تعداد افراد برنده لاتاری گرین کارت 2015 امریکا از کشور ایران

درود بر همگی همانطور که مستحضر هستید، نتایج لاتاری 2015 در تاریخ 1-May اعلام گردیده که برای چک کردن نتایج آن می توانید
به لینک ->( http://goo.gl/RNyyTH )<- مراجعه فرمایید.
تعداد افراد پذیرفته شده از کشور ایران در لاتاری 2015 امریکا ، 4992 نفر بوده (منبع) و این درحالی است که این تعداد در لاتاری 2014 به 6027 نفر و در لاتاری 2013 به 6029 نفر می رسید.

برای همه دوستانی که در لاتاری امسال پذیرفته شده اند آرزوی موفقیت دارم.
اخبار مبنی بر برگزاری لاتاری 2016 هم به زودی اعلام خواهد شد.

5_10_2014_9_07_21_AM.jpg

facebook-like-button.jpgمطالب مشابه :


تعداد افراد برنده لاتاری گرین کارت 2015 امریکا از کشور ایران

راهنماي کليرنس برندگان از کشور ایران در لاتاری 2015 تعداد در لاتاری 2014 به 6027
6,027 ایرانی در جدیدترین لاتاری گرین کارت امریکا (DV-2014 ) برنده شدند

( dv-2014 ) تعداد جدیدترین تغییر مهمی که در شرایط شرکت درین لاتاری ( dv-2014 ) یکی از
شمارش معکوس نتایج لاتاری 2015

جدول بولتن ها وکارنتي هاي لاتاري 2014 2015 امریکا از کشور ایران برندگان لاتاری
نتایج لاتاری 2015 اعلام شد

جدول بولتن ها وکارنتي هاي لاتاري 2014 2015 امریکا از کشور ایران برندگان لاتاری
تنها 7 روز تا اعلام نتایج لاتاری 2015 باقی مانده است

جدول بولتن ها وکارنتي هاي لاتاري 2014 2015 امریکا از کشور ایران برندگان لاتاری
راهنمای کلیرنس برندگان لاتاری + توضیحاتی درباره سایت CEAC

راهنمای کلیرنس برندگان لاتاری لاتاري 2014 کارت 2015 امریکا از کشور ایران
مشکل چک کردن نتایج لاتاری 2015

جدول بولتن ها وکارنتي هاي لاتاري 2014 2015 امریکا از کشور ایران برندگان لاتاری
برچسب :