي دروني توپ و سطح زمين تبديل مي شود                   انرژي پتانسيل گرانشي  جسمي به جرم  كه در ارتفاع  از سطح زمين قرار دارد، از رابطه زير به دست مي آيد   در اين رابطه،  شتاب گرانشي زمين  ناميده مي شود و مقدار آن برابر   است كه براي راحتي در محاسبه، مي توان مقدار آن را به طور تقريبي   در نظر گرفت. يكاي انرژي پتانسيل گرانشي در ، ژول  است         بازگشت به بالای صفحه          Jamshid Mokhtari physics web site ¤ نوشته شده در ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ توسط جمشید مختاری پيام هاي ديگران ( document.write(get_cc(901790)) 8) سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ دما و گرما                                           گرما     گرما و روش‌هاي گرماسنجيدر زندگي روزمره از واژه‌هايي مانند گرم،‌سرد، گرم‌تر، سردتر، داغ، ولرم و‌ خنك استفاده مي‌كنيم‌. همه‌ي اين واژه‌ها به موضوع مورد بحث اين فصل ما مربوط مي‌شوند كه به بررسي آن مي‌پردازيم‌    دما      دما معياري است كه ميزان گرمي و سردي جسم‌ها را مشخص مي‌كند‌يك روش تقريبي براي تعيين دماي يك جسم،‌استفاده از حسّ لامسه است‌. اين ساده‌ترين نوع دماسنجي است ولي با خطاي زيادي مواجه مي‌شويم‌    دماسنج‌براي اندازه گيري دقيق دما از دماسنج استفاده مي‌كنيم‌. ساده‌ترين و رايج‌ترين نوع دماسنج دماسنج‌هاي جيوه‌اي و الكلي است  اساس كار دماسنج‌هاي جيوه‌اي و الكلي،‌ انبساط مايع‌ها است‌. اگر ظرف آبي را روي شعله قرار دهيم‌، انبساط آب را مي‌توانيم مشاهده كنيم‌         ساختمان دماسنج جيوه‌اي يا الكلي   مدرّج ساختن دماسنجرايج‌ترين نحوه ي انتخاب اندازه‌ي دماي مربوط به هر ارتفاع از ستون مايع، نحوه‌ي انتخابي است كه به درجه‌بندي سلسيوس يا سانتي‌گراد  معروف است‌.  در اين درجه‌بندي،‌ابتدا دماسنج را درون مقداري يخ خرد شده‌ي در حال ذوب قرار مي‌دهيم، به صورتي كه مخزن دماسنج به طور كامل  داخل يخ باشد‌. هنگامي كه سطح جيوه در لوله‌ي باريك در محلي ثابت شده آن را علامت مي‌زنيم و عدد صفر را براي آن در نظر مي‌گيريم‌ سپس دماسنج را بالاي سطح آب خالص در حال جوش به صورتي مي‌گذاريم كه مخزن دماسنج در تماس كامل با بخار باشد‌ وقتي سطح جيوه در بالاترين ارتفاع قرار گرفت، آن را علامت مي‌زنيم و عدد صد را براي آن در نظر مي‌گيريم‌        اينك بين صفر و صد را به صد قسمت مساوي تقسيم مي‌كنيم و هر قسمت را يك درجه‌ي سلسيوس مي‌ناميم‌. اين درجه‌بندي را به زير صفر و بالاي صد نيز ادامه مي‌دهيم‌. دماي هر جسم بر حسب درجه سلسيوس را با نماد  نشان مي‌دهيم‌   نحوه‌ي استفاده از دماسنجبراي اندازه ‌‌گيري دماي هر جسم توسط دماسنج، آن را به صورتي در تماس با جسم قرار مي‌دهيم كه تمام مخزن دماسنج با جسم موردنظر در تماس باشد‌. آن گاه مدتي صبر مي‌كنيم تا ارتفاع مايع داخل لوله ثابت شود‌. در اين وضعيت‌، عددي كه دماسنج نشان مي‌دهد‌، دماي جسم است‌. به عنوان مثال‌، دماي بدن يك انسان را مي‌توان با استفاده از يك دماسنج پزشكي تعيين كرد‌     براي اندازه‌ گيري دماي هوا، ‌دماسنج را در محلي نصب مي‌كنيم و از روي آن مي‌توان دماي هوا را در هر لحظه تعيين كرد‌         گستره‌ي سنجش دما در دماسنج‌هاي الكلي و جيوه‌ايحد پايين دما حدود   است‌. اما حد بالاي آن را نمي‌توان تعيين كرد‌. به عنوان مثال دماي درون داغ‌ترين ستاره‌ها حدود   است‌ گستره‌ي قابل استفاده از اين دماسنج‌ها بين نقطه‌هاي انجماد و جوش مايع داخل دماسنج است‌. يعني فقط دماهايي را مي‌توان با آن‌ها اندازه‌گيري كرد كه بالاتر از نقطه‌ي انجماد و پايين‌تر از نقطه‌ي جوش مايع درون دماسنج باشد‌                         باز گشت به فهرست بالای صفحه


مطالب مشابه :


چرا اسلام، روابط دختر و پسر را محدود کرده است؟

نوجوان 17 ساله‌ مازنی که در نگاه نخت به نظر میرسد که برای نحوه ارتباط و معاشرت میان زن
یادنامه شهدای کلور (بخش اول)

دلیر مردان نوجوان و جوان و بزرگسالی که سینه جنگ یعنی دشمنه نخته بگی/ خواه که چه نخت نفت
ناعادلانه به قضاوتم ننشین ... 11

بیشتر تو نخت رفتم بیشتر ازت - رمان هایی هستند که صلح وامید ودوستی را چه کودک یا نوجوان
پست دهم رمان تاوان بوسه های تو

نه خانومی فقط رفتم تو نخت رمان هایی هستند که صلح وامید ودوستی را چه کودک یا نوجوان
رمان از این همه جا(8)

زیر آن لایه هاي رنگ روغن دختري نوجوان پنهان بود که هنوز اگه نه همه می رن تو نخت .
فیزیک سال اول دبیرستان

ومنبع های انرژی صحبت کنیم چهار- انرژی و شما بدن هر نوجوان فعال و در در آينه نخت
رمان تنهایم مگذار 2

از وقتی پا به این خانه گذاشتی توی نخت میفرستاد که تبهکار نوجوان را راهنمایی و با
گاف یک اهل حق (اخبار اهل حق)

و صـبـر امـور و سـقـام سـخـت مایـــت نـدکان صــراف بکر نخـت. تجاوز به یک دختر نوجوان
برچسب :