همایش13- بيستمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی همدان
زمان برگزاری : ۲۲- ۱۸ مهر ماه 1390
ارسال خلاصه مقالات : ۱۵/۳/1390

سایت همایش


مطالب مشابه :


بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ۱ تا ۵ شهریور ۹۲ - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - ۱ تا ۵ شهریور ۹۲ - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
همایش13- بيستمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

پزشکی بالینی - همایش13- بيستمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران -
تاریخ تحول فارماکولوژی

فارماکولوژی در کنگره‏های بین و تاثیر در برنامه‏های علمی کنگره‏های فیزیولوژی ابراز
نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی - From Class to Community
بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

Medical Education Blog - بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران - TEACHING AND
بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران

بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

فیزیولوژی بوعلی سینا بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
21st International Iranian Congress of Phisiologhy and Pharmacology

بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. شروع: جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۸:۳۰:۰۰
پذیرش مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنگره ملی علوم زیستی

فیزیولوژی بوعلی سینا تحصیلات تکمیلی در کنگره ملی کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
برچسب :