درس پانزدهم کلاس دیاگرام ۲ ( Class Diagram )

Stereotype کلاسها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انواع Stereotype های کلاسها در درس هشتم توضیح داده شده است . ما فقط بطور مختصری آنها را یادآوری می کنیم .

Actor یا عامل ، Boundary : که به معنای User Interface   هستند ، Control : این آبجکت ها همان اشیاء کنترلی هستند ، Entity : اشیای هستند که در سیستم وجود دارند ، Table : جدول از پایگاه داده هستند .

صفات کلاس و افزودن صفات به کلاس

برای یافتن صفات می توان به Use Case ها رجوع کرده و در جریان رخدادها اسامی را پیدا نمود .

برای افزودن صفات به کلاس کافی است بر روی کلاس مورد نظر کلیک راست نموده و سپس گزینه New Attribute را انتخاب کنید . به این ترتیب می توانید به کلاس خود صفات جدید اضافه کنید .

 

یک صفت از لحاظ Visibility چهار وضعیت زیر را می تواند داشته باشد :

  • عمومی ( Public ) : صفت برای تمامی کلاسهای دیگر نیز قابل روئیت است . در UML از علامت + برای نمایش دادن این صفات استفاده می شود .
  • خصوصی ( Private ) : این نوع صفات برای کلاسهای دیگر قابل روئیت نیست . در UML از علامت - برای نمایش دادن این صفات استفاده می شود .
  • محافظت شده ( Protected ) : این نوع کلاس فقط بتوسط همان کلاس و فرزندانش قابل روئیت است . در UML از علامت # برای نمایش دادن این صفات استفاده می شود .
  • Implementation : فقط کلاسهای یک بسته می توانند به صفات یکدیگر دسترسی داشته باشند .

عملیات و یافتن عملیاتها

رفتارها و عملکردهای مربوط به یک کلاس هستند . با رجوع به نمودارهای توالی و همکاری می توان عملیاتها را استخراج کرد . بعد از مشخص شدن عملیلتها موارد زیر را در مورد کلاسها بررسی می نمائیم .

  1. کلاسهایی که دارای یک یا دو عملیات هستند بهتر است با هم ترکیب شوند .
  2. کلاسهایی که فاقد عملیات هستند بهتراست به عنوان یک یا چند صفت مدلسازی شوند .
  3. کلاسهایی که عملیاتهای زیادی دارند را بهتر است به دو یا چند کلاس کوچکتر تقسیم نمود .

برای افزودن عملیات به کلاس کافی است بر روی کلاس مورد نظر کلیک راست نموده و سپس گزینه New Operation را انتخاب کنید . به این ترتیب می توانید به کلاس خود عملیات جدید اضافه کنید .


مطالب مشابه :


آشنایی با دیاگرام های UML-دیاگرام ترتیب(sequence)

دیاگرام ترتیب : نمودار ترتیب رفتار آبجکت ها را در یک یوزکیس بوسیله توصیف آبجکت ها و پیغام
DFD تاکسی تلفنی با Use Case Diagram

اکتیویتی دیاگرام (Activety Diagram) 5) سکوینس دیاگرام ( Sequence Diagram) در صورتی که مورد استفاده واقع شد
آشنایی با دیاگرام های UML- دیاگرام فعالیت(Activity)

دیاگرام های فعالیت شبیه دیاگرام های حالت می 1-تحلیل یک یوزکیس بوسیله توصیف فعالیت ها مورد
درس پانزدهم کلاس دیاگرام ۲ ( Class Diagram )

کامپیوتر - درس پانزدهم کلاس دیاگرام ۲ ( Class Diagram ) - آموزش
تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه DFD و یوس کیس دیاگرام

تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه dfd و یوس کیس دیاگرام.
اکتیویتی دیاگرام خودپرداز (ATM)با Use Case Diagram

دانلود رایگان پروژه با سیروس باباخانی - اکتیویتی دیاگرام خودپرداز (ATM)با Use Case Diagram - دانلود
مهندسی نرم افزار

یوز کیس دیاگرام : --شناسایی اکتور ها و ارتباط انها—شناسایی یوزکیس ها و ارتباط انها
دانلود رایگان تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

تحلیل سیستم نرم افزاری، یوزکیس، پروژه انتخاب همکاری، دیاگرام کلاس، دانلود
برچسب :