دانلود خلاصه جزوه فیزیک 3 دبیرستان

دانلود خلاصه جزوه فیزیک 3 دبیرستان

شامل مباحث: چکیده ای از کلیه روابط و فرمولهای

فصل 1 تا فصل 5

مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر:


--- فصل اول فیزیک 3 دبیرستان: فرمول معادله

حالت گاز، رابطه گرمای مبادله شده در فرآیند

هم حجم، رابطه گرمای مبادله شده در فرآیند

هم فشار، جدول مقادیر ظرفیت گرمایی مولی

در حجم ثابت و فشار ثابت، رابطه مربوط به

محاسبه کار انجام شده در یک فرآیند هم فشار،

رابطه قانون اول ترمودینامیک، رابطه قانون اول

ترمودینامیک برای چرخه ماشین های گرمایی،

رابطه محاسبه بازده ماشین گرمایی، محاسبه

بیشترین مقدار بازده یک ماشین گرمایی،

رابطه ی قانون اول ترمودینامیک برای چرخه

یخچال، رابطه ضریب عملکرد یخچال، نکات مربوط

به فرآیندهای هم دما، هم فشار، بی دررو،

تعدادی از نکات چرخه ی ماشین گرمایی،

چگونگی تبادل گرما در چرخه ی یخچالی

--- فصل دوم فیزیک 3 دبیرستان: رابطه قانون

کولن (نیروی الکتریکی بین دو بار)، رابطه شدت

میدان الکتریکی در یک نقطه از فضا، شدت

میدان الکتریکی ناشی از بار q در فاصله ی

r از آن، جهت میدان الکتریکی، رابطه ی چگالی

سطحی بار، تعریف و رابطه انرژی پتانسیل

الکتریکی، رابطه اختلاف پتانسیل الکتریکی،

رابطه خازن، رابطه ظرفیت خازن، رابطه بزرگی

میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن، روابط انرژی

ذخیره شده در خازن ها، رابطه ظرفیت معادل

در مدارهای سری و موازی خازن ها، چند رابطه

مفید برای حل سریعتر مسائل خازن ها، یادآوری

تبدیل واحدهای مورد نیاز و مقدار پیشوندها


--- فصل سوم فیزیک 3 دبیرستان (جریان الکتریکی

و مدارهای جریان مستقیم): رابطه شدت جریان

الکتریکی، رابطه قانون اهم برای محاسبه مقاومت

الکتریکی، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانا،

رابطه ای برای کد گذاری مقاومتها، اثر دما بر مقاومت

الکتریکی و مقاومت ویژه رسانا، روابط محاسبه انرژی

الکتریکی، روابط محاسبه توان الکتریکی، رابطه نیروی

محرکه مولد، محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی بین

دو نقطه از مدار، محاسبه شدت جریان در مدار تک حلقه،

محاسبه شدت جریان در مدار چند حلقه، رابطه توان

مفید و توان تلف شده، روشهای به هم بستن مقاومتها،

مقاومتهای سری و موازی


--- فصل چهارم فیزیک 3 دبیرستان (مغناطیس):

رابطه محاسبه نیروی وارد بر سیم حامل جریان،

تعیین جهت نیروی وارد بر سیم از قاعده دست راست،

نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی،

تعیین جهت نیروی وارد بر بار، میدان مغناطیسی

ناشی از یک سیم راست، تعیین جهت میدان

مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان، میدان

مغناطیسی ناشی از پیچه در مرکز آن، تعیین جهت

میدان در پیچه، رابطه میدان مغناطیسی ناشی از

سیم لوله، نیروی بین سیم های حامل جریان، انواع

مواد مغناطیسی، مواد دیا مغناطیس، مواد پارامغناطیس،

مواد فرو مغناطیس

--- فصل پنجم فیزیک 3 دبیرستان

(القای الکترو مغناطیس): رابطه شار مغناطیسی،

رابطه قانون القای فارادی، قانون لنز، محاسبه جریان

القایی، رابطه نیروی محرکه خود القایی، ضریب

خود القایی پیچه، رابطه انرژی ذخیره شده در القاگر،

روابط نیروی محرکه و شدت جریان متناوب، ماکزیمم

مقدار نیروی محرکه

 

بازدید: 781 حجم فایل: 177 کیلو بایت

دانلود


مطالب مشابه :


دانلود خلاصه کتاب ریاضی اول راهنمایی

ریاضی اول دبیرستان. تست هوش این فایل حجم خلاصه ای از درس ریاضی اول راهنمایی
خلاصه ی فصل اول شیمی دوم دبیرستان

خلاصه ی فصل اول شیمی دوم دبیرستان خلاصه ی فصل اول شیمی دوم درس شیرین ریاضی
جزوه ریاضیات یک اول دبیرستان

برچسب‌ها: جزوه ریاضی یک, ریاضی اول دبیرستان, ریاضی, 1, سوالات
دانلود خلاصه جزوه درس ریاضی

دانلود خلاصه جزوه درس ریاضی دروس سال اول دبیرستان. دانلود جزوه ریاضی دبیرستان,
خلاصه جزوه درس عربی اول دبیرستان

دنیای دبیرستان - خلاصه جزوه خلاصه جزوه درس عربی اول دبیرستان. پاور پوینت های آموزش ریاضی.
دانلود خلاصه جزوه فیزیک 3 دبیرستان

دانلود خلاصه جزوه فیزیک 3 دبیرستان طرح ویژه ریاضی. چگونه خلاصه برداری کنیم?
خلاصه فرمول های فیزیک سال اول دبیرستان

خلاصه فرمول های فیزیک سال اول دبیرستان » خلاصه فرمول سوم دبیرستان رشته ریاضی
برچسب :