رمز بازی اویل4

رای کد زدن در بازی رزیدنت اویل باید فایل savedat1.dat را که در پوشه ی save هست رو پیدا و باز کنید.
خط 00000320 رو پیدا کنین و برای 0000 ها جستجو کنین و بعد کد ها رو اضافه کنید.
نکته : قبل از این کار حتما یک نسخه ی پشتیبان (Backup) از فایلتتون بگیرید.
نکته : قسمت نتیجه رو وارد نکنید!!!

نتیجه-کد


00FF - Nothing
01FF - Combat Knife
02FF - Beretta w/127
03FF - Shotgun w/127
04FF - DumDum Colt
05FF - Colt Python
06FF - FlameThrower
07FF - Bazooka w/127 Acid
08FF - Bazooka w/127 Explosive
09FF - Bazooka w/127 Flame
0AFF - Rocket Launcher
0BFF - Clip w/255
0CFF - Shells w/255
0DFF - DumDum Rounds
0EFF - Magnum Rounds
0FFF - FlameThrower Fuel w/255
10FF - Explosive Rounds w/255
11FF - Acid Rounds w/255
12FF - Flame Rounds w/255
13FF - Empty Bottle
14FF - Water
15FF - Umb No. 2
16FF - Umb No. 4
17FF - Umb No. 7
18FF - Umb No. 13
19FF - Yellow 6
1AFF - NP-003
1BFF - V-Jolt
1CFF - Broken Shotgun
1DFF - Square Crank
1EFF - Hex Crank
1FFF - Wood Emblem
20FF - Gold Emblem
21FF - Blue Jewel
22FF - Red Jewel
23FF - Music Notes
24FF - Wolf Medal
25FF - Eagle Medal
26FF - Chemical
27FF - Battery
28FF - MO Disk
29FF - Wind Crest
2AFF - Flare
2BFF - Slides
2CFF - Moon Crest
2DFF - Star Crest
2EFF - Sun Crest
2FFF - Ink Ribbon w/255
30FF - Lighter
31FF - Lock Pick
32FF - Nameless (Can of Oil)
33FF - Sword Key
34FF - Armor Key
35FF - Sheild Key
36FF - Helmet Key
37FF - Lab Key (1)
38FF - Special Key
39FF - Dorm Key (002)
3AFF - Dorm Key (003)
3BFF - C. Room Key
3CFF - Lab Key (2)
3DFF - Small Key
3EFF - Red Book
3FFF - Doom Book (2)
40FF - Doom Book (1)
41FF - F-Aid Spray
42FF - Serum
43FF - Red Herb
44FF - Green Herb
45FF - Blue Herb
46FF - Mixed (Red+Green)
47FF - Mixed (2 Green)
38FF - Mixed (Blue + Green)
49FF - Mixed (All)
4AFF - Mixed (Silver Color)
4BFF - Mixed (Bright Blue-Green)
6FFF - Uzi w/ Infinity
70FF - Mini Mi w/ Infinity


مطالب مشابه :


رمز بازی RESIDENT EVIL 4

رمز و دانلود - رمز بازی RESIDENT EVIL 4 - cheat new game - رمز و دانلود . رمز و دانلود . cheat new game. رمز های ahrgame.
دانلود بازی رزیدنت اویل 4

دانلود بازی های پلی دانلود بازی رزیدنت اویل 4 دانلود بازي هاي پلي استيشن و رمز بازي
ترینر و سیو رزیدنت اویل 4

ترینر و سیو رزیدنت اویل 4 این سیو پایان بازی است که باعث با ز شدن تمام بازی های
بازسازي HD رزيدنت اويل 4 و كد ورونيكا و رونمايي از رزيدنت اويل جديد

گفته می شود نسخه ی hd رزیدنت اویل 4، بخش های اضافی داستانی که برترین و بزرگترین سایت رمز
رمز گیم شارک دو اویل

بازی های بروز دنیا {1} Game World Update رمز اویل 4 برای صونی 2 کدگیم شارک 4
رمز بازی اویل4

رای کد زدن در بازی رزیدنت اویل باید فایل savedat1 وپیشنهاد های Cry 4 ; پست رمز
برچسب :