انجمن پیشرفت نوش آباد ـ ۰۱

دیروز در نشست مجمع عمومی هیأت امنای «انجمن پیشرفت نوش آباد» شرکت کردم.

عکس یادگاری تعدادی از حاضران نشست هفتم مرداد نود و سه ی انجمن پیشرفت نوش آباد ـ عکس اختصاصی

جلسه ی دیروز نخستین مجمع عمومی هیأت امنای «انجمن پیشرفت نوش آباد» بود و در سالن جلسات شهرداری نوش آباد تشکیل شد و در آن، اعضای هیأت مدیره و بازرسان، تعیین و خطوط مشی کلی، تصویب شد.

هیأت امنای انجمن تعداد سی نفر عضو دارد و تصمیمات دیروز در حضور تعداد هفده نفر از اعضایش اتخاذ گردید.

«انجمن پیشرفت نوش آباد» یک مؤسسه ی غیرتجاری غیرانتفاعی با مجوز از ساختار وزارت کشور و پروانه ی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل است که در موضوع های غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی به هدف ارتقای موقعیت شهر نوش آباد در ابعاد عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و تقویت زیرساخت ها با بهره گیری از ظرفیت شهروندان، فرهنگ سازی و آموزش عمومی به منظور تقویت همبستگی، افزایش سرمایه ی اجتماعی، شناسایی و بسترسازی فرصت ها و قابلیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، ترویج و توسعه ی اقتصاد دانش بنیان و صنعت محور فعالیت خواهد کرد.

«انجمن پیشرفت نوش آباد» با موافقت هیأت نظارت وزارت کشور و در پی تصویب اساسنامه و تعیین هیأت امنایش در مجمع عمومی مؤسس آن در روز سی ام تیرماه سال جاری، متولد شد.

«انجمن پیشرفت نوش آباد» در حال حاضر هیأت امنایی سی نفره و هیأت مدیره ای هفت نفره و یک نفر بازرس و خطوط مشی کلی مصوب و یک دفتر موقت دارد:

"مسلم آشوری"، "قاسم احسانی"، "احمد اشرفی"، "علی اکبر اشرفی"، "حمید رضا انصاری فر"، "عزیز الله جمالی"، "حمید رضا چاووشی"، "سمیع الله حسینی مکارم"، "تقی خجوی"، "محمد خداداد"، "ابراهیم راحمی"، "سید مصطفی سادات الحسینی"، "سید علی اکبر سادات الحسینی"، "سعید سرکار"، "مهدی شبانی"، "قنبر علی شیخ زاده"، "سید محمد صدری"، "معصومه سادات عمارتی"، "مجید فایض پور"، "حسین فتاحی"، "محمد رضا فرزین"، "امیر حسین محتشمی پور"، "محمد مسافری"، "محمد مشهدی"، "ابوالفضل ملکی"، "ماشاء الله مهمان نواز"، "علی میرابی"، "حسین نوش آبادی" و "سید حسین یداللهی" (به ترتیب حروف الفبا) و من عضو هیأت امنای انجمن هستیم.

"سید محمد صدری"، "ابراهیم راحمی"، "محمد رضا فرزین"، "سید حسین یداللهی"، "علی میرابی"، "امیر حسین محتشمی پور" و "سعید سرکار" (به ترتیب احراز بیشترین تعداد آرا) عضو هیأت مدیره ی انجمن هستند.

"ماشاءالله مهمان نواز" بازرس انجمن است.

«تشکیل شبکه ی نخبگان»، «برنامه ریزی کلان و راهبردی بر پایه ی ارتقای معنویت، اخلاق و فرهنگ اسلامی»، «نهادسازی و تشکیل کارگروه های تخصصی»، «همکاری علمی و فنی با دستگاه های اجرایی»، «انجام پروژه های مطالعاتی و آینده پژوهانه»، «برپایی همایش ها و نمایشگاه های تخصصی» و «اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی» خطوط مشی کلی انجمن را تشکیل می دهد.

انجمن فعلا در ساختمان محل استقرار شورای شهر نوش آباد، دفتری خواهد داشت و یک نفر، امور آن را پیگیری خواهد کرد.

دور جدید تحولات در تأسیس «انجمن پیشرفت نوش آباد» بر مدار تلاش ها و پیگیری های "امیر حسین محتشمی پور" می گردد:

مجموعه ی اقدامات برای تأسیس انجمن از پیگیری سوابق امر توسط شورای شهر در خردادماه سال ۱۳۹۱ و در پی آن، برپایی یک هم اندیشی در همان خرداد، شروع و تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس انجمن در تیرماه سال جاری با برگزاری شش هم اندیشی دیگر پی گرفته شد.

