برنامه درسی

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال دوم ریاضی:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت 20 روز باقی مانده تا شروع امتحانات  به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 2 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 مواد درسی  مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هردرس  90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هردر 15 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، هندسه می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی  ، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6  هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحاناتی را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

7 در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحانی  حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

8- در دروسی مانند شیمی، دینی، جغرافی، خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.                                              جدول زمانبندی مطالعاتی دوم ریاضی         

زمان مطالعاتی در هفته حدود35 ساعت می­باشد.

 • ریاضی: 3 روز در هفته با بازه­های زمانی 1/5 ساعته
 • فیزیک: 3 روز در هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • شیمی: 3روز هفته با بازه های زمانی 1/5 ساعته
 • هندسه: 2 روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • ادبیات و زبان فارسی : 3 روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • عربی: 2روز هفته با بازه های زمانی 1/5 ساعته
 • دینی: 1روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • سایر دروس هر کدام یک روز در هفته با بازه­های زمانی 1/5 ساعته

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال دوم تجربی:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت 20 روز باقی مانده تا شروع امتحانات به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 2 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 ماده درسی مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه هر درس  90 دقیقه باشد.

3-    در مدت هر درس  مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­ اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ،زیست، هندسه می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی  ، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6- 8هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

8--در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحانی حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

9- در دروسی مانند زیست، دینی، جغرافی،خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.                                   جدول زمانبندی مطالعاتی دوم تجربی              

زمان مطالعاتی در هفته حدود  35 ساعت می­باشد.

 • زیست: 4 روز در هفته با بازه­های زمانی 1/5ساعته
 • فیزیک: 3 روز در هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • شیمی: 3روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • ریاضی: 2 روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • ادبیات و زبان فارسی : 3 روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • عربی: 2روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • دینی: 1روز هفته با بازه های زمانی 1/5ساعته
 • سایر دروس هر کدام یک روز در هفته با بازه­های زمانی 1/5ساعته

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت 20 روزباقی مانده تا شروع امتحانات به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 3:30 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را ماده درسی مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه بین 75 دقیقه الی 90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : حسابان ، فیزیک ، شیمی ،جبر، هندسه می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی  ، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6.   هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

7- در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحانی  حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

8- در دروسی مانند دینی، تاریخ، جغرافی، خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.

 

 

 


مطالب مشابه :


سوالات ازمون علمی

دبستان پسرانه هیات امنایی مشارکتی فرهنگیان. ناحیه 2 خرم آباد 1) معنی آیه « بوالدین احساناً
المپیاد رایانه

کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 2 خرم آباد - المپیاد رایانه - - کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 2
برنامه درسی

دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2 - برنامه درسی - دبیرستان هیآت امنایی حضرت رسول اکرم
اهداف كلي، اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي پايه ششم ابتدايي

کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 2 خرم آباد - اهداف كلي، اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي
تبریک ولادت

دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2 - تبریک ولادت - دبیرستان هیآت امنایی حضرت رسول اکرم
راهنماي تكميل گزارش پيشرفت تحصيلي جديد ارزشيابي کيفي1393

کارشناسی آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان خرم آباد
سومین جلسه پروژه مهردبیرستان حضرت رسول اکرم (ص) خرم آباد

دبیرستان حضرت رسول اکرم خرم آباد ناحیه 2 - سومین جلسه پروژه مهردبیرستان حضرت رسول اکرم (ص
برچسب :