لزوم استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی-کاربردی

بااستفاده از فناوری های پیشگیرانه می توان از خسارت حوادث غیر مترقبه

دربخش کشاورزی جلوگیری نمود

خسارت به باغات

تگرگ همه ساله خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و باغات میانه وارد می‌سازد


بارش تگرگ

hail-stones-450x298.jpg

نه صد وشصت ميليارد ريال، ميزان خسارت وارده از بابت تگرگ ، سیل و سرمازدگيدرسال زراعی 89 – 90 به بخش کشاورزي شهرستان ميانه

بارش تگرگ

بارش تگرگ

در كنار افزایش سطح بیمه محصولات كشاورزی باید از فناوری های نوین

به منظور پیشگیری از خسارات بلایای طبیعی استفاده شود.


لزوم استفاده از فناوری های جدید در بخش کشاورزی


پرداخت تسهیلات براي خريد تجهيزات پيشگيرانه به بهره برداران

باعث سریع در روند این فناوری خواهد شد


فاز دوم هدفمندی یارنه در بخش کشاورزی

مسعود محمديان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی

در نشست كارگروه بلاياي طبيعي استان از خريد دستگاه هاي ضد تگرگ

از نيوزيلند و ارمنستان خبرداد و گفت: اين دستگاه ها به صورت الگويي

در مزارع و باغات استان نصب تا كشاورزان نسبت به تهيه و استفاده

از اين دستگاه ها ترغيب شوند.مطالب مشابه :


پیشینه مجتمع

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین ماه 1385 در ساختمان علمی کاربردی رشته های
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد - کاربرد فناوری های نوین در های نوین در ساختمان و
تاریخچه دانشگاه علمی کاربردی شهرستان تکاب

تاریخچه دانشگاه علمی کاربردی در رشتاه فناوری اطلاعات و نرم تکنولوژی های نوین.
لزوم استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی-کاربردی

لزوم استفاده از فناوری های نوین در ارائه اطلاعات علمی. عملی. کاربردی. ساختمان
بهینه یابی سازه ها

پیشرفت های نوین در دانشگاه علمی و کاربردی ها چاپ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
طراحی لرزهای ساختمان ها

پیشرفت های نوین در دانشگاه علمی و کاربردی منظور بهسازی ساختمانهای موجود انتشار
راه اندازی دانشگاه‌های علمی–کاربردی شهرضا و اردستان در مهرماه 91

راه اندازی دانشگاههای علمی های علمی-کاربردی های نوین در
فناوری نانو

انجمن علمی فیزیک دانشگاه توسعه فناوری های نوین ها به ساختمان های
دانشکده علمی کاربردی مخابرات

دانشکده علمی کاربردی در زمینه‌های فناوری نوین از جمله دانشگاه نوین
پذیرش دانشجوی علمی کاربردی و دانشپذیردوره های آموزش عالی آزاد کنسرواتواری موسیقی

شرح دوره های علمی کاربردی نوین دوره های علمی و فناوری دانشگاه جامع علمی
برچسب :