جلسات هم اندیشی «خردادماه ۱۳۹۱»، «مقدماتی محرم سال ۱۳۹۲»، «حاشیه ی مراسم ثبت ملی آیین خیل عرب سال ۱۳۹۲»، «سی ام دیماه ۱۳۹۲ (دفتر کار سمیع الله حسینی مکارم)»، «اسفندماه ۱۳۹۲ (دفتر کار ابراهیم راحمی)»، «فروردین ماه ۱۳۹۳ {هم اندیشی توسعه و پیشرفت (تالار شهید راحمی نوش آباد)}» و «چهارم خردادماه ۱۳۹۳ (دفتر کار سید محمد صدری)» لازم بود تا هیأت مؤسس و اساس نامه ی انجمن، تعیین و موافقت هیأت نظارت وزارت کشور کسب شود.

در هم اندیشی اسفندماه ۱۳۹۲ بود که "حمیدرضا انصاری فر"، "سمیع الله حسینی مکارم"، "ابراهیم راحمی"، "سید محمد صدری"، "محمد رضا فرزین"، "امیر حسین محتشمی پور"، "ماشاء الله مهمان نواز" و "علی میرابی" (به ترتیب حروف الفبا) و من به عنوان عضو هیأت مؤسس تعیین شدیم و در هم اندیشی چهارم خردادماه ۱۳۹۳ اساس نامه ی انجمن به تصویب هیأت مؤسس رسید و در ادامه با پیگیری های مستمر "امیر حسین محتشمی پور" به عنوان نماینده ی هیأت مؤسس در انجام تشریفات اداری، کار کسب موافقت هیأت نظارت نتیجه داد.

مجمع عمومی مؤسس انجمن در سی ام تیرماه سال جاری، هیأت امنا را تعیین کرد و «انجمن پیشرفت نوش آباد» رسما پا به عرصه ی وجود گذاشت.

شایان گفتن است؛ سابقه ی «انجمن پیشرفت نوش آباد» به ایده ی «تأسیس/ایجاد انجمن عمران و  توسعه ی نوش آباد» و تشکل سال های قبل جمعی از صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد باز می گردد که طی چند سال و بر محور تلاش های گسترده و پیگیری های مستمر "حمیدرضا انصاری فر"، سلسله هم اندیشی ها و نشست های مشترکی با اهالی شورای اسلامی و شهرداری وقت نوش آباد داشت و آن حرکت خودجوش البته، منشاء آثار و مواهبی برای نوش آباد بود و سرانجام، تأسیس یک تشکل مردم نهاد تحت عنوان «بنیاد توسعه و عمران نوش آباد» به تصمیم آن رسید و تا پای مجوز «فرمانداری تهران» پیش رفت:

در تیرماه سال ۱۳۹۰ هیأت عزاداری نوش آبادی های مقیم تهران موسوم به هیأت «فاطمه الزهرا» به پیشنهاد "رضا گلی" و تحت راهبری وی تأسیس شد و از همان بدو تأسیس، محل رایزنی برای پیشبرد امور توسعه ی محلی با استفاده از ظرفیت صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد در تهران گردید.

پیشنهاد "رضا گلی" در مهرماه سال ۱۳۸۱ مبنی بر جداکردن امور هیأت عزاداری از تشکل نخبگان به تولد ایده ی تأسیس تشکلی غیرانتفاعی و عام المنفعه از نخبگان منجر شد و این ایده توسط "حمید رضا انصاری فر" پیگیری گردید و در قالب جلسات صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد بر محور مسایل و کاستی های نوش آباد و رایزنی برای رفع و رجوع آن پیش رفت تا آن جا که در دهم دیماه سال ۱۳۸۲ نخستین هم اندیشی شورای وقت شهر نوش آباد و صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد در «تهران» برگزار شد و به دنبال آن، تشکل مردم نهادی تحت عنوان «بنیاد توسعه و عمران نوش آباد» عملا تشکیل شد و از آن پس، نشست های رایزنی و جلسات هم اندیشی مستمر برگزار شد و استفاده از ظرفیت نوش آبادی های مقیم تهران در دستور کار قرار گرفت و به موازات آن، تشریفات اداری ایجاد تشکل تا پای مجوز پیش رفت. (۱) و (۲)

