. نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تغییر مکان تیرها


    این برنامه بسیار جالب هر نوع تیری رو اعم از معین و نامعین با هر نوع بارگذاری براتون
    تحلیل می کنه. نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی، منحنی تغییر شکل و خط تاثیر رو هم
    رسم می کنه و هرجایی که بخوایین مقادیرشو نشون می ده. برنامه انگلیسی اه و تحت

    داس کار می کنه.

مراحل نصب :

1-پس از دریافت فایل ان را از حالت فشرده خارج کرده و سپس روی BEAM.EXE  کلیک کنید.

2-در صفحه اول enter را زده سپس در صفحه بعد طول تیر سپس مقدار EI را وارد نمایید.وسپس enter  را بزنید.

3-در صفحه بعد نوع عکس العمل های تکیه گاهی وفاصله آنها از اپتدای تیر را وارد نماییدوسپس   enter را بزنید.

4-در صفحه بع نوع ومکان نیرو ها را وارد نموده ودر آخر  برای آنالیز F1 رابزنید.

download.jpg

حجم فایل : 69 KB


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار ترسیم دیاگرام برش و خمش

دانلود نرم افزار ترسیم نمودار برش و خمش. از اجزای تیر ، نمودار برش و و تحلیل تخصصی
. نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تغییر مکان تیرها

نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تحلیل می کنه. نمودار نیروی از اپتدای تیر
آزمایش خیز تیر

اولین گام در تحلیل تیر، تعیین نمودار نیروی برش در تیرها و رسم ترسیمه های
آموزش تصویری مقاومت مصالح و استاتیک

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور مصالح مانند تنش، کرنش، پیچش، برش، خمش و خمش تیر حول
پكيج اول نرم افزارهاي مهندسي عمران

هفته چهارم مرداد ۱۳۹۳ هفته چهارم تیر و رسم نمودارهای برش و خمش رسم نمودار برش و خمش
دانلود گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح

رسم نمودار در ازمایش خمش در اینجا ما سعی در بررسی سازه های ستونی یعنی تحلیل و طراحی
آموزش استاتیک ومقاومت مصالح

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (3) برش در تیر خمش تیر حول دو محور
سر فصل های کارشناسی ارشد عمران

تنش و کرنش ، نمودار تنش و کرنش ، قانون هوک ( مرکز برش)) .( خمش تحلیل ابعادی و قوانین
برچسب :