طی این دوره؛ نشست «بیست و پنجم آذرماه ۱۳۸۲ (تهران)»، جلسه ی هم اندیشی «دهم دیماه ۱۳۸۲ {تالار گل هتل اوین تهران (به میزبانی محمدرضا فرزین)}»، نشست «چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ (دفتر کار حبیب الله حامدیان)»، جلسه ی هم اندیشی «بیست و دوم مهرماه ۱۳۸۳ (منزل سید صدرالدین صدری)»، نشست های «بهار ۱۳۸۴ (دفتر کار ابراهیم راحمی)»، «بیست و یکم تیرماه ۱۳۸۴ (دفتر کار محمد رضا فرزین)» و «بیست و هفتم تیرماه ۱۳۸۴ (دفتر کار سمیع الله حسینی مکارم)»، جلسه ی هم اندیشی «سیزدهم آذرماه ۱۳۸۴ {حسینیه ی هیأت نوش آبادی های مقیم تهران (به میزبانی من)»، نشست های «سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ (دفتر کار ماشاء الله مهمان نواز)»، «نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ (دفتر کار ابراهیم راحمی)»، «دهم خرداد ۱۳۸۵ (دفتر کار سمیع الله حسینی مکارم)» و «بیستم شهریورماه ۱۳۸۵ (دفتر کار سمیع الله حسینی مکارم)» و هم اندیشی «بیست و ششم بهمن ۱۳۸۶ {همایش نوش آباد از اینجا تا فردا (تالار حرکت تهران)}» (۳) تنها بخش کوچک و رسمی اقدامات است.

طی نشست های رایزنی و جلسات هم اندیشی پیش گفته؛ "حمید رضا انصاری فر"، "حسین تاج افروز"، "رضا توکلیان"، "منوچهر چرخ انداز"، "حبیب الله حامدیان"، "سمیع الله حسینی مکارم"، "سید جلال خادمی"، "سید محسن خادمیان"، "سید محمود خادمیان"، "تقی خجوی"، "محمد خداداد"، "علی دلاوری"، "ابراهیم راحمی"، "سید علی اکبر سادات الحسینی"، "علی اصغر شقایقی"، "سید صدرالدین صدری"، "سید علی صدری"، "سید محمد صدری"، "سید مصطفی صدری"، "مجتبی صفاری"، "محمد رضا فرزین"، "امیر حسین قریشی"، "رضا گلی"، "سید جواد محمودیان"، "ماشاء الله مهمان نواز"، "جواد نیک سرشت" و "سید حسین یداللهی" (به ترتیب حروف الفبا) و من ساعت ها وقت گذاشتیم و مسایل و کاستی های نوش آباد و رایزنی برای رفع و رجوع آن را پیگیری نمودیم.

طی جلسات هم اندیشی پیش گفته و علاوه بر آن؛ با "مسعود آذرنوش"/ رییس پژوهشکده ی باستان شناسی کشور، "سیف الله امینیان"/ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، "آ. ایمانیان"/ معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، "مسعود خاندایی"/ کارشناس مالی فرمانداری آران و بیدگل، "حسین رایتی مقدم"/ مدیرکل حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، "جواد دقیق"/ رییس دانشگاه کاشان، "محمد رضا زارع"/ فرماندار شهرستان آران و بیدگل، "علی اصغر گرانمایه پور"/ نماینده ی مردم شهرستان های آران و بیدگل و کاشان در مجلس شورای اسلامی، "محمد حسن محب علی"/ معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، "جواد ملکی"/ جانشین سپاه استان تهران، "مسعود نصرتی"/ مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، "حسین نوش آبادی"/ نماینده ی مردم شهرستان ورامین در مجلس شورای اسلامی، معاون وقت اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وقت وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات و ... رایزنی و تشریک مساعی صورت گرفت.

برخی از موضوع های مورد پیگیری طی این دوره عبارتست از:

قلعه ی سیزان (مرمت ضلع شرقی) ـ سایت تاریخی فیض آباد (ثبت میراثی) ـ شهر دست کند زیرزمینی { اویی (معرفی و احیا)} ـ آثار تاریخی (ثبت میراثی هیجده اثر از مجموع بیست اثر) ـ دانشکده ی میراث فرهنگی (طرح جامع دانشکده ای به هدف زمینه سازی تأسیس یکی از دانشکده های نوتأسیس دانشگاه کاشان در نوش آباد) ـ کتابخانه ی عمومی (چارت سازمانی، سهمیه ی کتاب و ...) ـ موزه ی ملی اشیای تاریخی (تأسیس) ـ پروژه ی زیرگذر راه آهن جاده ی نوش آباد (تأمین اعتبار) ـ انبار چاله سی (مرمت) ـ اورژانس شهری (تأسیس) ـ پاسگاه انتظامی (تأسیس) ـ سند توسعه ی شهری (طراحی و تدوین برنامه ی افق بیست ساله، طرح هادی و ...) ـ ستاد نماز جمعه (تأسیس) ـ انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر (تأسیس) ـ مسجد جامع (مرمت) ـ مسجد علی (مرمت) ـ مؤسسه ی خیریه (تأسیس) ـ بخشداری مستقل (تأسیس) ـ جامعه ی خیرهای نوش آبادی (شناسایی و سامان دهی و جلب همکاری) ـ شهرک صنعتی (تأسیس و توسعه) ـ جاده ی مواصلاتی نوش آباد و فیض آباد (بازسازی) ـ طرح توسعه ی جامع فاوا (بهره برداری نوش آباد از تسهیلات دولتی در قالب پیاده سازی طرح تکفا: طرح پارک انرژی، شرکت آموزشی و ...) ـ زمین وقفه (مرمت و سامان دهی) ـ هیأت فاطمه الزهرا {ی نوش آبادی های مقیم تهران (توسعه و جذب تسهیلات)} ـ خط تولیدی صنایع پتروشیمی (تأسیس) ـ پایگاه میراث فرهنگی (تأسیس) ـ ورزشگاه جامع (تأسیس)

در همین ارتباط به خبرنوشته ی «از اینجا تا فردا: همایشی برای توسعه ی شهر نوش آباد» و یادداشت وبلاگ من تحت عنوان «هم اندیشی شورای شهر و صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد» نگاه کنید.

(۱) با روی کار آمدن دولت "محمود احمدی نژاد"، کار ثبت تمامی انجمن ها به حالت تعلیق درآمد.

(۲) «بنیاد توسعه و عمران نوش آباد» با هیأت مؤسس پنج نفره ی متشکل از "حمید رضا انصاری فر"، "اصغر جمشیدی نژاد"، "امیر عباس چاوشیان" و "غلام حسین خبازی" (به ترتیب حروف الفبا) و من پیشنهاد شد و هیأت مدیره ی پنج نفره ی پیشنهادی آن متشکل از "حمید رضا انصاری فر"، "سید جلال خادمی"، "سید محمود خادمیان"، "ابراهیم راحمی" و "سید محمد صدری" (به ترتیب حروف الفبا) بود..

(۳) همایش «نوش آباد از اینجا تا فردا» که در روز بیست و ششم بهمن سال ۱۳۸۶ در «تالار حرکت (شهر تهران)» برگزار شد؛ هم اندیشی شورای وقت و شهرداری شهر نوش آباد و صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد بود و با چند سخن رانی و دو میزگرد و یک نمایشگاه جنبی و رونمایی کتاب و ... برگزار شد. من در این همایش و در ترکیب یکی از میزگردها نقطه نظراتم درباره ی ظرفیت های توسعه ی نوش آباد را بیان کردم. گزارش من از این همایش را در یادداشت وبلاگم تحت عنوان «هم اندیشی توسعه ی نوش آباد» و چکیده ای از مطالب ارایه شده را در یادداشت دیگر وبلاگم تحت عنوان «ظرفیت های موجود توسعه ی نوش آباد» بخوانید.


مطالب مشابه :


انجمن پیشرفت نوش آباد ـ ۰۱

پیشرفت نوش آباد جواد دقیق"/ رییس دانشگاه کاشان، "محمد سایت تاریخی فیض آباد
تاریخچه چهارشنبه سوری

مراسم های ،مذهبی شهر نوش آباد سایت اختصاصی شیعه ی ورزش دانشگاه
نکند عید شود یاد زهرا نکنی

مراسم های ،مذهبی شهر نوش آباد سایت اختصاصی شیعه ی ورزش دانشگاه
چه کنیم فشار قبر نداشته باشیم

مراسم های ،مذهبی شهر نوش آباد سایت اختصاصی شیعه ی ورزش دانشگاه
علل قیام امام حسین(ع)

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم آبان 1392 توسط محرم نوش آباد،کربلا
متن برای عید نوروز

مراسم های ،مذهبی شهر نوش آباد. صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك محرم نوش آباد rss 2.0
برچسب :